Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, en büyük görev sağlık çalışanlarına düşmüştür. Sağlık çalışanları içinde en ön safta Covid-19 mücadelesine katılan hemşireler, sağlık sistemini işlevsel tutan yapı taşı olmuştur. Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için güncel ve bilimsel veriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan Türk Hemşireler Derneği, pandemi ile mücadelede aktif bir şekilde yer almış, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, pek çok kapsamlı faaliyette bulunmuştur. Türk Hemşireler Derneği’nin faaliyetleri toplum ve sağlık çalışanı güvenliğini sağlama hedefiyle, şube ve il temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Pandemi sürecinin yönetiminde dinamik bir yaklaşım sergileyen Türk Hemşireler Derneği bu dönemde, topluma, meslektaşlarına, karar vericilere ve medyaya yönelik ulusal düzeyde, bilgi ve veri paylaşımında bulunmuştur. Türk Hemşireler Derneği aynı zamanda faaliyetlerini büyük bir katılım ve iş birliği ile sürdürmek için, meslektaşlarının yanı sıra, diğer hemşirelikte özel dal dernekleri ve diğer sağlık meslek örgütleri ile de çalışmıştır. Bu doğrultuda yürütülen tüm faaliyetlerde, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, toplumun ve sağlık çalışanlarının bilimsel ve doğru bilgiye ulaşması, ülkemizin her yerinde hizmet veren hemşirelere görevlerini yürütürken rehberlik etme ve hastalar için daha güvenli ve nitelikli bir bakım hedeflenmiştir. Bu makalede uluslararası hemşireler yılı gibi çok özel bir yılda yaşanan Covid-19 pandemisinde, hemşireliğin ve Türk Hemşireler Derneği’nin yürüttüğü faaliyetler konusunda bilgi verilmiştir.

COVID-19 Pandemic In the International Year of the Nurses: Turkish Nursing Association Studies

In the COVID-19 epidemic, which was declared as a pandemic by World Health Organization, the most important duty fell to healthcare professionals in our country, as in the whole world. Nurses who are at the forefront in the fight against COVID-19 have become the building blocks keeping the health system functional. The Turkish Nurses Association, which continues to work in line with current and scientific data in order to make the nursing profession an autonomous health profession that will provide high quality and reliable service for the benefit of the society, has been actively involved in the fight against the pandemic both at national and international levels. The Turkish Nurses Association’s activities have been carried out by means of local representatives, with the aim of ensuring the safety of society and health workers. Demonstrating a dynamic approach in the management of the pandemic process, The Turkish Nurses Association shared information and data at the national level with the society, colleagues, decisionmakers, and the media. The Turkish Nurses Association has also been working with other specialized nursing associations and other healthcare professional organizations, in order to continue its activities with great participation and cooperation. In all activities carried out in this direction, it is aimed to ensure the safety of healthcare workers, to provide scientific and accurate information to the society and healthcare professionals, to guide nurses serving all over our country while performing their duties, and to administer safer and more qualified care for patients. This article informs about the nursing practice and the activities of the Turkish Nurses Association during the COVID-19 pandemic which started in a very special year, the International Year of the Nurse.

