Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası

Amaç: Bu kesitsel çalışma premenstrual sendrom (PMS) ve yeme bağımlılığı arasındaki ilişkiyiincelemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri Mart 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın örneklemini 20-45 yaşlarında olan, İzmir’de yaşayan, gebe/emzikli olmayan ve postmenopozal dönemde bulunmayan 155 kadın oluşturdu. Veriler sosyo-demografik özelliklere dair soruların, Premenstrual Sendrom Ölçeği’nin ve Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği’nin yer aldığı bir anket formu ile toplandı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 23,32±5,13 yıldı, %89,7’si bekârdı ve %65,2’si ortaöğretim (lise) mezunuydu. Premenstrual Sendrom Ölçeği toplam puan ortalaması 121,68±37,96 olarak bulundu ve kadınların %61,3’ünde PMS varlığı saptandı. Beden Kütle İndeksine (BKİ) göre %16,1’i zayıf, %71,6’sı normal vücut ağırlığında, %9,7’si fazla kilolu ve %2,6’sı şişmandı. BKİ sınıflandırmaları ile PMS arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edildi (p

Food Addiction in Women with Premenstrual Syndrome: New Piece of the Puzzle

Objective: This cross-sectional study was conducted to examine the relationship between premenstrual syndrome (PMS) and food addiction. Materials and Methods: The data of the study were collected between March 2020 and June 2020. The sample of the study consisted of 155 women who were 20-45 years old, living in Izmir, not pregnant/breastfeeding and not in postmenopausal period. The data were collected with a questionnaire form including questions about socio-demographic characteristics, Premenstrual Syndrome Scale, and Yale Food Addiction Scale. Results: Mean age of the participants was 23.32±5.13 years, 89.7% of them were single and 65.2% were graduated from secondary education (high school). Mean total score of Premenstrual Syndrome Scale was found to be 121.68±37.96 and 61.3% of the women had PMS. According to Body Mass Index (BMI), 16.1% were underweight, 71.6% were normal body weight, 9.7% were overweight, and 2.6% were obese. It was found that the relationship between BMI classifications and PMS was statistically significant (p

