Orman Kadastrosu

The Forest Cadastre

Kaynakça

ATBAŞOĞLU F.: Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mü- hendisleri Odası, Ankara Şubesi, Ankara, 2003.

AYANOĞLU S.: Kentlerde Orman Niteliğini Kaybeden Arazilerin Hukuksal Durumu, Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanma- sı ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli TMMOB Orman Mü- hendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara, 2003.

ÇORBALI H.: Orman ve Kadastro Paneli, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını, (15-19), Ankara, 2002.

DPT.: VII Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektö- rü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayın No: 2417, ÖİK: 476, 101s, Ankara, 1995.

DPT.: 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşki- latı (DPT) Yayın No: 1664, (426-428), Ankara, 1979.

DPT.: Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, (139-142), Ankara, 2000.

DPT.: VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita, Tapu ve Kadastro, Coğ- rafi Bilgi ve Uzaktan Algılama Sistemleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2554- ÖİK: 570, (111- 112), Ankara, 2001.

ERDİN K.: Orman Kadastrosu Çıkmazı, Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 23-27 Şubat 1987, (47-57), Ankara, 1987.

KOÇAK H.: Orman ve Kadastro Paneli, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını, (27-37), Ankara, 2002.

KOÇAK H.: Orman Kadastro Uygulaması, 3. Baskı, Birlik Matbaacılık, Ankara, 2003.

KÖKTÜRK Erdal.: Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastro Çalış- maları, 7. Harita Kurultayı (1-5 Mart 1999), (1-23), Ankara, 1999.

KÖKTÜRK Erdal.: Orman Dışına Çıkarılan Yerlerde Mülkiyet Soru- nu, 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (19-23 Mart 2001), (148-161), Ankara, 2001.

ÖZMEN İ. ve ÇORBALI H.: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Şerhi, Ge- nişletilmiş Üçüncü Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995.

SINMAZ B. ve KARATAŞ İ.: Orman Kadastrosu (Açıklama-Yorum- Yargıtay Kararları), Yetkin Basımevi, ISBN 975-4640063-7, (636s), Ankara, 1995.

TURHAN S.: Orman ve Kadastro Paneli, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını, (20-25), Ankara, 2002.

TURHAN S.: Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve De- ğerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mühendis- leri Odası Ankara Şubesi, Ankara, 2003.

TÜRKER M. F.: Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mühen- disleri Odası Ankara Şubesi, Ankara, 2003.

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd705672, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2004}, volume = {}, pages = {3 - 12}, doi = {}, title = {Orman Kadastrosu}, key = {cite}, author = {Köktürk, Erdal} }
APA Köktürk, E . (2004). Orman Kadastrosu . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (91) , 3-12 .
MLA Köktürk, E . "Orman Kadastrosu" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2004 ): 3-12 <
Chicago Köktürk, E . "Orman Kadastrosu". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2004 ): 3-12
RIS TY - JOUR T1 - Orman Kadastrosu AU - Erdal Köktürk Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 12 VL - IS - 91 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Orman Kadastrosu %A Erdal Köktürk %T Orman Kadastrosu %D 2004 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 91 %R %U
ISNAD Köktürk, Erdal . "Orman Kadastrosu". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 91 (Aralık 2004): 3-12 .
AMA Köktürk E . Orman Kadastrosu. hkmojjd. 2004; (91): 3-12.
Vancouver Köktürk E . Orman Kadastrosu. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2004; (91): 3-12.
IEEE E. Köktürk , "Orman Kadastrosu", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 91, ss. 3-12, Ara. 2004