Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi

Amaç:Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmamız bir üniversite hastanesinin beyin cerrahisi kliniğinde yatan hastaların düşme riskini ve alınan önlemleri belirlenmek amacı ile yapıldı.Gereç ve Yöntem:Araştırmamız verileri etik izin alındıktan sonra 11 Aralık 2014 -30 Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğe yatan 102 hastadan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 70 dâhil edildi. İlgili literatür taranarak Sosyo-demografik Veri Toplama Formu ve İtaki Düşme Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 20.0 for Windows programında, bireylerin sosyo demografik özellikleri sayı yüzde olarak, itaki düşme riski ölçeğinin verileri ise çalışmanın örneklem verileri tam olarak eşit dağılım göstermediği ve varsayımları karşılayamadığı için çapraz tablo (Cross match) analiz yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular:Araştırmamıza  katılan hastaların % 47,1 'inin kadın, % 52,9' unun erkek, % 31,4' ünün 45-54 yaş ve % 28,6' sının 65 yaş üzerinde,  % 77,1' inin evli, % 55,7' sinin ilkokul,  mezunu olduğu belirlendi. Hastaların aldığı tıbbi tanılara bakıldığında % 51,4' ünün omurga hastalıkları nedeniyle klinikte yattığı saptandı. İtaki düşme risk ölçeği doldurulan hastaların  % 82, 9' unun düşme riskleri puanlarının yüksek olduğu saptandı. Düşme riskine karşı alınan önlemler incelendiğinde ise %91,4' ünün yatak kenarlıklarının kaldırıldığı, %90,0' ının tekerlek kontrollerinin yapıldığı,  % 42,9' unun düşme riski konusunda hasta ve hasta yakınlarının eğitim aldığı, %82, 9' unun oda, hasta çevresi ve zeminle ilgili risk kontrolü yapıldığı ve % 28,6' sının yanında refakatçi bulundurulduğu saptandı.Sonuç:Hemşirelerin hasta kabulünden taburculuğa kadar risk tanılama ölçeği kullanarak, hastaları değerlendirmesi, doğru, uygun ve hasta bireye özgü önlemleri alması, hasta ve ailesinin düşme olasılığına karşı alacağı kişisel önlemler hakkında bilgilendirilmesi, uygun yöntemlerle eğitim yapması ve planlaması sağlanmalıdır.Anahtar Kelimeler: İtaki Düşme Ölçeği, Düşme Riski, Hasta Güvenliği

