Rotasyon Sistemlerinde Nişasta-Şeker Bitkilerinin Önemi

Araştırmada, nişasta-şeker bitkileri üreten üreticilerin istenilen verimlilik ve kaliteyi elde etmek için kullanacakları teknikler, rotasyon teknikleri, rotasyon tekniklerinin seçimi, raf ömrü ve elde edilen ürünlerin pazarlama durumu önemli parametrelerdir. Tarımsal üretim tesisleri ve üreticiler, yüksek gelir sağlayan, toprak verimliliğini ve kalitesini düşürmeyen ürün desenini belirlemek için bölgeye uygun rotasyon sistemini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ürün seçimi, üretim yöntemleri ve değişim için tesis seçimi, üreticilerin bilgi düzeylerine ve alışkanlıklarına göre üretimlerini yönlendirebilir. Üreticilerin ürettikleri bitkilerden elde ettikleri gelir yıldan yıla değişmektedir. Bu nedenle dönüşümlü bitkilerin piyasa değerleri ve karlılığı da son derece önemlidir. Üreticilerin bölgeye adaptasyonu yüksek bitkiler oluşturması, verimliliğin ve dolayısıyla gelir seviyelerinin artmasına yardımcı olacaktır. Araştırmalar, rotasyon sistemlerinin belirlenmesinde, bitki seçiminde ve toprak işleme yönteminin belirlenmesine yönelik tutum ve davranışların belirlenmesinde oldukça önemlidir. Yapılan araştırmanın amacı; rotasyon yapılacak tarımsal alanlarda uygun nişasta-şeker bitkilerinin seçimi, yüksek adaptasyon seviyesi ile münavebe sistemlerini belirlemeye yardımcı olmaktır. Dünyada ve Türkiye'de araştırmalarla ilgili birçok çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda önemli sonuçlar elde edilmiştir.

The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems

In the research, the techniques to be used by the producers who produce starch-sugar crops in order to obtain the desired level of efficiency and quality, alternation techniques, selection of alternation techniques, shelf life and marketing status of the products obtained are important parameters. Agricultural production facilities and producers aim to determine the appropriate rotation system for the region in order to determine the product pattern that provides high income and does not reduce soil fertility and quality. Product selection, production methods and plant selection for rotation can direct their production according to the knowledge levels and habits of the producers. The income obtained by the producers from the plants they produce varies from year to year. For this reason, the market values and profitability of the plants alternated are also extremely important. The producers' rotation of plants with high adaptation to the region will help increase productivity and thus income levels. Researches are very important in determining the rotation system, plant selection and determination of the attitudes and behaviors towards determining the soil cultivation method. The purpose of the research conducted; The selection of suitable starch-sugar crops in the agricultural areas where rotation will be made, the high level of adaptation help to determine the rotation systems. Many studies related to the research in the world and in Turkey have been discussed. Important results have been obtained in line with the studies carried out.

___

  • Smith, E. G., Heigh, L., Klein, K. K., Moger, J., ve Blachshaw, R. E. (2001). Economic Analysis of Cover Crops in Summer Fallow-Crop Systems, Journal of Soil and Water Conservation, 56(4):315-321.
  • Büyüktavşan, Ö., ve Naneli, İ. (2020). Effects of Different Alternation Techniques on Crop Production and Environment. Journal of Agricultural Biotechnology (JOINABT) 1(1), 6-11.
  • Uzun, A., Karasu, A., Turgut, İ., Çakmak, F., ve Turan, Z. M. (2005). Bursa koşullarında ekim nöbeti sistemlerinin mısırın verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., 19(2): 61-68.
  • Spooner, D.M., McLean, K., Ramsay, G., Waugh, R., ve Bryan, G.J. (2005). A single domestication for potato based on multilocus amplified fragment length polymorphism genotyping. PNAS, 102 (41) 14694-14699; https://doi.org/10.1073/pnas.0507400102
  • Peel, M., Berglund, D., Cattanach, A., Dexter, A., Gregoire, T., Endres, G., Asley, R., ve McKay, K. (1998). Crop Rotations for Increased Productivity, North Dakota State University, Report No.EB-48, Nort Dakota, USA.
  • Bağcı, S. A., Hekimhan, H., Arısoy, R. Z., Taner, A., Büyük, O., Nicol, J., ve Aydoğdu, M. (2010). The effect of different alternation systems on cereal root and crown rot disease. Plant Research Journal, 2: 25–30.
  • İşler, N. (2015). http://www.mku.edu.tr/files/898-4286f396-c785-4938-abcb-61ae1344286a.pdf[8]Anonymous. (2016). https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201700184949
  • Amolo, R.A., Sigunga, D.O., and Owuor, P. O. (2017). Evaluation of soil properties of sugarcane zones and cropping systems for improved productivity in Western Kenya. https://repository.maseno.ac.ke/handle/123456789/650[10]Işık, D., Mennan, H., Dok, M., ve Kaya Altop, E. (2010). Koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim sistemlerinde yabancı ot mücadelesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 27(2):45-57

___

Bibtex @derleme { joinabt1013095, journal = {Journal of Agricultural Biotechnology}, eissn = {2757-6779}, address = {Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, publisher = {Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, number = {1}, pages = {10 - 13}, title = {The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems}, key = {cite}, author = {Polat, Sadık and Naneli, İsmail} }
APA Polat, S. & Naneli, İ. (2021). The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems . Journal of Agricultural Biotechnology , 2 (1) , 10-13 .
MLA Polat, S. , Naneli, İ. "The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems" . Journal of Agricultural Biotechnology 2 (2021 ): 10-13 <
Chicago Polat, S. , Naneli, İ. "The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems". Journal of Agricultural Biotechnology 2 (2021 ): 10-13
RIS TY - JOUR T1 - Rotasyon Sistemlerinde Nişasta-Şeker Bitkilerinin Önemi AU - SadıkPolat, İsmailNaneli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 13 VL - 2 IS - 1 SN - -2757-6779 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Agricultural Biotechnology The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems %A Sadık Polat , İsmail Naneli %T The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems %D 2021 %J Journal of Agricultural Biotechnology %P -2757-6779 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Polat, Sadık , Naneli, İsmail . "The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems". Journal of Agricultural Biotechnology 2 / 1 (Haziran 2021): 10-13 .
AMA Polat S. , Naneli İ. The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems. JOINABT. 2021; 2(1): 10-13.
Vancouver Polat S. , Naneli İ. The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems. Journal of Agricultural Biotechnology. 2021; 2(1): 10-13.
IEEE S. Polat ve İ. Naneli , "The Importance of Starch-Sugar Crops in Rotation Systems", , c. 2, sayı. 1, ss. 10-13, Haz. 2021