"Sivil Amiral" Lakabıyla Tanınan Gazeteci Abidin Daver'in Kaleminden Türk Denizciliği

Gazeteci Abidin Daver (1886-1954), siyasetten denizciliğe kadar birçok farklı alanda yazmıştı. Kitaplarının yanında özellikle tarihi, siyasi, ekonomik ve teknik bilgilerle donanmış denizcilik yazılarını halka zevkle okutmayı başarmıştı. Köşesinde Osmanlı/Türk denizcilik tarihini ele alarak dolaylı, bazense doğrudan Türklerin denizci kimliğini sorgulamıştı. Hem öncesinde hem de II. Dünya Savaşı sonrasında askeri, ticari vb. sorun, hata ve eksikleri göstererek veya önerileriyle Türkiye’de denizciliğin utkunun açılması için çabalamıştır. Bu çalışma, O’nun denizciliğe bakış açısını inceleyerek Türk denizcilik tarihi alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

-

Journalist Abidin Daver (1886-1954) wrote about several topics from politics to seamanship. In addition to his books, he managed to find an ambitious audience for his articles on naval issues equipped with historical, political, economic, and technical information. In his column, he focused on the Ottoman/Turkish maritime history, questioning the naval identity of Turks either implicitly or explicitly. Both before and after the 2nd World War, he endeavored to open up the horizon of seamanship in Turkey by mentioning the military and commercial problems, errors, and deficiencies as well as giving suggestions. This study aims to contribute to Turkish maritime history by examining his perspective of naval issues

___

 • 1. Süreli Yayınlar Cumhuriyet:
 • “Hem Nalına Hem Mıhına-Türk gençliği denize!”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1942, s.2.
 • “Hem Nalına Hem Mıhına-Türk Gençliği Denize!”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1942, s.2.
 • “Hem Nalına Hem Mıhına”, Cumhuriyet, 12 Ağustos 1950, s.2.
 • “Hem Nalına Hem Mıhına”, Cumhuriyet, 30 Temmuz 1951, s.2.
 • “Hem Nalına Hem Mıhına-Denizcilik Türk Milletinin Ülküsü”, Cumhuriyet, 3 Kasım 1937, s.3.
 • “Hem Nalına Hem Mıhına-Türkler Denizci Değillermiş!”, Cumhuriyet, 4 Mayıs 1946, s.2.
 • ‘Programın Ana hatları”, Cumhuriyet, 9 Kasım 1937, s.l.
 • “Turgud Reisin Mezarı”, Cumhuriyet, 2 Ocak 1937, s.6.
 • Daver, Abidin, “DB-Türk Denizcileri Ortaçağ Hayatından Kurtarılmalıdır”, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1947, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Türk Şilepçiliğini Geliştirme Şartları”, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Amerikanın Bize Verdiği Harb Gemileri”, Cumhuriyet, 12 Ocak 1948, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Artık, Sıra Tersaneye Geldi”, Cumhuriyet, 22 Kasım 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Beş Yıllık Sanayi Hamlesi”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Biz, Denizci Millet miyiz?”, Cumhuriyet, 11 Aralık 1947, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Atılayı Çıkarma Projesi”, Cumhuriyet, 11 Kasım 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Bir Deniz Siyasetimiz ve Programımız Var mı?”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1948, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Deniz Müzemiz”, Cumhuriyet, 1 Ekim 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Donanmamızın Kuvvetlenmesini Biz Niçin İstiyoruz?”, Cumhuriyet, 3 Mart 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Gemilerimizi Mutlaka Kendimiz Yapmalıyız-Ulaştırma Bakanı Sayın Kemal Satıra”, Cumhuriyet, 26 Nisan 1950, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Gemilerimizin Bir Kısmını Kendimiz Yapmalıyız”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1949, s.2,4.
 • Daver, Abidin, “DB-Halicde Yeni Gemiler Yapabileceğimizin Delilleri”, Cumhuriyet, 19 Aralık 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Kabotaj İnhisarının Denizciliğimize Zararları”, Cumhuriyet, 2 Eylül 1948, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Müstakil Bir Deniz-Hava Kuvveti Lâzımdır”, Cumhuriyet, 19 Kasım 1948, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Müstakil Bir Deniz-Hava Kuvvetine Kesin İhtiyacımız Var”, Cumhuriyet, 14 Kasım 1948, s.5.
