Gestasyonel yaşa göre küçük (SGA) ve gelişme geriliği olan (FGR) fetüslerde timus boyutlarının değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı, gestasyonel yaşa göre küçük (SGA) ve fetal gelişme geriliği (FGR) olan gebeliklerde ultrasonografi (USG) ile fetal timus boyutunu değerlendirmek ve sağlıklı fetüsler ile gelişme geriliği olan fetüsler arasında fark olup olmadığını araştırmaktı. Materyal ve Method: Fetal timusun timik-torasik oranı (TTR), transvers çapı ve çevresi, 20 ila 37. gebelik haftaları arasındaki SGA ve FGR gebeliklerinde prospektif olarak ölçüldü ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı. Gestasyonel yaşa göre fetal karın çevresi (AC) veya tahmini fetal ağırlık (EFW)

Assessment of Fetal Thymus Size in Small for Gestational Age and Growth Restricted Fetuses

Objective: The purpose of this study was to analyze the fetal thymus size by sonography in healthy, small for gestational age (SGA), and fetal growth restriction (FGR) pregnancies and investigate if there is a difference between healthy fetuses and those with growth restriction. Study Design: The thymic-thoracic ratio (TTR), transverse diameter, and perimeter of the fetal thymus were prospectively measured in SGA and FGR pregnancies between the gestational ages of 20 and 37 weeks and compared with healthy controls. Fetal abdominal circumference (AC) or estimated fetal weight (EFW)

___

  • 1. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org, Martins JG, Biggio JR, Abuhamad A. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #52: Diagnosis and management of fetal growth restriction: (Replaces Clinical Guideline Number 3, April 2012). Am J Obstet Gynecol. 2020 Oct;223(4):B2-B17. doi: 10.1016/j.ajog.2020.05.010. Epub 2020 May 12. PMID: 32407785.
  • 2. Flenady V, Wojcieszek AM, Middleton P, Ellwood D, Erwich JJ, Coory M, Khong TY, Silver RM, Smith GCS, Boyle FM, Lawn JE, Blencowe H, Leisher SH, Gross MM, Horey D, Farrales L, Bloomfield F, McCowan L, Brown SJ, Joseph KS, Zeitlin J, Reinebrant HE, Cacciatore J, Ravaldi C, Vannacci A, Cassidy J, Cassidy P, Farquhar C, Wallace E, Siassakos D, Heazell AEP, Storey C, Sadler L, Petersen S, Frøen JF, Goldenberg RL; Lancet Ending Preventable Stillbirths study group; Lancet Stillbirths In High-Income Countries Investigator Group. Stillbirths: recall to action in high-income countries. Lancet. 2016 Feb 13;387(10019):691-702. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01020-X. Epub 2016 Jan 19. Erratum in: Lancet. 2021 Sep 25;398(10306):1132. PMID: 26794070.
  • 3. Nohuz E, Rivière O, Coste K, Vendittelli F. Prenatal identification of small-for-gestational age and risk of neonatal morbidity and stillbirth. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 May;55(5):621-628. doi: 10.1002/uog.20282. Epub 2020 Apr 6. PMID: 30950117.
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2004
  • Yayıncı: -
Sayıdaki Diğer Makaleler

HPV Pozitif Kadınlarda ASC-US ve LSIL Sitolojilerinin Klinik Veri ve Kolposkopi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mohammad İbrahim HALİLZADE, İnci HALİLZADE, Fulya KAYIKÇIOĞLU, Sevgi KOÇ

Hastanede doğum sonrasında terkedilen bebeklerinin demografik ve klinik özellikleri – tek merkez deneyimi

Sarkhan ELBAYİYEV, Ufuk ÇAKIR

COVID–19 Pandemisinin Maternal, Perinatal ve Neonatal Sonuçları ile Beslenme Durumu ve Davranışları Üzerindeki Etkisi

Şevval KESKİNKAYA, Gülhan SAMUR

İntrauterin İnseminasyon (IUI) Sonrası Olan İntrauterin İkiz Gebelik ve Sağ Tubal Ektopik Gebelik Olgusu

İsa KAPLAN

Neonatal hiperbilirubineminin prediktörü olarak umblikal kord kanı kırmızı hücre dağılım genişliği

Berna SAYGIN HEKİMOĞLU, Atalay DEMİREL, Didem ARMAN

Güncel Literatürler Eşliğinde Neonatal Yoksunluk Sendromu Olgusuna Yaklaşım

Deniz YAŞAR, Cem GEYİK, Abdullah YÜKSEL, Oğuzhan KAYAR, Nurdan DİNLEN FETTAH

Gebelikte Maternal Kilo Artışının Yenidoğan TSH Sonuçlarına Etkisi

Özge TORUN, Raziye DUT, Zuhal AYDAN SAĞLAM, Serdar CÖMERT

Erken evre serviks kanseri hastalarında lenf nodunu metastazını predikte eden faktörler

Burak ERSAK, Duygu TUĞRUL ERSAK, Serra AKAR, Bülent ÖZDAL, Mahmut Kuntay KOKANALI, Sevgi SERDAR, Hakan Raşit YALÇIN, İlker SELCUK, Özlem MORALOĞLU TEKİN

Sınırlı Epizyotomi İçin Klinik Değerlendirme Yöntemleri

Hediye KARAKOÇ, Şerife İrem DÖNER

Koronavirüs 19 Hastalığı Döneminde Komplike Gebeliği Olmayan Kadınlarda Anksiyete ve Depresyon Puanlarının Değerlendirilmesi: Bir Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi

Barış ÇIPLAK, Eyup Gokhan TURMUS, Yavuz ŞİMŞEK, Yahya ŞAHİN, Sercan EROĞLU, Selda SONGUR DAĞLI, Mustafa KARA