Personel Atama Problemi: Bir Kamu Kurumu Uygulaması

Personel atama problemi genel olarak m tane personelin n adet görev eşleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Atama problemi 1950’li yıllardan günümüze kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Atama maliyetleri, personel tercihleri, hizmet puanları, personel ve görev nitelikleri gibi kurumdan kuruma değişen atama kriterlerine göre personel atamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de güvenlik hizmeti veren bir kamu kurumunun atama sistemini dikkate alan atama problemi tanımlanmıştır. Çalışma; sosyal gelişmişlik, mesafe, okul/eğitim durumu vb. birçok sebeple personelce tercih edilmeyen görev kadrolarına hakkaniyetli bir şekilde personelin atanması için, yeni ve dengeli bir atama modelini hedeflemiştir. Küçük ve tercih edilmeyen yerleşim yerlerindeki görevlerde çalışan personelin gelişmiş ve çok tercih edilen yerleşim yerlerindeki görevlere, gelişmiş ve çok tercih edilen yerleşim yerlerindeki görevlerde çalışan personelin ise küçük ve tercih edilmeyen yerleşim yerlerindeki görevlere atanması için bölgeler arası rotasyonu sağlayan, bir atama modeli önerilmiştir. Literatürdeki çalışmalarda kullanılan “birikimli hizmet puanı” yerine “ortalama hizmet puanları” ile “görev yeri puanları” birlikte kullanılmıştır. Hizmet puanı ve görev puanlarında oluşan denge ile kritik olup tercih edilmeyen görevlere tecrübeli personelin atanması sağlanacaktır. Ayrıca bu model ile karar vericiye toplam atama maliyetinde ve personelin öncelikli tercihlerine atanması konusunda alternatif seçenekler sunulmaktadır. Önerilen matematiksel model ile kurumun atama problemi çözülmüş ve hesaplamalı analiz sonuçları sunulmuştur

Personel Atama Problemi: Bir Kamu Kurumu Uygulaması

Personnel assignment problem can be defined as matching “m” personnel to “n” positions. The assignment problem has been encountered in many areas since the 1950s. Personnel assignments are made according to assignment criteria that vary from institution to institution, such as assignment costs, personnel preferences, service scores, personnel and job qualifications. In this study, the assignment problem, which takes into account the assignment system of a public institution providing security services in Turkey, is defined. The study aimed at a new and balanced assignment model, in order to provide equitable assignments by taking into account preferability criteria such as; social development, distance from centers, vocational institutions, etc. of a settlement. An assignment model is proposed that provides inter-regional rotation for the assignment of personnel working in small and non-preferred settlements to positions in developed and highly preferred settlements and personnel working in posts in developed and highly preferred settlements to tasks in small and non-preferred settlements. In the model, instead of the "cumulative personnel service score" used in the literature, "average personnel service scores" and "settlements scores" is used together. Balancing in service time and service score, it will be ensured that experienced personnel are assigned to critical and not preferred tasks. In addition, with this model, alternative options are offered to the decision makers in terms of total assignment cost and assignment of personnel to their priority preferences. With the proposed mathematical model, the assignment problem of the institution was solved and the results of the computational analysis were presented.

