Mollusca Fauna of the Çoruh River and its Tributaries

Mollusca Fauna of the Çoruh River and its Tributaries

Bu çalışmada, Çoruh Nehir Havzasını besleyen farklı kollardan elde edilen Mollusca (Gastropoda, Bivalvia) örnekleri incelenmiştir. Bu sayede Türkiye içsularında dağılım gösteren Molluska türleri hakkındaki bilgilere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Örnekler 23 farklı istasyondan farklı tarihlerde alınmıştır. Çalışmanın sonunda toplam 12 tür Dreissena polymorpha Pallas, 1771, Gyraulus piscinatum Bourguignat, 1852, Gyraulus albus Müller, 1774, Physa fontinalis Linnaeus, 1758, Pisidium casertanum Poli, 1791, Oxyloma elegans Risso, 1826, Planorbis planorbis Linnaeus 1758, Stagnicola palustris Müller, 1774, Valvata piscinalis Müller, 1774, Radix labiata Rössmasler, 1835, Bithynie pseudemmericia Schütt,1964, Ancylus fluviatilis Schütt,1964 tespit edilmiştir. Tespit edilen türler Çoruh Havzası için ilk kez kaydedilmiştir.

___

  • Akpınar, A., Kömürcü, M.İ., Kankal, M. & Filiz, M.H. (2009). Çoruh Havzası’ndaki küçük hidroelektrik santrallerin durumu. V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu. Diyarbakır, 9-21 Haziran, 249-254. Bilgin, F.H. (1967). İzmir civarı tatlısularında yaşayan gastropodlar üzerinde sistematik ve ekolojik araştırmalar. E. Ü. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi. 36: 1-55. Bilgin, F.H. 1973. Yurdumuzda ilk defa tespit edilen ve tıbbi önemi olan bir tatlısu gastropodu Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) Hakkında. E.Ü. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi. 167: 1-7. Bilgin, F.H. (1980). Batı Anadolu’nun bazı önemli tatlısularında toplanan mollusca türlerinin sistematiği ve dağılışı. D. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 8: 1–64. Bilgin, F. H. and Şeşen, R.(1991). The distribution of molluscs in some freshwaters of the Mersin, Adana and Antakya regions of Turkey, with morphometric notes. Proceeding Tenth International Malacolgy Congress T.bingen, Germany. (1989). 593- 597. Glöer, P., C. Meier-Brook. (1998). Süsswassermollusken, Ein Bestimmungschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland, DJN, 136 pp. Gürlek, M.E., Koşal Şahin, S., Dökümcü, N. & Yıldırım, M.Z. (2019). Checklist of The Freshwater Mollusca of Turkey (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia). Fresenius Envirenmental Bulletin, 28(4), 2992-3013. Gürlek, M.E. (2019). Pseudamnicola sumbasensis sp.nov., A New Species From Turkey (Gastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae). Turkish Journal of Zoology, 43, 114-117.
  • Kalyoncu, H., Barlas, M., Yıldırım, M.Z. & Yorulmaz, B. (2008). Gastropods Of Two İmportant Streams Of Gökova Bay (Muğla, Turkey) And Their Relationships With Water Quality. International Journal Of Sciences And Technology, 3(1), 27-36. Kılıçaslan, I. & Özbek, M. (2010). Contributions to the Knowledge on the Distribution of Freshwater Mollusca Species of Turkey. Rewiev of Hydrobiology, 3(2), 127-144. Koşal Şahin, S. & Zeybek, M. (2016). Distribution of Mollusca Fauna in the Streams of Tunceli Province (East Anatolia, Turkey) and its Relationship with Some Physicochemical Parameters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(1);187-195. Doi: 10.4194/1303-2712-V16_1_19
  • Koşal Şahin S. (2013). Aşağı Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar. Yunus Araştırma Bülteni, 2, 11-19. Odabaşı, D.A., Glöer, P. & Yıldırım, M.Z. (2015). The Valvata Species of Turkey with a Description of Valvata Kebapcii n.sp. (Mollusca: Valvatidae). Ecologica Montenegrina, 2(2), 135-142. Öktener, A. (2004). A Preliminary Research on Mollusca Species of Some Freshwaters of Sinop and Bafra, G.U. Journal of Science, 17(2):21-30. Recluz, CA. (1841) Description o Some Species of Living Nerites. 2nd Part, Continuation and End. In: Revue Zoologique, Par La Societe Cuvierienne, Association Universelle, Pour L'avancement De La Zoologie, De l'Anatomie Comparee Et De La Paleontologie; Journal Mensuel; I. Travaux Inedits. Paris, 337-343.
  • Salman, S. (2006). Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi: 4. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 500s. Schütt, H. (1964). Die Molluskenfauna eines reliktären Quellsees der südlichen Türkei. Arc. Moll. 93(5/6): 173-180. Schütt, H. (1964) Die Molluskenfauna eines reliktären Quellsees der südlichen Türkei. Arc. Moll. 93(5/6): 173-180. Schütt, H. (1965). Zur Systematik und Ökologie Türkischer Süsswasserprosobrancher, Zool. Mededelingen, 41(3):1-72. Schütt, H. (1982.) Die molluskenfauna der süβwässer im einzugsgebiet des Orontes unter berücksichtigung benachbarter Fluβsysteme. Archiv für Molluskenkunde Band. 113 Schütt, H. & Şeşen, R. (1993). Pseudamnicola Species and Other Freshwter Gastropods (Mollusca,Gastropoda) from East Anatolia (Turkey), The Ukraine And The Lebanon. Basteria, 57, 161-171. Şereflişan, H., Yıldırım, M.Z. & Şereflişan, M. (2009).The Gastropod Fauna and Their Abundance and Some Physicochemical Parameters of Lake Gölbaşı (Hatay, Turkey). Turkish Journal of Zoology, 33, 287-296. Yılmaz, H. (2010). Artvin Kenti ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye, 1595-1605 Yıldırım, M.Z., Bahadır Koca, S. & Kebapçı, Ü., (2006). Isparta İli Tatlı Sularında Yayılış Gösteren Hydrobioidea (Gastropoda: Prosobranchia) Süperfamilyası Türlerinin Bazı Taksonomik Karakterleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1),173-177. Zeybek, M., Kalyoncu, H. & Ertan, Ö.O. (2012). Species Composition and Distribution of Mollusca in Relation to Water Quality. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 721-729. Doi: 10.4194/1303-2712-V12_3_21

___

APA Gözler, A. M. & Baytaşoğlu, H. (2020). Mollusca Fauna of the Çoruh River and its Tributaries . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 5 (2) , 185-190 . DOI: 10.35229/jaes.678664