 • Daver, Abidin, “DB-Oramiral Ülgenin Yanıldığı Nokta”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Programsız Gayretlerle Takviye Edilen Donanma”, Cumhuriyet, 10 Haziran 1948, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Türkiyeye Mutlaka Bir Deniz-Hava Kuvveti Lâzımdır”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Türk-Rus Filoları Arasında Bir Mukayese”, Cumhuriyet, 6 Temmuz 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Yeni Arama-Tarama Gemilerimize Dair”, Cumhuriyet, 31 Ağustos 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “DB-Yeni Gemiler Yapacak Tersane Meselesi”, Cumhuriyet, 11 Ocak 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “Deniz Şurası”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1950, s. 1,3.
 • Daver, Abidin, “Deniz Ticaretimizi Geliştirmenin Tek Yolu”, Cumhuriyet, 20 Şubat 1948, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Denizciliğimizde Armatörlere Düşen Vazife”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1951, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Denizciliğimize Aid Dilekler”, Cumhuriyet, 1 Temmuz 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Denizciliğimizin Beklediği Himmet”, Cumhuriyet, 12 Nisan 1949, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Denizcilik Bahisleri (DB)-Ansoldada Yapılan Yeni Gemilerimiz”, Cumhuriyet, 26 Aralık 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “Denizcilik Tarihimizden Altın Sahifeler-Barbarosun Preveze Zaferi”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1948, s.2.
 • Daver, Abidin, “Devlet Denizciliğinde Doğru Yol”, Cumhuriyet, 14 Ekim 1950, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Donanma Günü ve Donanmamızın Takviyesi”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1948, s. 1,3.
 • Daver, Abidin, “Gemilerimizi Kendimiz Yapabiliriz ve Yapmalıyız”, Cumhuriyet, 27 Kasım 1945, s. 1,3.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Bir Donanma Günü veya Haftası İstiyoruz”, Cumhuriyet, 2 Eylül 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Bir Donanma Günü veya Haftası İstiyoruz”, Cumhuriyet, 2 Eylül 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Boğazlarda Üs İsteyen Rusya, Akdenizi İstiyor Demektir”, Cumhuriyet, 14 Ekim 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Boğazların Müştereken Müdafaası mı? Asla!”, Cumhuriyet, 23 Ağustos 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-İstanbulun İmarı İçin Lüzumlu Milyonları Nasıl Bulabiliriz?”, Cumhuriyet, 6 Haziran 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Montreux Andlaşması ve Boğazlar Meselesi”, Cumhuriyet, 22 Temmuz 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuları-Preveze Zaferi”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “Günün Mevzuu - Japon Denizciliği Nasıl Doğdu”, Cumhuriyet, 20 Kasım 1941, s.2.
 • Daver, Abidin, “Kendi Gemilerimizi Kendimiz Yapalım”, Cumhuriyet, 11 Mart 1939, s.8.
 • Daver, Abidin, “Memleket Sanayi İçin Değil, Sanayi Memleket İçin”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Milli Müdafaa Meseleleri-Donanmamızın Takviyesi Halâ Niçin Lâzımdır”, Cumhuriyet, 5 Ekim 1951, s.2.
 • Daver, Abidin, “Sanayimizin Bir Elden İdaresi Lazımdır”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Tarihimizin Şanlı Sahifeleri-Barbarosun En Büyük Zaferi: Preveze”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Tarihimizin Şanlı Sahifeleri-Barbarosun En Büyük Zaferi: Preveze”, Cumhuriyet, 27 Eylül 1946, s.2.
 • Daver, Abidin, “Taşkızakta 5000 Tonluk 4 Gemi Yapabiliriz”, Cumhuriyet, 25 Kasım 1945, s.2.
 • Daver, Abidin, “Tersane Davamız”, Cumhuriyet, 24 Temmuz 1950, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türk Boğazlarını Yalnız Türkler Müdafaa Eder”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türk Denizciliği İçin Hayırlı Bir Kanun”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 1951, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türk Denizciliğine Aid Bir Senelik Bilânço”, Cumhuriyet, 2 Ocak 1949, s.2.
 • Daver, Abidin, “Türk Denizciliğini Geliştirmenin Tek Çıkar Yolu”, Cumhuriyet, 3 Eylül 1948, s.l.
