Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi

Cilt: 4 Sayı: 2 -2023Son Sayı