___

 • 1. World Health Organization, Coronavirus disease situation report – 52; 2020 [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200312-sitrep- 52-covid-19.pdf?sfvrsn=e2bfc9c0_4
 • 2.World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) dashboard. [cited 2020 December 15]. Available from: https://covid19. who.int/
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Covid-19 hasta tablosu 15 Aralık 2020. [cited 2020 December 15]. Available from: https://covid19.saglik.gov. tr/?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3mxzaD_zAEYCaJcz-87QEZKp8 Ui9sCWbPzu6uuhHzTOLQvFeI6GbMUaAqEmEALw_wcB
 • 4. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta dönüşüm, Ankara, 2003. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,11415/ saglikta-donusum-programi.html
 • 5. World Health Organization, Keep health workers safe to keep patients safe: WHO. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.who. int/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patientssafe- who
 • 6. International Nurses Council, More than 600 nurses die from COVID-19 worldwide. [cited 2020 December 14]. Available from: https:// www.icn.ch/news/more-600-nurses-die-covid-19-worldwide
 • 7. Türk tabipler Birliği, COVID-19 pandemisi 6. ay değerlendirme raporu. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.ttb.org.tr/yayin_ goster.php?Guid=42ee49a2-fb2d-11ea-abf2-539a0e741e38
 • 8. State of the world’s nursing report 2020. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.who.int/publications/i/ item/9789240003279
 • 9. Sağlık istatistikleri yıllığı 2019 haber bülteni. [cited 2020 December 14]. Available from: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/39024,haberbulteni- 2019pdf.pdf?0
 • 10. Türk Hemşireler Derneği, Covid-19 mevcut durum analizi raporları. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.thder.org.tr/ list/tum-haber-ve-duyurular?page=14
 • 11. Türk Hemşireler Derneği, Covid-19 mevcut durumu belirleme anketi. [cited 2020 December 14]. Available from: www.thder.org.tr/anket
 • 12. COVID-19 hemşire eğitim rehberi ve bakım algoritmaları. [cited 2020 December 14]. Available from: https://www.thder.org.tr/list/tum-haberve- duyurular?page=24

___

Bibtex @diğer { ikcusbfd841543, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {1}, pages = {23 - 27}, title = {Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları}, key = {cite}, author = {Şenol Çelik, Sevilay and Koç, Gülten and Atlı Özbaş, Azize and Bulut, Hülya and Karahan, Azize and Çevık Aydın, Firuze and Özdemir Özleyen, Çiğdem and Çelik, Beyhan} }
APA Şenol Çelik, S. , Koç, G. , Atlı Özbaş, A. , Bulut, H. , Karahan, A. , Çevık Aydın, F. , Özdemir Özleyen, Ç. & Çelik, B. (2021). Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 23-27 .
MLA Şenol Çelik, S. , Koç, G. , Atlı Özbaş, A. , Bulut, H. , Karahan, A. , Çevık Aydın, F. , Özdemir Özleyen, Ç. , Çelik, B. "Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 23-27 <
Chicago Şenol Çelik, S. , Koç, G. , Atlı Özbaş, A. , Bulut, H. , Karahan, A. , Çevık Aydın, F. , Özdemir Özleyen, Ç. , Çelik, B. "Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 23-27
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları AU - SevilayŞenol Çelik, GültenKoç, AzizeAtlı Özbaş, HülyaBulut, AzizeKarahan, FiruzeÇevık Aydın, ÇiğdemÖzdemir Özleyen, BeyhanÇelik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 27 VL - 6 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları %A Sevilay Şenol Çelik , Gülten Koç , Azize Atlı Özbaş , Hülya Bulut , Azize Karahan , Firuze Çevık Aydın , Çiğdem Özdemir Özleyen , Beyhan Çelik %T Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları %D 2021 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Şenol Çelik, Sevilay , Koç, Gülten , Atlı Özbaş, Azize , Bulut, Hülya , Karahan, Azize , Çevık Aydın, Firuze , Özdemir Özleyen, Çiğdem , Çelik, Beyhan . "Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Ocak 2021): 23-27 .
AMA Şenol Çelik S. , Koç G. , Atlı Özbaş A. , Bulut H. , Karahan A. , Çevık Aydın F. , Özdemir Özleyen Ç. , Çelik B. Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları. İKÇÜSBFD. 2021; 6(1): 23-27.
Vancouver Şenol Çelik S. , Koç G. , Atlı Özbaş A. , Bulut H. , Karahan A. , Çevık Aydın F. , Özdemir Özleyen Ç. , Çelik B. Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 6(1): 23-27.
IEEE S. Şenol Çelik , G. Koç , A. Atlı Özbaş , H. Bulut , A. Karahan , F. Çevık Aydın , Ç. Özdemir Özleyen ve B. Çelik , "Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler Derneği Çalışmaları", , c. 6, sayı. 1, ss. 23-27, Oca. 2021