 • Daver, Abidin, “Türk Donanması Bir Programla Takviye Edilmelidir”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1947, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türk Gemi İnşa Sanayiini Kurmak Şerefi”, Cumhuriyet, 16 Haziran 1947, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türk Şilepçiliğini İnkişaf Ettirmek İçin”, Cumhuriyet, 26 Haziran 1946, s.1,3.
 • Daver, Abidin, “Türkiye’de Vapur İnşaiyeciliği”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1939, s.2. Tefrikalar (Cumhuriyet):
 • Daver, Abidin, “Tarihte Büyük Deniz Muharebeleri (TBDM)”, Tefrika No:l, Cumhuriyet, 7 Kasım 1938, s.2 - “TBDM”, Tefrika No: 125, Cumhuriyet, 19 Mart 1939, s.2:
 • Daver, Abidin, “Tarihte Büyük Deniz Muharebeleri”, Tefrika No:41, Cumhuriyet, 22 Aralık 1938, s2 - “TBDM”, Tefrika No:49, Cumhuriyet, 30 Aralık 1938, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:57, Cumhuriyet, 7 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:58, Cumhuriyet, 8 Ocak 1939, s,2,
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:59, Cumhuriyet, 9 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:60, Cumhuriyet, 10 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:61, Cumhuriyet, 11 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:62, Cumhuriyet, 12 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Denizde Osmanlı Türkleri”, Tefrika No:63, Cumhuriyet, 13 Ocak 1939, s.2 - “TBDM-Denizde Türkler”, Tefrika No:68, Cumhuriyet, 18 Ocak 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-İstanbulun Zaptı”, Tefrika No:69, Cumhuriyet, 19 Ocak 1939, s.2 - “TBDM-İstanbulun Zaptı”, Tefrika No:74, Cumhuriyet, 24 Ocak 1939, s.2. Daver, Abidin, “TBDM-Osmanlılarla Venedikliler”, Tefrika No:77, s.2 -
 • “TBDM-Osmanlılarla Venedikliler”, Tefrika No:83, Cumhuriyet, 5 Şubat 1939, s. 2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Osmanlılarla Venedikliler”, Tefrika No:84, Cumhuriyet, 6 Şubat 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Hakimiyeti”, Tefrika No:85, Cumhuriyet, 7 Şubat 1939, s.2 - “TBDM”, Tefrika No: 86, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Hakimiyeti”, Tefrika No:86, Cumhuriyet, 8 Şubat 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Hakimiyeti”, Tefrika No:87, Cumhuriyet, 9 Şubat 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Hakimiyeti”, Tefrika No:88, Cumhuriyet, 10 Şubat 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Korsanlan”, Tefrika No:89, Cumhuriyet, 11 Şubat 1939, s.2. Daver, Abidin, “TBDM-Akdenizde Türk Korsanlan”, Tefrika No:91, Cumhuriyet, 13 Şubat 1939, s.2. Daver, Abidin, “TBDM-Preveze Zaferi”, Tefrika No:ll 1, Cumhuriyet, 5 Mart 1939, s.2 - “TBDM-Preveze Zaferi”, Tefrika No:l 19, Cumhuriyet, 13 Mart 1939, s.2.
 • Daver, Abidin, “TBDM-Bir İmparatorluğu Yenen Beylik”, Tefrika No:120, Cumhuriyet, 14 Mart 1939, s.2 - “TBDM-Bir İmparatorluğu Yenen Beylik”, Tefrika No: 121, Cumhuriyet, 15 Mart 1939, s.2.
 • Milliyet: “A. Daver Şilebi 1 Temmuza Yetişecek”, Milliyet, 3 Mayıs 1960, s.2.
 • “Abidin Daver Şilebi Bugün Denize İndiriliyor”, Milliyet, 7 Temmuz 1955, s.2.
 • “Abidin Daver Şilebi Denize İndiriliyor”, Milliyet, 9 Mayıs 1955, s.2.
 • “Abidin Daver Şilebi Dün de Denize İndirilemedi”, Milliyet, 3 Temmuz 1955, s.7.
 • “Abidin Daver Şilebi Yazın Sefere Giriyor”, Milliyet, 6 Nisan 1960, s.2.
 • “Abidin Daveri Dün Kaybettik”, Milliyet, 9 Şubat 1954, s. 1,7.
