Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP

Çevrimiçi eğitim imkânlarının gelişen teknoloji ile birlikte artması, eğitim çeşitliliğine ve erişilebilirliğine büyük katkılar sunmuştur. Bu imkânlara rağmen ücretsiz veya ücreti tahammül sınırları içinde kaliteli eğitimler ile erişilebilirliği yüksek ve kullanımı kolay bir eğitim ortamına ulaşmada hala zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle de eğitimlerin tek bir platform altında toplanması sağlanamamıştır. Buna ek olarak eğitimin uluslararasılaşma, akreditasyon, saygınlık ve kültürel, turistik ve siyasal anlamda ülkeye katkı sağlayabilecek geniş etkili bir eğitim ortamı bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu eksiklikler ve sorunlara çözüm olabileceği düşünülen çevrimiçi bir eğitim ortamı teorik olarak tanımlanmaktadır. Tanımlanan çevrimiçi ortam ile özellikle öğretmenlik mezunu olup aktif öğretmenlik yapmayanlar ile çeşitli alanlarda eğitimli veya tecrübeli bireylerin sisteme dâhil edilmesi planlanmıştır. İş gücüne katılamayan fakat birçok alanda özgün ve değerli bilgiye sahip bu bireylerin hem para kazanması hem de iş gücüne katılarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak çeşitli kurumların çalışanlarına vermesi gereken zorunlu eğitimlerin çevrimiçi olarak verilebileceği bir platform olarak öngörülmüştür. Bu platform, “Çevrimiçi Öğretme ve Öğrenme Platformu” kelimelerinin başharflerinden oluşan ÇÖÖP olarak ifade edilecektir. Sertifika, diploma vb. ulusal ve uluslararası geçerliliği olan akredite belge alabilme imkânları ile kaliteli bir eğitim ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Benzerleri ile karşılaştırıldığında bu eğitim ortamının farkı olarak eğitimlerin çeşitliliği, kalitesi, uluslararası düzeyde erişilebilirlik ve geçerlilik ile istihdamın artması, işsizliğin azalması, kültürel bilinirliğin artması ile kamu yararına ve ülke tanıtımına sağladığı etki gösterilebilir. Uluslararası düzeyde farklı dillerde verilecek eğitimler ile ülke dışına da hizmet verebilecek böylece özellikle ülkemiz kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş meslek eğitimler ile kültürel olarak tanıtımımızın yapılması sağlanabilecektir. Bu eğitim ortamı temelde internet üzerinden görüntü akışı, canlı sohbet ve etkileşimli dersler, sınavlar ve etkinliklerin gerçekleştirildiği bir ortamdır.

A new online education environment: OTLP

The increase of online education facilities with developing technology has made great contributions to education diversity and accessibility. Despite these possibilities, there are still difficulties in reaching an educational environment with high quality, accessibility and free or within the limits of cost tolerance. In particular, the collection of teachers, students and courses under a single platform have not been achieved. In addition, there is no broad-based educational environment in which educations have accreditation, can contribute to internationalization, prestige of the country and support cultural, touristic, political development of the country. In this study, it is theoretically defined an online educational environment which is thought to be a solution to these shortcomings and problems. With the defined online environment, it is planned to include those who are graduates of teaching and not active teachers, and individuals educated or experienced in various fields. It is aimed that these individuals who cannot participate in the work force but who have many unique and valuable knowledge in a specific topic make money and contribute to the country's economy by participating in the work force. In addition to these, it is envisaged as a platform where compulsory trainings to be given to the employees of various institutions can be given online. This platform will be called as “OTLP” in which the characters stand for the first characters of “Online Teaching and Learning Platform”. The opportunity to reach a quality education environment has been tried to create with national and international validity of the accredited documents such as certificates, diplomas. Compared with the other education environments, the differences are as follows. Diversity of education, quality, accessibility and validity at international level and also decreasing unemployment, increasing cultural awareness and public interest and promotion of the country. It will be able to provide services in different languages on an international level, and thus it will be possible to provide cultural services with vocational trainings especially forgotten culture of our country. This training environment is basically an environment where video streaming on the internet, live chat and interactive lessons, exams and activities are performed.

___

  • Antoni, S. (2006). The Virtual University, Messages and Lessons Learned: UNESCO, 1-11.
  • Balyer, A., & Gündüz, Y. (2010). Değişik Ülkelerde ve Türkiye'de Sanal Üniversitenin Gelişimi İşleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2).
  • Dalkılıç, F., Doğan, Y., Birant, D., & Kut, R. A., (2014). Mobil Seyahat Planlama Sistemlerinin Yaygınlaşan Kullanımı ve İzmir İçin Uygulanması, 19. Türkiye'de İnternet Konferansı (Inet-tr'14), İzmir.
  • Delgado, C. ve Krajcik, J. (2010). Technology and learning supports for subject matter Learning. Technology Supports for Science Learning, 197-203.
  • Hernes, G. (2006). The Virtual University: The New Century, Societal Paradoxes and Major Trends: UNESCO.
  • Ott, H, & Geeraert, P. (2006).The Virtual University, L’Université Virtuelle En Pays de la Loire, France:UNESCO, 1-31.
  • Siapera, E. (2017). Understanding new media. Sage.
  • ÖSYM (2019). 2019 YKS Sayısal Bilgiler, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/sayisalbilgiler06082019.pdf , 15 Ağustos, 2019.
  • ÖSYM İstatistik (2019). Öğrenci Sayıları Özet Tablosu, https://istatistik.yok.gov.tr/zkau/view/z_hv9/dwnmed-0/v561/2019_T1.xls , 15 Ağustos 2019.

___

APA Aydın, Ö. (2019). Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP . İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 1-5 .