___

 • Berke D., Alan F., (2010), “ Cerrahi Hastalarını Bekleyen Bir Risk : Düşmeler, Nedenleri ve Önlemler ”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 13(4) : 72-76
 • Bulut S., Türk G., Şahbaz M., (2013), “ Hemşirelerin Hasta Düşmelerini Önlemeye Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesi ”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 16(3) : 163-169
 • Canpolat Ö., Kantar G., (2011), “Geriatrik Hastaların Düşme Riskini Önlemek İçin Hemşirelik Girişimleri ve Hemşirelerin Eğitici Rolü,” 3. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, Sözel Bildiriler Kitabı: 524-534.
 • Çeçen D., Özbayır T., (2011) “Cerrahi Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastalarda Düşme Riskinin Belirlenmesi Ve Düşmeyi Önlemeye Yönelik Yapılan Girişimlerin Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi; 27 (1) 11-23.
 • Çırpı, F., Merih, YD., (2009), Kocabey, MY., “ Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi; 8 : 26-34
 • Deniz B., (2009), ‘‘Düşmeler” http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/dusmeler
 • Duman S., Kitiş Y., (2013), “ Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri İle İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi ”, Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi; 11: 72-75
 • Erkuş B., Hasta Düşmelerinin Önlenmesi ve İzlemi, http://www.acibademhemşirelik.com , (07/02/2011)
 • Işık A.Turan., Cankurtaran M., Doruk H., Mas M.Refik (2006) , “Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi ”, Turkish Journal Of Geriatrics, 2006 ; 9(1) : 45-50
 • İsbir B., Yavaş B., (2011), “ Hasta Düşme Bildirimlerinin Kök Neden Analizi İle Hasta Düşmelerinin Önlenmesi Programının Geliştirilmesi ”, 5.Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Ankara, 2014 : 437-45412.
 • Karataş GK., Maral I.,(2001) “ Ankara- Gölbaşı İlçesinde Geriatrik Popülasyonda 6 Aylık Dönemde Düşme Sıklığı Ve Düşme İçin Risk Faktörleri ”, Turkish Journal Of Geriatrics, 2001; 4 : 152-158
 • Özden D., Karagözoğlu Ş., Kurukız S., “ Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi Ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemedeki Duyarlılığı ”, Anadolu Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012 ; 15 : 80-88
 • Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İtaki Düşme Riski Belirleme Ölçeği (2001), http://www.kalite.saglik.gov.tr
 • Salık, Y., Kara, B., Dönmez Ç., B., Çakmur R., “Parkinson Hastalarında Düşme Riskini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,2007; 10 : 35-41
 • Sanar S., Demirci H.,Taşçıoğlu S., (2013), “ Bir Devlet Hastanesinin Dahili Ve Cerrahi Servislerinde Düşme Riski, Alınan Önlemlerin Belirlenmesi Ve Yönetimi ” , 3.Ulusal Sağlıkta Kalite Ve Güvenlik Ödülleri Kitabı, 2013 : 3-16
 • Savcı, C., Kaya, H., Acaroğlu, R., Kaya N., Bilir A., Kahraman H., Gökerler N., (2009), “Nöroloji ve Nöroşirürji Kliniklerinde Hastaların Düşme Riski ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009 ; 3 : 19-25
 • Tunçay S., Özdinçler A.Razak, Erdinçler D.Suna, (2011), “ Geriatrik Hastalarda Düşme Risk Faktörlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Yaşam Kalitesine Etkisi ” , Turkish Journal Of Geriatrics, 2011 ; 14(3) : 245-252
 • Uymaz P., Nahcivan N., (2013), “ Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirliği ” , F.N. Hemşirelik Dergisi, 2013 ; 21(1) : 22-32
 • Ürkmez D., Özel H., Sertoğlu E., Çevik L., Buğday K., Koç S., Demiray S., Cebeci Z., (2014) “ Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin Düşme Riskine Karşı Aldıkları Önlemlerin Değerlendirilmesi” , 5.Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Ankara, 2014 : 437- 454
 • Yeşilbakan ÖU., Karadakovan A., (2005)“Narlıdere Dinlenme Ve Bakımevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerdeki Düşme Sıklığı Ve Düşmeyi Etkileyen Faktörleri”, Türk Geriatri Dergisi, 2005; 8(2) : 72-77.

___

Bibtex @ { ikcusbfd106535, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {7 - 11}, title = {Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Oyur Çelik, Gülay and Zıngal, Hatice} }
APA Oyur Çelik, G. & Zıngal, H. (2016). Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 7-11 .
MLA Oyur Çelik, G. , Zıngal, H. "Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 7-11 <
Chicago Oyur Çelik, G. , Zıngal, H. "Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 7-11
RIS TY - JOUR T1 - Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi AU - GülayOyur Çelik, HaticeZıngal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi %A Gülay Oyur Çelik , Hatice Zıngal %T Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Oyur Çelik, Gülay , Zıngal, Hatice . "Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Mart 2016): 7-11 .
AMA Oyur Çelik G. , Zıngal H. Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi. İKÇÜSBFD. 2016; 1(1): 7-11.
Vancouver Oyur Çelik G. , Zıngal H. Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 7-11.
IEEE G. Oyur Çelik ve H. Zıngal , "Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi", , c. 1, sayı. 1, ss. 7-11, Mar. 2016