 • “Denizcilik Bankası 13 Şilep Satın Aldı”, Milliyet, 1 Aralık 1954, s.3.
 • “Denizcilik Bankası İdare Meclisi İçtimai”, Milliyet, 2 Mart 1952, s. 1,7.
 • “Denizcilik Bankası, Büyük Tonajda Gemi Yapmayacak”, Milliyet, 15 Temmuz 1955, s.2.
 • “Denizcilik Bankası”, Milliyet, 26 Şubat 1952, s. 1,7.
 • “Denizcilik Bayramı”, Milliyet, 2 Temmuz 1950, s. 1,3.
 • “Fırtına Şehirde Ağır Tahribat Yaptı”, Milliyet, 28 Temmuz 1955, s.7.
 • “Gazeteciler Jübilesi”, Milliyet, 26 Mayıs 1953, s.2.
 • “İlk Güzelden Son Güzele: Yaşayan Kraliçeler”, Milliyet, 16 Mart 1985, s.8.
 • “İngiliz Lordlar Kamarası Boğaz’daki Kaza Konusunda Türkiye Lehine Karar Verdi”, Milliyet, 2 Şubat 1984, s.5.
 • “İstanbul’un Canlı Tarihi”, Milliyet, 9 Ağustos 1991, s.10.
 • “Kısa Haberler”, Milliyet, 15 Nisan 1952, s.2.
 • “Pazar Sohbetleri”, Milliyet, 6 Eylül 1953, s.2.
 • “Şehir Hatları 2 Milyon Zarar Etti”, Milliyet, 11 Ocak 1959, s.2.
 • “Şey... Müsemma”, Milliyet, 31 Temmuz 1960, s. 1.
 • “Ticaret Filomuza Katılan Armatör Gemileri”, Milliyet, 13 Nisan 1953, s.6.
 • Altan, Çetin, “Şeytanın Gör Dediği-Nankör Mesleklerden Bazıları”, Milliyet, 14 Kasım 1980, s.5.
 • Altan, Çetin, “Şeytanın Gör Dediği-Süper Teknoloji, Sayın Thatcher ve BBC”, Milliyet, 16 Mayıs 1982, s.7.
 • Altan, Çetin, “Taş-Şaka Maka ama...”, Milliyet, 10 Mart 1960, s.2.
 • Büyüktuğrul, Afif, “Düşünenlerin Düşünceleri-Türkiye’ye Deniz Gücü Gereklidir”, Milliyet, 16 Mart 1970, s.2.
 • Erkilet, H. Emir, “Günün Meseleleri-Askeri Müze, Askeri Tarih”, Milliyet, 8 Kasım 1953, s.2.
 • Felek, Burhan, “Denizciliği Sevdirmek”, Milliyet, 10 Aralık 1970, s.2.
 • Felek, Burhan, “Milliyet 25 Yaşında”, Milliyet, 7 Mayıs 1975, s.2.
 • İlhan, Attila, “Muhbir, Muhabir, Muharrir Derken...”, Milliyet, 1 Şubat 1987, s. 10.
 • İpekçi, Abdi, “Her Hafta Bir Sohbet: Bu Haftaki Konumuz: Şeyh-ül Muharririn, Konuğumuz: Burhan Felek”, Milliyet, 17 Mart 1975, s.9.
 • Milliyet, 1 Aralık 1962, s.5.
 • Milliyet, 12 Kasım 1958, s.2.
 • Milliyet, 12 Temmuz 1958, s.2.
 • Milliyet, 13 Nisan 1956, s.2.
 • Milliyet, 15 Ağustos 1960, s.2.
 • Milliyet, 17 Eylül 1956, s.2.
 • Milliyet, 18 Ekim 1962, s.3.
 • Milliyet, 19 Ekim 1957, s.2.
 • Milliyet, 2 Nisan 1956, s.2.
 • Milliyet, 21 Temmuz 1955, s.2.
 • Milliyet, 22 Temmuz 1960, s.2.
 • Milliyet, 23 Haziran 1955, s.2.
 • Milliyet, 24 Ekim 1955, s.2.
 • Milliyet, 24 Mart 1980, s. 10.
 • Milliyet, 25 Ağustos 1950, s.4.
 • Milliyet, 29 Temmuz 1960, s.2.
 • Milliyet, 30 Ağustos 1950, s.4.
