İslam ve Ahlak Felsefesi: "Kötülükten Sakındırma" Prensibinin Yardıma Koşmaya Etkisi

Kader meselesinin daha iyi çözümlenebilmesi için, konuyla ilişkilendirilen Kur’an ayetlerinin okunması gereken farklı bağlamları dikkate almak gerekir. Böyle bir okuma ve anlama yöntemi, ayetlerle temellendirilen konuların daha (sis)tematik bir şekilde anlaşılmasına imkân verir. Bu açıdan bakıldığında, kaderle ilişkilendirilen ve hatta cebrî bir anlayışa kaynak yapılan ayetlerin hiç de öyle olmadıkları görülür. Bağlamları dikkate alınarak okunduğunda bu ayetlerin bir kısmının insanları ahlaki davranışa yönlendiren bir içerik taşıdığı; bir kısmının insanın varoluşsal kaygılarını öne çıkardığı ve evrendeki yerini hatırlattığı; bir kısmının epistemolojik bir tartışmanın fitilini ateşlediği; bir kısmının estetik endişelere tercüman olduğu; bir kısmının ise, Allah karşısında insanın evrende

-

It is doubtless that among the topics frequently discussed by philosophers and theologians alike, both in classical and contemporary period, the issue of qadar or predestination takes precedence. It seems that the issue can barely be unraveled without examining the issue under some categories. In this article epistemological, ontological and ethical categories are proposed to settle the issue, or rather to make it much more comprehensive to all.

Kaynak Göster

ISNAD Düzgün, Şaban . "KADER’İ FARKLI KATEGORİLER İÇİNDE OKUMANIN İMKÂNI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 11 / 2 (Temmuz 2013): 1-10 .