İstatistikte Yeni Eğilimler ve Yöntemler

Bu çalışmada istatistik disiplininin önemine değinilerek, istatistiksel düşünme ve veri analizi kavramları açıklanmıştır. Veriyi bilgiye dönüştürmek için veri bilimcilerin yeri vurgulanmıştır. İstatistiğin geleceği hakkında kısaca bilgi verilmiş ve ülkemiz istatistikçilerinin uluslararası yayın yapmak için düzeyli araştırmalara ağırlık vermeleri yönünde yapılması gerekenler verilmiştir.

New Trends and Methods in Statistics

In this study, statistical thinking and data analysis concepts are explained by emphasizing the importance of statistics. The role of data scientists converting data into knowledge is emphasized. In addition, the future of statistics is discussed and a road map for doing high level research to publish in international prestigious journals is given for the statisticians in our country.

___

  • Akdeniz, F., Dönmez, D., 1999. The History of Statistics in the Ottoman Empire, Chance , Vol 12, No.3, 37-39.
  • Hoerl, R. W., Snee, R. D., 2010a. “Closing the Gap: Statistical Engineering can Bridge Statistical Thinking with Methods and Tools”, QualityProgress, May, 52-53.
  • Hoerl, R. W., Snee, R. D., 2010b. “Triedand True – Organizations put Statistical Engineering to the Test and See Real Results”, QualityProgress, June, 58-60.
  • Rao, C. R., 1989. Statistics and Truth, International Co-Operative Publishing House, P.O.Box 245, Burtonsville, Maryland, USA.
  • Snee R. D., Hoerl, R. W., 2010. Further Explanation; Clarifying Points About Statistical Engineering Quality Progress Vol 43 (12), December, 68-72.
  • Snee, R. D., Hoerl, R. W., 2011. Proper Blending; The Right Mix Between Statistical Engineering and Applied Statistics, Quality Progress, June, 46–49.
  • Steiner, S. H., MacKay, R. J., 2014. Statistical Engineering and Variation Reduction, Quality Engineering 26(1), 44-60.
  • Wasserman, W., 1958. The Teaching and Use of Statistics in Turkey, The American Statistician Vol 12 (2) 16-18.

___

APA Akdeniz, F. (2013). İstatistikte Yeni Eğilimler ve Yöntemler . İstatistik Araştırma Dergisi , 10 (3) , 35-48 .