Bıldırcınların Diyetinde Doğal Dağ Minarelleri ve Eser Elementlerin Rolü

Bu araştırmada, Gence-Gazak bölgesindeki bıldırcınların diyetindeki doğal dağ mineralleri, mikro elementler ve vitaminlerin rolü incelenmiştir. Araştırma, Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Bıldırcın Yetiştiriciliği Eğitim Merkezinde, Tedavi, Kadın Hastalıkları ve Cerrahi bölümü laboratuvarında, Göygöl ve Şemkir illerindeki özel çiftliklerde yetiştirilen bıldırcınlar üzerinde yürütülmüştür. Yapılan araştırmalar bıldırcınlarda tüm metabolik fonksiyonlar için mikro besinlere ve vitaminlere ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Araştırma 600 adet bıldırcın üzerinde gerçekleştirilmiş ve 300 adet bıldırcına yemlerine ilave olarak Aydağ zeolit karışımdan verilirken, 300 adedi normal yem ile beslenmiştir. Deney sonucunda, yeme Aydağ zeolitinin eklenmesinin yumurta sayısı ve bıldırcın ağırlığına olumlu katkı yaptığını tespit edilmiştir.

The Role of Natural Mountain Minerals and Trace Elements in The Diet of Quails

In this research, it was examined the role of natural mountain minerals, microelements and vitamins in the diet of quails in the Ganja-Gazak region. The research was carried out on quails raised in private farms as well as Quail Breeding Training Center in the laboratory of the Treatment, Gynecology and Surgery department of the Veterinary Faculty of Azerbaijan State Agrar University. Studies have shown that quails need micronutrients and vitamins for all metabolic functions. The research was carried out on 600 quails and 300 quails were fed with Aydağ zeolite mixture in addition to their feed, while 300 were fed with normal feed. As a result of the experiment, it was determined that the addition of Aydağ zeolite to the feed made a positive contribution to the egg number and quail weight.

___

  • Durst L, Vittman M, 2005. Kend teserrüfatı hayvanlarının yemlendirilmesi. Bakü, s.292-323.
  • Hesenov Mİ, 2009. Kuşçuluk yumurta ve kuş eti istehsalı teknolojiyası. Bakı, 408 s.
  • Kocayev A, Abbasov A, Hüseynov A, Memmedov C, 2018. Ross broyler kuşlarının saklanma şeraiti və beslenmesi. Bakü, 144 s.
  • Memmedov SN, Zeynalova ZA, 2019. Mineral terkibli premikslerin hazırlanma teknolojiyası ve bildirçinlerin temperatur stressi zamanı premiksin tetbiki. Aqrar sahede elmi araştırmalar ve hayvandarlıkda innovasiyalar / HETİ-nun jurnalı, s. 66-69.
  • Memmedov RT, 2021. Bildirçinlerin düzgün saxlanma texnologiyası (fermerlərə tövsiye). Bakı, Atra, 98 s.
  • Memmideli ET, Şahmarov ET, 2018. Ev kuşlarının yoluxmayan hastalıkleri ve saklanma sanitariyası. Bakı, 128 s.
  • Mustafayeva GA, Mustafayev DV, 2021. Bildirçinçilik gelirli, prespektivli biznesdir. Bakü, 42 s.
  • Tağıyev AA, Zeynalova ZA, Memmedov SN, 2011. Bildirçinlerin yemlendirilmesində Azerbaycanın təbii yem ilavelerinin istifadə edilmesine dair tavsiye. Gence, 17 s.

___

APA Aliyeva, N. & Albayrak, A. (2022). Bıldırcınların Diyetinde Doğal Dağ Minarelleri ve Eser Elementlerin Rolü . Palandöken Journal of Animal Sciences Technology and Economics , 1 (2) , 23-26 .