___

 • Kara, İ.(2010). Doğrusal Programlama. Bilim Teknik, Ankara
 • Pentico, D. W.(2007). Assignment problems: A golden anniversary survey. Europen Journal of Operational Research, (176) 774-793, 2007
 • Toroslu, İ. H.(2003). Personnel assignment problem with hierarchical ordering constraints. Computers&Industrial Engineering, vol 45, pp. 493–510
 • Toroslu, İ. H. Ve Arslanoğlu Y.(2009). Genetic algorithm for the personel assignment problem with multiple objectives. Information Sciences, vol. 177, pp. 787–803
 • Trippi, R. R., Ash, A. W. ve Ravenis, J. V.(1974). A mathematical approach to large scale military personnel assignment. Computers& Operations Research, Volume 1, Issue 1,Pages 111-117
 • Lin, S. H., Horng, S. J., Kao T. W., Fahn, C. S., ve Huang, D. K.(2012). Solving the bi-objective personnel assignment problem using particle swarm optimization. ElsevierAppliedSoft Computing 12 2840–2845
 • Çimen, Z.(2001). A multi objective decision support model forthe Turkish Armed Forces personel assignment system. Thesis, Department of The Airforce Air University, Ohio
 • Garett, D., Dasgüpta, D., Vannucci, J. ve Simien, J.(2005). A Hybrid multi objective evolutionary algorithm for the sailor assignment problem. IEEE Transaction on Evolutionary Computation
 • Garett, J. D., Vannucci, J., Silva, R., Dasgupta, D. Ve Simien J.(2005). Genetic algorithms for the sailor assignment problem. In Proceedings of the 2005 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-05) (ACM press)
 • Lewis, M. W., Lewis, K. R. Ve White, B. J.(2006). Guided design search in the interval-bounded sailor assignment problem. Comput. Oper. Res., 33(6):1664–1680
 • Dasgupta, D.G., Hernandez, D., Garrett, P. K., Kaushal, A., Yerneni, R. Ve Simien, J.(2008). A comparison of multi objective evolutionary algorithms with informed initialization and Kuhn-Munkres Algorithm for the sailor assignment problem. Proceedings of the 2008 GECCO Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation, pages 2129–2134
 • Korkmaz, İ.(2007). AHP ve iki taraflı eşleme algoritmasının Silahlı Kuvvetler personel atamasında kullanımı: Bir karar destek sistemi uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
 • Korkmaz, İ., Gökşen, H. ve Çetinyokuş, T. (2008). An analytic hierarchy processand two-sided matching based decision support system for military personnel assignment. Information Sciences 178 2915-2927
 • Dasgupta, D., Nino, F., Garett, D., Chaudhuri, K., Medapati, S. ve Kaushal, A. (2009). A multiobjective evolutionary algorithm for the task based sailor assignment problem. Gecco
 • Portilla, J. A. B.(2010). An experimental comparison of distributed algorithms simulating human detailers and an extension of the Kuhn-Munkres Algorithm for SAP. Master Of Sciences, National University of Colombia
 • Ghaemi, R., Shekofteh, K., Khakmardan, S., Poostchi, H. ve Farimani, M.(2014). Evaluation of efficiency of new combined PSO-EO algorithm in solving sailor assignment problem. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231-6345
 • Aksakal, E. ve Dağdeviren, M.(2015). Yetenek yönetimi temelli personel atama modeli ve çözüm önerisi. Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 30, No 2, 249-262
 • Güzel D., Erdal, H. Ve Acer, E.(2015). Kolluk kuvvetlerinin hizmet üretim etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir model önerisi: Bütünleşik araç atama problemi. The Journal of Social Science Studies, Number: 40, p. 463-483
 • Öncan, T.(2007). A survey of the generalized assignment problem and its applications. INFOR, Vol. 45, No. 3
 • Dridi., N., ve Bouajaja, S.(2017). A survey on human resource allocation problem and its applications. Operational Research Int., 339-369
 • Dasgupta, D., Hernandez, G., . Garrett, D., Vejandla, P. K., Kaushal, A., Yerneni, R., ve Simien, J.(2010). Parallel famework for multi-objective evolutionary optimization. İEEE
 • Dasgupta, D., Hernandez, G., . Garrett, D., Vejandla, P. K., Kaushal, A., Yerneni, R., ve Simien, J.(2013). A fuzzy approach to multicriteria assignment problem using exponential membership functions. Int. J. Mach. Learn. &Cyber. Vol.:4: Page 647–657
 • Liang, T. T., ve Thompson, J. T.(1986). Optimizing personnel assignment in the Navy: The seaman, fireman and airman application. Navy Personnel Research and Develeopment Center
 • Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/ Uzakliklar/ilcedenIlceyeMesafe.aspx.
 • Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Personel Atama Yönetmeliği. (2021, 10 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı:31480). Erişim adresi: https://www.tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • Erciyes, E.(2004). İl Jandarma Komutanlıklarında Jandarma Astsubayların Atanması Için Karar Destek Sistemi. Kara Harp Okulu Yüksek Lisans Tez No:143769. Erişim adresi: https://www.tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • İlkuçar, M. (2012). Hekim atama problemi. (Süleyman Demirel Üniversitesi Doktora Tezi, Tez No:321849) Erişim adresi: https://www.tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • Çiçek, i.(2016). Jandarma Genel Komutanlığı için personel atama süreci ve karar destek sistemi. (Gazi Üniversitesi Doktora Tezi No: 449429). Erişim adresi: https://www.tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • Nancy, D. K., ve Philips, V.(1984). Topological and computational aspects of preemptive multicriteria military personnel assignment problems. Management Science, Vol. 30, No. 11
 • Krass, I. A.(1987). An alternative algorithm for optimizing personnel assignment in the Navy. Navy Personnel Research and Development Center, San Diego California
 • Kellegöz, T.(2017). Personel tayin işlemleri için AHP, TOPSİS ve Macar algoritması tabanlı karar destek modeli. Dergipark,Cilt 28, Sayı 1
 • Kuhn, H.W.(1955). The hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly, 2: 83–97
 • Parikh, S. C. Ve Wets, R.(1964). Optimality properties of a special assignment problem. Operations Research,Vol. 12, pp. 139-142
 • Land, A. H.(1963). A problem of assignment with inter-related cost. Operational Research Society,Vol. 14, No. 2, pp. 185-199
 • Pierskalla, W. P.(1968). The Multidimensional assignment problem. Operations Research, Vol. 16, No. 2, pp. 422-431
 • Charnes, A. Cooper, W. W. Niehaus, R. J., ve Stedry, A.(1969). Static and dynamic assignment models with multiple objectives. Management Science,Vol. 15, No. 8, Application Series, pp. B365-B375
 • Gärdenfors, P.(1973). Assignment problem based on ordinal preferences. Management Science,Vol. 20, No. 3, Theory Series, pp. 331-340
 • Lee, S., ve Schniederjans, M. J.(1983). A multicriteria assignment problem: A goal programming approach. The Institute of Management Sciences, pp.75-81
 • Boujaja, S., ve Dridi, N.(2017). A survey on human resource allocation problem and its applications. Springer, 17:339–369 Doi: 10.1007/s12351-016-0247-08