Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleriönlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilenmakaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalariçin yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımıaracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu 

 

Cilt: 9 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı