SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

İnsanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sağlık hizmetleri gerekli ve önemli bir faktördür. Bireyler sağlıklı olmak için en iyi hizmet veren yeri bulmak arzusundadır. Yaşanılan toplumun özelliğine göre en iyi hizmet algısı değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda Yaşanılan toplum tercih edilen tedavi biçimlerini de şekillendirmektedir. Bu araştırmada bireylerin bir sağlık hizmeti kullanımına etki eden faktörlerin etki derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Konya-Selçuklu ilçesinde hizmet veren sağlık kurumunda tedavi görüp ayrılan 294 hastayla yüz yüze görüşerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tedavi görüp ayrılan hastaların hekimler haricinde, alternatif tıp denilen, geleneksel iyileştiricilere başvurmayıp, tedavi gören hastaların sağlıklarına dini inanç ve uygulamalarının olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür. Bireylerin gözünde etkin bir sağlık hizmeti kültürünün oluşmasında algılanan hizmet sunumunun etkisi önemli olması sebebi ile sağlık kurumlarında çalışanların eğitimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle hizmet sektöründe çalışanların hastalarla yüz yüze etkileşiminin olmasından dolayı insanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sağlık hizmetleri gerekli ve önemli bir faktördür. Bireyler sağlıklı olmak için en iyi hizmet veren yeri bulmak arzusundadır. Yaşanılan toplumun özelliğine göre en iyi hizmet algısı değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda Yaşanılan toplum tercih edilen tedavi biçimlerini de şekillendirmektedir. Bu araştırmada bireylerin bir sağlık hizmeti kullanımına etki eden faktörlerin etki derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Konya-Selçuklu ilçesinde hizmet veren sağlık kurumunda tedavi görüp ayrılan 294 hastayla yüz yüze görüşerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tedavi görüp ayrılan hastaların hekimler haricinde, alternatif tıp denilen, geleneksel iyileştiricilere başvurmayıp, tedavi gören hastaların sağlıklarına dini inanç ve uygulamalarının olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür. Bireylerin gözünde etkin bir sağlık hizmeti kültürünün oluşmasında algılanan hizmet sunumunun etkisi önemli olması sebebi ile sağlık kurumlarında çalışanların eğitimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle hizmet sektöründe çalışanların hastalarla yüz yüze etkileşiminin olmasından dolayı sağlık hizmetinin sunum kalitesinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
Keywords:

Sağlık hizmeti,

___

 • Referans1 Akan, V., (2003). “Birey Ve Toplum”, Sosyolojiye Giriş, Edit. İhsan Sezal, Martı Yay., Ankara.
 • Referans2 Atkinson, R. L., (2002). Psikolojiye Giriş, Çev.: Yavuz Alogan, Arkadaş Yay., Ankara.
 • Referans3 Atlı H, Karacık A, Oral E., (2001). “Sağlık Sistemlerine Alternatif Bir Model Olarak Hmo Sisteminin İncelenmesi Ve Üsküdar Bölgesinde Uygulama Örneği”,
 • Referans4 4. Ulusal Sağlık Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi.
 • Referans5 Çezik,L.F.,(2015). Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürünün Belirlenmesi. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Referans6 Dirican R, Bilgel N., (1993). Halk Sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 2.Baskı, Bursa,
 • Referans7 Ellison, C. G., Jason, D. B., Williams, D. R., James, S. J., (2001). “Religious İnvolvement,
 • Referans8 Stres And Mental Health”, Social Forces,80(1), 216-223.
 • Referans9 Erefe, İ.; Bayık, A., Kocaman, G., Bahar, Z., Aydemir, G., (1996). Halk Sağlığı
 • Referans10 Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir.
 • Referans11 Güler Ç, Benli D., Halk Sağlığı, Bertan M, Güler Ç (Editörler), Halk Sağlığı Temel Bilgiler
 • Referans12 Güneş Kitabevi, Ankara, 1997., 231.
 • Referans13 Hayran O., Aksayan S., Kayhan M., (1991). Kentsel Bir Bölgede Halkın Sağlık Kuruluşları Seçimini Etkileyen Etkenler. Klinik Gelişim, 3(4):1052-1055.
 • Referans14 House, J.S., Umberson, D., Landis, K.R., (1988). “Structures And Processes Of Social Support”, Annual Review Sociology, 14, 293-318.
 • Referans15 Koenig, H.G., Mccullough, M.E. And Larson, D.B., (2001). Handbook Of Religion And Health, New York: Oxford University Pres, Akt Loren Marks, A.G.M., s. 177.Referans16 Karacoşkun, D, M., (2004). “Dini İnanç-Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi İv. 2, s. 23.
 • Referans17 Mechanic, D., (1978.) Medical Sociology, The Free Pres, New York,
 • Referans18 Oskay, Ü., (1993) “Medikal Sosyolojide Bazı Kavramsal Açıklamalar”, Sosyoloji Dergisi, EgeÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., Sayı. 4, İzmir, s.89-140.
 • Referans19 Öztek Z, Eren N., (1995). Sağlık Yönetimi, Içinde, Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı.
 • Referans20 Öztek Z. “Sağlıkta Kavramlar”, Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı, 2001, 39(2):1-2.
 • Referans21 Potter, P.; Perry, A.; Fundamentals Of Nursing Concepts, Process And Practice, ThirdEdition, Mosby Year Book, 1993.
 • Referans22 Sağlık Bakanlığı, “Herkese Sağlık: Türkiye’nin Hedef Ve Stratejileri” Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, “İstatistik Yıllığı 2000”, Yayın No: 639
 • Referans23 Soyer A., (1998). “Bir Araştırma Nedeni İle Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı İle Sağlık Ocakları”, Toplum Ve Hekim, 2(1):362-363.
 • Referans24 Şener, O., (2005). Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Todaie, Ankara,
 • Referans25 Tekin, A. (2007).Sağlık-Hastalık Olgusu Ve Toplumsal Kökenleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans26 Türkdoğan, O., (1991). Kültür Ve Sağlık-Hastalık Sistemi, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul,
 • Referans27 Yazıcıoğlu, Y. Ve Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans28 Yurtseven, N. Y., (2003). Sosyal Destek Ağları: Cebeci Hastanesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

___

Bibtex @araştırma makalesi { japss527080, journal = {Journal of Academic Perspective on Social Studies}, eissn = {2667-5889}, address = {}, publisher = {Erhan KILINÇ}, year = {2019}, number = {1}, pages = {1 - 12}, doi = {10.35344/japss.527080}, title = {SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Yaman, Zührem and Kavuncu, Büşra} }
APA Yaman, Z. & Kavuncu, B. (2019). SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ . Journal of Academic Perspective on Social Studies , (1) , 1-12 . DOI: 10.35344/japss.527080
MLA Yaman, Z. , Kavuncu, B. "SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ" . Journal of Academic Perspective on Social Studies (2019 ): 1-12 <
Chicago Yaman, Z. , Kavuncu, B. "SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ". Journal of Academic Perspective on Social Studies (2019 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ AU - ZühremYaman, BüşraKavuncu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35344/japss.527080 DO - 10.35344/japss.527080 T2 - Journal of Academic Perspective on Social Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 1 SN - -2667-5889 M3 - doi: 10.35344/japss.527080 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Perspective on Social Studies SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ %A Zührem Yaman , Büşra Kavuncu %T SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Journal of Academic Perspective on Social Studies %P -2667-5889 %V %N 1 %R doi: 10.35344/japss.527080 %U 10.35344/japss.527080
ISNAD Yaman, Zührem , Kavuncu, Büşra . "SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ". Journal of Academic Perspective on Social Studies / 1 (Nisan 2019): 1-12 .
AMA Yaman Z. , Kavuncu B. SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ. Journal of Academic Perspective on Social Studies. 2019; (1): 1-12.
Vancouver Yaman Z. , Kavuncu B. SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ. Journal of Academic Perspective on Social Studies. 2019; (1): 1-12.
IEEE Z. Yaman ve B. Kavuncu , "SAĞLIK KURUMLARINDA HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ", , sayı. 1, ss. 1-12, Nis. 2019, doi:10.35344/japss.527080