___

 • Elgzar WTI, Ibrahim HA-F. The relationship between dietary habits and severity of premenstrual syndrome among medical college students at Najran University. Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences. 2017; 5(12): 646-53.
 • Işgın K, Büyüktuncer Z. Premenstrual sendromda beslenme yaklaşımı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2017; 74(3): 249-60.
 • Roomruangwong C, Carvalho A, Geffard M, Maes M. The menstrual cycle may not be limited to the endometrium but also may impact gut permeability. Acta Neuropsychiatr. 2019; 31(6): 294-304.
 • Cross GB, Marley J, Miles H, Willson K. Changes in nutrient intake during the menstrual cycle of overweight women with premenstrual syndrome. Br J Nutr. 2001; 85: 475-82.
 • Nobles CJ, Thomas JJ, Valentine SE, Gerber MW, Vaewsorn AS, Marques L. Association of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder with bulimia nervosa and binge-eating disorder in a nationally representative epidemiological sample. Int J Eat Disord. 2016; 49: 641–50.
 • Çoban ÖG, Karakaya D, Önder A, İşleyen Z, Adanır AS. Association of premenstrual dysphoric disorder and eating behaviors among nursing students: A cross-sectional study. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2021; 34(2): 203-8.
 • Hardin SL, Thornton LM, Munn-Chernoff MA, Baker JH. Premenstrual symptoms as a marker of ovarian hormone sensitivity in eating disorders. Int J Eating Disord. 2020; 53: 296-301.
 • Souza LBD, Martins KA, Cordeiro MM, Rodrigues YDS, Rafacho BPM, Bomfim RA. Do food intake and food cravings change during the menstrual cycle of young women? Rev Bras Ginecol Obstet. 2018; 40: 686-92.
 • Gençdoğan B. Premenstrual sendrom için yeni bir ölçek. Türkiye’de Psikiyatri. 2006; 8(2): 82-7.
 • Gearhardt AN, Corbin WR, Brownell KD. Preliminary validation of the Yale food addiction scale. Appetite. 2009; 52(2): 430-6.
 • Bayraktar F, Erkman F, Kurtuluş E. Adaptation study of Yale food addiction scale. Klinik Psikofarmakol Bülteni. 2012; 22(1): 38.
 • Houghton SC, Manson JE, Whitcomb BW, Hankinson SE, Troy LM, Bigelow C, et al. Intake of dietary fat and fat subtypes and risk of premenstrual syndrome in the Nurses' Health Study II. Br J Nutr. 2017; 118(10):849-57.
 • Oral E, Kırkan TS, Yazıcı E, Gulec M, Cansever Z, Aydın N. Premenstrual symptom severity, dysmenorrhea, and school performance in medical students. Journal of Mood Disorders. 2012; 2(4): 143-52.
 • Na H, Jung YE, Kwon H, Hong H, Park MY. Association among premenstrual syndrome, eating habits, and depression in female college students. Mood and Emotion. 2018; 16: 44-49.
 • Işgın K, Ede G, Büyüktuncer Z. Farklı yaş grubundaki kadınlarda premenstrual sendrom varlığı ve beslenme durumu ile ilişkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 2016; 44(2):114-21.
 • Selçuk KT, Avcı D, Alp FY. Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve etkileyen etmenler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014; 5(2): 98-103.
 • Matsuura Y, Inoue A, Kidani M, Yasui T. Change in appetite and food craving during menstrual cycle in young students. Int J Nutr Metab. 2020; 12(2): 25-30.
 • Bertone-Johnson ER, Hankinson SE, Willett WC, Johnson SR, Manson JE. Adiposity and the development of premenstrual syndrome. J Women’s Health. 2010; 19(11): 1955-62.
 • Taheri R, Mesbah Ardekani F, Raeisi Shahraki H, Heidarzadeh- Esfahani N, Hajiahmadi S. Nutritional status and anthropometric indices in relation to menstrual disorders: A cross-sectional study. J Nutr Metab. 2020 Nov; 2020:5980685.
 • Isgin-Atici K, Buyuktuncer Z, Akgül S, Kanbur N. Adolescents with premenstrual syndrome: not only what you eat but also how you eat matters! J Pediatr Endocrinol Metab. 2018; 31(11): 1231-39.
 • Yen JY, Liu TL, Chen IJ, Chen SY, Ko CH. Premenstrual appetite and emotional responses to foods among women with premenstrual dysphoric disorder. Appetite. 2018; 125:18-23.
 • Yen JY, Chang SJ, Ko CH, Yen CF, Chen CS, Yeh YC, et al. The highsweet- fat food craving among women with premenstrual dysphoric disorder: emotional response, implicit attitude and rewards sensitivity. Psychoneuroendocrinology. 2010 ; 35(8): 1203-12.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd904790, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {39 - 46}, title = {Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası}, key = {cite}, author = {Ongan, Dilek and Songür Bozdağ, Ayşe Nur and Kuleli, Merve and Ünsal, Beyza and Yıldırım, Elif} }
APA Ongan, D. , Songür Bozdağ, A. N. , Kuleli, M. , Ünsal, B. & Yıldırım, E. (2021). Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 39-46 .
MLA Ongan, D. , Songür Bozdağ, A. N. , Kuleli, M. , Ünsal, B. , Yıldırım, E. "Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 39-46 <
Chicago Ongan, D. , Songür Bozdağ, A. N. , Kuleli, M. , Ünsal, B. , Yıldırım, E. "Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 39-46
RIS TY - JOUR T1 - Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası AU - DilekOngan, Ayşe NurSongür Bozdağ, MerveKuleli, BeyzaÜnsal, ElifYıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 46 VL - 6 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası %A Dilek Ongan , Ayşe Nur Songür Bozdağ , Merve Kuleli , Beyza Ünsal , Elif Yıldırım %T Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası %D 2021 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Ongan, Dilek , Songür Bozdağ, Ayşe Nur , Kuleli, Merve , Ünsal, Beyza , Yıldırım, Elif . "Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Mayıs 2021): 39-46 .
AMA Ongan D. , Songür Bozdağ A. N. , Kuleli M. , Ünsal B. , Yıldırım E. Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası. İKÇÜSBFD. 2021; 6(2): 39-46.
Vancouver Ongan D. , Songür Bozdağ A. N. , Kuleli M. , Ünsal B. , Yıldırım E. Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 6(2): 39-46.
IEEE D. Ongan , A. N. Songür Bozdağ , M. Kuleli , B. Ünsal ve E. Yıldırım , "Premenstrual Sendromu Olan Kadınlarda Yeme Bağımlılığı: Bulmacanın Yeni Parçası", , c. 6, sayı. 2, ss. 39-46, May. 2021