Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi, Mersin

Son yıllarda, biyojeokimyasal yöntemler maden aramalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu çalışmada, Mezitli Deresi (Mersin) boyunca doğal olarak yetişen Platanus orientalis (doğu çınarı) ve Phragmites australis (kamış) bitki türlerinde biyojeokimyasal anomalilerin saptanması amaçlanmıştır. Mezitli (Mersin) Bölgesinde 8 istasyondan alınan P. australis ve P. orientalis bitkilerinin yaprak ve dal örnekleri ile bu istasyonlardan alınan toprak ve dere suyu örneklerindeki Li, B, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Mo, Cd, Sn, Cs, Ba ve Pb için element düzeyleri, endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometrisi (ICP-MS) ile saptanmıştır. Bu analiz sonuçlarının istatistiksel olarak incelenmesi sonucunda, P. orientalis bitki türünün dalının B (n = 10, r = 0,76, % 99 güvenilirlikle P < 0,01), Cr (n = 12, r = -0,67, % 95 güvenilirlikle, P < 0,05),  Sr (n = 9, r = 0,72, % 95 güvenilirlikle, P < 0,05) ve Pb (n = 11, r = 0,63, % 95 güvenilirlikle, P < 0,05) elementleri için belirtgen bitki olarak biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanılabileceği saptanmıştır. Aynı zamanda P. australis bitki türünün yaprağının ise Cu (n = 11, r = -0,66, %95 güvenilirlikle, P < 0,05), Cr (n = 11, r = 0,64, %95 güvenilirlikle, P < 0,05) ve Li (n = 10, r = 0,77, % 99 güvenilirlikle, P < 0,01) elementleri için belirtgen bitki olarak biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanılabileceği saptanmıştır. Ayrıca Cr, B, Sr, Pb, Cu ve Li için belirtgen bitki olarak saptanan P. orientalis ve P. australis bitki türleri ile toprak arasındaki inter- element ilişkileri de incelenmiştir.

___

  • Bozcuk, S., 1986. Bitki Fizyolojisi (Metabolik Olaylar), Hatipoğlu Yayınları, 176 s., Ankara.
  • Brooks, R. R., Morrison, R. S., Reeves, R. D., Dudley, T. R., Akman, Y., 1979. Hyperaccumulation of nickel by Alyssum Linnaeus (Cruciferae). Proceedings of The Royal Society’s Physical Sciences, B 203: 387-403.
  • Brooks, R. R., Baker, A. J. M., Malaisse, F., 1992. Copper flowers, National Geographic Ressearc and exploration, 8 (3), 338-351.
  • Brooks , R. R., Dunn, C. E., Hall, G. E. M., 1995. Biolocical system in mineral exploration and processing. Elles Horwood Limited, 538 s.
  • Benton, J., Jones, R., 1984. Developments in the measurement of trace metal in foods, in Analyses of Food contaminenets, J. Gilbert, Ed., Elsevier, London and Newyork, p. 157.
  • Demirezen, D., Aksoy, A., 2005. Common hydrophyte a bioindicators of iron and manganee pollition. Ecological Indicators, 6, 388.
  • Dunn, C., 2007. Biogeochemistry in mineral exploration. Consulting Geochemist, 480 s.
  • Dürüst, N., Dürüst, Y., Tuğrul, D., Zengin, M., 2004. Heavy Metal Contents of Pinus Radiata Trees of İzmit (Turkey). Asian Journal of Chemistry, 16 (2), 1129.
  • Erdman, J. A., Kokkola, M., 1984. Workshop 2: Biogeochemistry in Mineral Explorarion, Journal of Geochemical Exploration, 25, 21–40.