 • Milliyet, 30 Kasım 1988, s.3,10.
 • Milliyet, 30 Mart 1951, s.2 Milliyet, 31 Temmuz 1960, s.l.
 • Milliyet, 4 Temmuz 1969, s.l 1.
 • Milliyet, 5 Ağustos 1960, s.l.
 • Milliyet, 5 Temmuz 1955, s.l.
 • Milliyet, 6 Şubat 1964, s.7.
 • Milliyet, 9 Şubat 1954, s.7.
 • Öymen, Altan, “İkinci Dünya Savaşında Türkiye-17”, Milliyet, 17 Eylül 1967, s.5.
 • Safa, Peyami, “Objektif-Üç Gazeteci Nesli”, Milliyet, 31 Ekim 1955, s.2.
 • Ulunay, Refîi Cevat, “Takvimden Bir Yaprak-Bir Umumi Kütübhâne”, Milliyet, 12 Mart 1954, s.2.
 • Ulunay, Refıi Cevat, “Takvimden Bir Yaprak-Denizcilik Bankasını Tebrik”, Milliyet, 7 Ağustos 1958, s.3. Ulunay, Refıi Cevat, “Takvimden Bir Yaprak-Rahmete Vesile...”, Milliyet, 3 Temmuz 1955, s.3.
 • Weisband, Edward, “2. Dünya Savaşında İnönü’nün Dış Politikası” (çev. M. Ali Kayabal), Milliyet, 11 Ocak 1974, s.5. Toprak, Zafer, “Spor Alemi Dergisi Türkiye Spor Tarihi İçin Önemli Kaynaklardan Biri”, Milliyet-Gazete Pazar, 9 Ağustos 1998, s. 15. Felek, Burhan, “Geçmiş Zaman Olur ki - Zekeriya Sertel ve Ben”, Milliyet-Magazin, 20 Mart 1977, s. 14. 2. Kitap ve Tezler
 • BLERIOT, Louis - ROMOND, Edouard, Kanatların Zaferi, (çev. Abidin Daver), Ankara 1930.
 • ÇELİK, Ahmet, İkinci Dünya Savaşı Sürecinde (1939-1945) Muhalif Basın (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Anabilimdalı, İsparta 2011.
 • DAVER, Abidin, Barbaros Hayrettin Paşa, Üstünel Yayınevi-İzmir Matbaası, İstanbul 1953. Dünkü Bugünkü Yarın ki İstanbul, İstanbul Radyosunda
 • Konuşmalar, İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü Neşriyatı, İstanbul 1944.
 • Gemi, Kanaat Kütüphanesi, 1932.
 • Mülazımın Romanı, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936. _, Türk Denizciliği, Varoğlu Yayınevi, İstanbul 1947.
 • DEMİREL, Ahmet, Tek Partinin İktidarı, Türkiye’de Seçimler ve Siyaset (1923-1946), İletişim Yayınları, İstanbul 2013. 
 • EKEN, Aydın, Ord. Prof. Ata Nutku, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul 2013.
 • GENCER, Ali İhsan, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, Türkiye Denizciler Sendikası Eğitim Dizisi, İstanbul 1986. Güzelleşen İstanbul: XX.nci Yıl, (haz. Abidin Daver-Safa Günay), İstanbul 1944.
 • KILIÇ, Murat, Cumhuriyet Gazetesine Göre Türkiye’nin II. Dünya Savaşına Girişi ve Savaşın Sonuçları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilimdalı, İzmir 2010.
 • KOÇ, İ. Ceyhan, Tek Parti Döneminde Basın İktidar İlişkileri (1929-1938), Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.
 • KOÇAK, Cemil, Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), İkinci Parti, C.l, İletişim Yayınları, İstanbul 2010
 • Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C.l, İletişim Yayınları, İstanbul 2008 (4.basım).
 • Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C.l, İletişim Yayınları,
 • KOZOK, Fırat, 1938-1946 Yılları Arası Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Politikası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Gazetecilik Anabilimdalı, Ankara 2007.
 • LEVENT, Sinan, Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi Türk Basınında Japonya (1933-1939) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı, Ankara 2009.
 • MALKOÇ, Eminalp, Devrimin Kültür Fidanlığı, Halkevleri ve Kadıköy Halkevi, Derlem Yayınevi, İstanbul 2009. 
