Gum Bikromat Fotoğraf Baskısı’nda Pigment Olarak Zerdeçal Kullanımı

Bu çalışmada eski bir fotoğrafik baskı yöntemi olan gum bikromatta yağlı boya ya da benzeri hazır boyalar yerine zerdeçalın boyar madde olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Literatür taramasında zerdeçalın bu fotoğraf baskı yönteminde pigment amaçlı kullanımına rastlanamamıştır. Zerdeçalın farklı form ve miktarda kullanılarak elde edilen fotoğrafların densitometrik ölçümleri ile makro ve mikroskobik görüntüleri üzerinden çıkarımlarda bulunulmuştur. Fotoğrafın icadının ilk yıllarında bulunan, unutulmaya yüz tutmuş olan diğer eski baskı yöntemleri gibi gum bikromat yöntemi de günümüzde fotoğrafçılar, sanatçılar tarafından sanat ifade biçimi olarak yeniden kullanılmaktadır. İnsanlığın çok eski zamanlardan bu yana bildiği, törenlerde, tekstil, kozmetik ve gıda alanında kullanılan zerdeçal, gum bikromat fotoğraf kâğıdını sarımtırak kahverengi tonlarında renklendirmiştir.

___

  • Conorton, J. F. (2015). “Robert Demachy: Apostle of the gum bichromate process”, The PhotoHistorian no:172, London, s: 5-10.
  • Demachy ve Maskell (1898). Le Procédé à la gomme bichromatée ou Photo-aquateinte. Paris, Quai des Grands.
  • Kandil vd. (2017). Gamların Prebiyotik Özellikleri. Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi (18): 24.
  • Kaplan, A ve Stulik, D (2013). Pushing the Limits of the Identification of Photographs: Variants of the Gum Dichromate Process, Topics in Photographic Preservation vol.15. ed. Jessica Keister, The American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works. Washington, s:190206. King, T. (2000).
  • A Step by step Guide to Alternative Photographic Printing Processes. Coming into Focus, ed. John Barnier, San Francisco: Chronicle Books, s.164.
  • Ravindran K. (2007). Turmeric The Golden Spice of Life. Turmeric. The Genus Curcuma. Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles. Ed. Ravindran vd, New York: CRC Press, s:1-3.
  • Stieglitz, A. (1997). Camera Work. The Complete Illustrations 1903-1907.
  • Köln, Taschen. https://www.labor.com.tr/MERCK-104228Gum-Arabic-spray-dried-EMPROVE-ESSENTIALPh-Eur-BP-1-Kg,PR-1410.html. (30.05.2019).
  • https://www.potasyum.gen.tr/potasyumdikromat.html (30.05.2019). http://www.properkimya.com/makaleler/ detaylar/arabic-gum-nedir-fiziksel-ozelliklerikullanim-alanlari.html (30.05.2019).