Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası

Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası

Bu çalışmada Galerdüzü-Ceymakçur Yaylası arasında kalan bölgenin florası çalışılmıştır. Yapılan flora çalışmasında 48 familyaya ait 131 cins ve 227 takson belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlardan 6 tanesi Pteridophyta, 221 tanesi ise Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait taksonlardan 3’u Gymnospermae, 219’ü ise Angiospermae alt bölümü içerisinde temsil edilmektedir. Taksonların endemizm oranı % 5,26 olarak belirlenmiştir. Çalışma alanındaki taksonların fitocoğrafya bölgelerine göre dağılımı; fitocoğrafik bölgesi Avrupa-Sibirya % 67,54, İran-Turan % 2.19 olarak tespit edilmiştir. Akdeniz fitocoğrafik bölge elementi gözlemlenmemiştir. Geniş yayılışlı taksonların oranı ise % 29,82’dir. Çalışma alanında en fazla taksona sahip familyalar sırasıyla Asterceae (25 takson), Rosaceae (16 takson), Scrophulariceae (14 takson), Lamiaceae (12 takson) ve Poaceae (10 takson)’dur.

___

 • Baykal H. , (2019). Flora of Akyamaç Waterfall Natural Park and environs (Rize/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 12, 128-137.
 • Baykal H., Atamov V., (2016). Floristic diversity in Bashemsin Valley of Kackar Mountains National Park of Rize, Turkey. Pakistan Journal of Botany, 48 (5):1871-1876.
 • Baykal, H., Atamov, V., (2018). Isırlık Doğa Parkı ve çevresinin Florası, Ot Sistematik Botanik, 25(2), 151-170.
 • Baykal, H. , Atamov, V. ve Yüksek, T., (2018) Flora of Tunca Valley Natural Park and environs (Ardeşen-Rize/Turkey)", Biological Diversity and Conservation,11, 6-24.
 • Çobanoğlu, M. (2012). Güneysu- Çağrankaya arası bölgenin flora ve vejetasyonu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bil. Enst. Rize, Türkiye, 153s.
 • Davis, P.H., (1955). Turkish itineraries: I notes, 22: 1-7, Edinburg.
 • Davis, P.H., (1957). Turkish itineraries: II notes, 22: 583-586, Edinburg.
 • Davis, P.H., (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Edmonson, J.R. and Lack H.W., (1977). The Turkish and Caucasian collections of C.Koch 1 Turkey notes, 35:321-34,. P.B.G. Edinburg.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N.,(2000). Türkiye bitkileri kırmızı kitabı, Barışcan Ofset, Ankara.
 • Eminağaoğlu, O. ve Anşin, R., (2003). The flora of Hatila Valley National Park and its close environs (Artvin). Turk. J. Bot., 27, 1-27.
 • Eminağaoğlu, O. ve Anşin, R. (2004). Flora of the Karagol-Sahara National Park (Artvin) and its environs. Turk. J. Bot., 28, 557-590.
 • Güner, A. 1983. Kaçkar Dağlarının Kuzey Yamacının Florası, Tübitak, Ankara.
 • Güner, A., Vural, M. ve Sorkun, K., (1987). Rize Florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi. Tübitak Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-650, Ankara, Türkiye.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babac, M.T., (edlr) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. Istanbul.
 • IUCN, 2001. “IUCN Red List Categories: Version 3.1”, Prepared by the IUCN species survival commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1 - 23 UK.
 • Palabaş-Uzun, S., Anşin, R. (2006). Subalpine and Alpine Flora of Altındere Valley (Maçka, Trabzon), Turk Journal of Botany, 30, 381-398.
 • Palabaş Uzun, S., (2009). Sisdağı çevresinin florası, vejetasyonu ve süksesyonu.Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Trabzon, 231s.
 • Raunkiaer, C., (1934). The life forms of plants and statistical geography, Oxford.
 • Serebryakov, I.G., (1965). Tohumlu bitkilerin hayati formları ve araştırılması, Arazi Jeobotaniği, Moskova-Leningrad, 3,146-205.
 • Sorger, F., (1984). Beitraga zur Flora der Türkei V. Linzer Biologische Beitraege, 16 (1). 113-172. Sorger, F., (1985). Beitraga zur Flora der Türkei VI. Linzer Biologische Beitraege, 17(1), 121-169.
 • Süzen, A., (2017). Ambarlık Yaylası (Çamlıhemşin/Rize)'nın florası ve vejetasyonu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bil. Enst. Rize, Türkiye, 172s.
 • Terzioğlu, S., (1998). Uzungöl (Trabzon-Çaykara) ve çevresinin flora ve vejetasyon). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Trabzon, 308s.
 • Uzun, A., (2009). Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı'nda bitkisel tür çeşitliliğinin saptanması ve vejetasyonunun haritalanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Trabzon, 303s.
 • https://pokut.tr.gg/

___

APA Demir, E. & Atamov, V. (2019). Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 4 (2) , 201-210 . DOI: 10.35229/jaes.568972