Düzce Belediyesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Arıtma Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi

Atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılması insanın varoluş süreciyle başlamıştır. İlerleyen periyotta bunun yeterli olmadığı görülerek, atıksuların alıcı ortamı kirletmemesi için doğal arıtma ile başlayan bu süreç günümüzde farklı ileri arıtma sistemleri kullanılarak geliştirilmektedir. Çevreci sistemler geliştirilmeye devam edilirken sistemlerin verimleri arttırılmakta ve daha ekonomik sistemler dizayn edilmektedir. Bu çalışmada kullanılmış suyunun kirlilik potansiyelinin yüksek olduğu bilinen Düzce İli’nin kentsel atıksularının Düzce Belediyesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulduktan sonraki karakterizasyonunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda arıtılmış atıksuya ait ölçülen parametre değerlerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde istenen değerleri sağladığı görülmüştür.

Evaluation of Düzce Municipality Center Wastewater Treatment Plant Wastewater in Terms of Treatment Efficiency

Removal of wastes from living areas started with the human existence process. It was understood that this was not enough in the following period. These wastes should not harm natural resources such as soil and water. Treatment is started to be done to prevent wastewater from polluting the receiving environment. This process, which started with natural treatment, is being developed day by day with different advanced treatment systems. While environmentally friendly systems continue to be developed, they are among the primary targets in increasing the efficiency of the systems and designing more economical systems. In this study, it is aimed to determine the characterization of the urban wastewater of Düzce Province, which is known to have high pollution potential, after it has been subjected to advanced biological treatment in Düzce Municipality Central Wastewater Treatment Plant. As a result of the measurements made, it was observed that the measured parameter values of the treated wastewater provided the desired values in the Regulation on Control of Water Pollution.

___

 • 1 ARCEIVALA, S.J. (2002). ‘’Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı’’, (Çeviren: V. Balman). Tata – Mc Graw Hill.
 • 2 GÜNAY, A, (2018). ‘’Çevre Mühendisleri için Su Kimyası ve Kimyasal Temel İşlemler’’ Ders Notları, Balıkesir Üniversitesi.
 • 3 MUSLU, Y. (1996). ‘’Atıksuların Arıtılması’’, Cilt I ve II, İTÜ Yayınları.
 • 4 REBHUN, M and GALİL, N. (1990). ’’Wastewater Treatment Technologies’’, The Management of Hazardous Substances in the Environment, Elsevier Applied Science, London, New York, pp. 84–91.
 • 5 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Ed. (1998). APHA, AWWA, WPCF, pp.2.26-2.29.
 • 6 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tablo 21.5
 • 7 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Atıksu Arıtımı Eylem Planı’’(2008-2012).
 • 8 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2017–2023).
 • 9 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi, 2013.
 • 10 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 2016. “Belediye Atıksu İstatistikleri’’. Haber Bülteni, 22/11/2017, Sayı: 24875,http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24875.
 • 11 Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). İstatistiklerle Türkiye (Turkey in Statistics)’’, 2015.
 • 12 T.C. Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. (2018). ‘’Düzce İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu’’, Düzce.
 • 13 U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), (1991). Municipal Wastewater Reuse: Selected Readings on Water Reuse. Office of Water (WH-595), EPA 430/09-91-002.
 • 14 U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), (1992). Guidelines for Water Reuse. Office of Technology Transfer and Regulatory Support, EPA/625/R-92/004.
 • 15 ÜÇÜNCÜ, O, (2019). ‘’Atıksu Arıtımı, Atıksu Deşarjı ve Su Kirliliği: Trabzon İli Örneği’’, Türk Hidrolik Dergisi, 3(2); 14-29.
 • 16 World Health Organization (WHO), (1989). Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture. Report of a WHO Scientific Group, WHO Technical Report Series, No. 778, Geneva.
 • 17 YILDIZ, S, O.Ö. NAMAL, ve M. ÇEKİM, (2013). “Atık Su Arıtma Teknolojilerindeki Tarihsel Gelişmeler”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1); 55-67.

___

APA Karabaş, H. & Damar Arifoğlu, Y. (2020). Düzce Belediyesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Arıtma Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi . JENAS Journal of Environmental and Natural Studies , 2 (1) , 1-9 .