 • OTAY, Oğuz, Mesudiye Zırhlısı, OsmanlI'nın Son 40 Yılının Tanığı (1874-1914), Efendi Kaptan Kurtar Bizi!, Denizler Kitabevi, İstanbul 2005.
 • ÖKE, Mim Kemal, Unutulan Savaşın Kronolojisi Kore-1950-1953, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1990.
 • PEKTAŞ, Şerafettin, Milli Şef Döneminde (1938-1950) Cumhuriyet Gazetesi, Fırat Yayınları, İstanbul 2003.
 • SARAÇOĞLU, Ahmet Cemaleddin, Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında İstanbul, (haz. İsmail Dervişoğlu), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009.
 • SÖNMEZ, Oktay, Anılarda Gemiler Ufkun Ötesinde Kayboldular, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008 (2.basım).
 • TBMM Albümü-1920-2010, C.l: 1920-1950, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.
 • TOPUZ, Hıfzı, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003 (2.basım).
 • YALMAN, Ahmet Emin, Havalarda 50000 Kilometre Seyahat Notları, Forma 1, Vatan Matbaası, İstanbul 1943. YÜKSEL, Ayhan, Geçmişten Günümüze Tirebolulu Denizciler, Bengi Yayınları, İstanbul 2010. 3. Makaleler “Bir Denizcilik Tutkusu Öyküsü: Abidin Daver”, Çelebice, Çelebi Holding A.Ş. Yayını, İstanbul, Ağustos 2009, s. 38-40.
 • AKALIN, Cüneyt, “Missouri’nin Ziyaretinin Tarihsel Anlamı”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2/2003, Sayı: 3, s. 1-13.
 • ATABEYOĞLU, Cem, “Yokuştan Gelip Geçenler: 17, Abidin Daver”, Pirelli, Sene: 13, Sayı: 146, Kasım 1976, s. 16.
 • AVŞAR, Zakir - YÜKSEL, Mehmet, “Türkiye’nin İlk Turizm Rehberi ‘Türkiye Kılavuzu’ ve Hazırlayıcısı Hüseyin Orak”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, Bahar 2012, s. 33-44.
 • AYDIN, Hakan, “İdman (1913-1914): İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (Yıl: 2009/2), s. 153-169.
 • BOZKURT, İbrahim, “II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Limam’nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), VI/15, 2007/Güz, s. 251-274.
 • ÇAKIR, Hamza, “Türk Basınında İlk Spor Gazetesi ‘Futbol,”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26 (Kış-Bahar 2008), s. 169-196.
 • DAVER, Abidin, “Donanmamız”, Her Hafta, C: 6, No: 76, 13 Aralık 1943, s. 6-15.
 • DÜZCÜ, Levent, “Osmanlı Denizciliğinde Teknolojik Transformasyon: Yelkenliden Buharlı Gemiye Geçiş Dönemi (1828-1862)”, Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi, Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, (haz. Kahraman Şakul), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 182-199.
 • FERİDUN, Hikmet, “Sivil Amiral A. Daver Bize Denizcilik ve Gazetecilik Hayatını Anlatıyor”, 7 Gün, 5/110 (1 Nisan 1935), s.14-17.
 • HAYTOĞLU, Ercan, “Kore Savaşı ve Denizli Kore Şehitleri ile Gazileri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002/1, Sayı: 11, s. 76-115.
 • MALKOÇ, Eminalp - ŞAHİN, Ali - MALHASYAN, Silvart - SOLGUN, Sertaç, “Kadıköy Halkevi ve Faaliyetleri 1935-1951”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5/2006, Sayı: 10, s. 105-165.
 • MALKOÇ, Eminalp, “Türk Basınında Truman Doktrini ve Türkiye’ye Amerikan Yardımları (1947-1950)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, Yıl: 5/2006, s. 89-127. SEVÎNÇ, Canan, “Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Milli Mücadele”, Turkish Studies, Volume: 4/1-2 (Winter 2009), s. 2011-2040.
 • ŞİMŞEK, Halil, “Çanakkale Bağlamında 1934 Trakya Yahudi Olayları”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9 (Bahar 2009), s. 137-150.
 • UZUN, Ruhdan, “Türkiye’de Spor Basınının Etik Anlayışı”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2004, s. 1-23.
 • ZORLU, Tuncay “Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi, C. 2, S. 4, Güz 2004, s. 297-353.