Attitudes and Behaviors of Adults on Interventional (Invasive) Traditional Medicine Methods: A Descriptive Study

Attitudes and Behaviors of Adults on Interventional (Invasive) Traditional Medicine Methods: A Descriptive Study

Objective: Invasive traditional and complementary medicine methods (TCAM), which are performed with minimal damage to the patient's body integrity, are becoming widespread in order to live healthy and to be treated when necessary. With this study, we aimed to evaluate the attitudes and behaviors of adults towards invasive TCAM. Materials and Methods: The descriptive research was conducted between 30/03/2020 and 06/04/2020. The questionnaire form consists of 20 questions. Percentage, mean ± standard deviation were used in descriptive statistics. Chi-square test was used to evaluate qualitative data; p

___

 • 1. Ünal M, Dağdeviren HN. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri. Euras J Fam Med. 2019;8(1):1-9.
 • 2. Mollahaliloğlu S, Uğurlu FG, Zafer Kalaycı M, Öztaş D. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Yeni Dönem. Ankara Med J. 2015; 15(2):102-105.
 • 3. World Health Organization. General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine. Geneva: World Health Organization, 2000. Date of access: 15/01/2021
 • 4. Resmi Gazete. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. 27.10.2014; Sayı: 29158. Date of access: 15/01/2021
 • 5. Karahanci ON, Öztoprak ÜY, Ersoy M, Zeybek Ünsal Ç, Hayirlidağ M, Örnek Büken N. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı’nın karşılaştırılması. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015; 2 (2): 117-26.
 • 6. https://getatportal.saglik.gov.tr/TR,24683/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-nedir.html. Date of access: 15/01/2021
 • 7. https://www.fizyolojiktibbibilgiler.com/2019/06/invaziv-nedir-invazyon-ne-demektir.html. Date of access: 15/01/2021
 • 8. Duruhan S, Biçer B, Tuncay MS, Uyar M, Güzel S. Sülük Uygulamasının Komplikasyonları. Integr Tıp Derg. 2015;3(1):16-20.
 • 9. Tamam C, Tamam B, Tamam Y. Hirudoterapi Komplikasyonu Olarak Enfeksiyon Olgusu. Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy. 2019; 13 (1), 14-6.
 • 10. Toptan H, Kaya T, Altındiş S, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarında Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Hijyen ve Çalışan/Hasta Güvenliği. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(Özel Sayı):168-72.
 • 11. Ayhan H. ve Mollahaliloğlu S. Tıbbi Sülük Tedavisi: Hirudoterapi. Ankara Medical Journal. 2018;18(1):141-8.
 • 12. Arslan M, Sözen Şahne B, Şar S. Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2018; 6(3):100-5.
 • 13. Benli Z. Hacamat Tedavisi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(6):46-53.
 • 14. Che, C. T., George, V., Ijinu, T. P., Pushpangadan P., Andrae-Marobela K. Traditional Medicine. In Badal McCreath S., Delgoda R. (ed) Pharmacognosy, Fundamentals, Applications and Strategies, 2017; pp 15–30, Academic Press, Boston. 15. Çetı̇n OB. Eskişehir'de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı Sosyoekonomi. 2017; 6(6):89-105.
 • 16. Toprak F. ,Uysal N. , Erenel A. , Kutlutürkan S. Onkoloji Hemşireleri, Kanser Hastaları ve Hasta Yakınlarının Tamamlayıcı - Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Uygulama ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Medical Journal. 2019; 30: 258-62
 • 17. Ak N, Baran Aksakal . Bazı Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları İle İlgili Bazı Bilgi Ve Tutumları. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2020;3(2):191-8
 • 18. Özer Z, Turan G, Bakır E. Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Karşı Tutumları ve Etkileyen Faktörler. J Health Pro Res. 2020;2(3):102-12
 • 19. Arı E, Yılmaz V. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımına Yönelik Tutum Ve Davranışların Önerilen Bir Yapısal Model ile Araştırılması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 2016; 8 (1), 13-24
 • 20. Kılıç KN, Soylar P. Investigation of attitudes, reasons and satisfaction levels of individuals who apply to traditional and complementary medicine practices. J Tradit Complem Med. 2019;2(3):97-105.
 • 21. Orhan MF, Elmas B, Altındiş S,Karagöz R, Altındiş M. Aile Hekimi ve Pediatristlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba (GETAT) Bakışı. Journal of BSHR. 2019;3(Special edition):161-7
 • 22. Shorofi SA, Arbon P. Nurses’ knowledge, attitudes, and professional use of complementary and alternative medicine (CAM): a survey at five metropolitan hospitals in Adelaide Complement Ther Clin Pract. 2010; 16, 229-34.
 • 23. Hämeen-Anttila KP, Niskala UR, Siponen SM, Ahonen RS. The use of complementary and alternative medicine products in preceding two days among Finnish parents—a population survey BMC Complement Altern Med. 2011; 11, 107
 • 24. Armstrong AR, Thiébaut SP, Binod LJP. Nepal Australian adults use complementary and alternative medicine in the treatment of chronic illness: a national study Aust N Z J Public Health 2011; 35 (4): 384-90.
 • 25. Esmail N. Complementary and alternative medicine in Canada: trends in use and public attitudes, 1997–2006. Public policy sources The Fraser Institute. 2007: 87.
 • 26. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinc N. Aile sağlığı merkezine başvuranların geleneksel /alternatif tıpla ilgili görüşleri ve kullanım durumu, TAF Prev Med Bull. 2016;15(2):75-82.
 • 27. Sönmez CI, Ayhan Başer D, Küçükdağ HN, Kayar O, Acar İ, Döner Güner P. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Konuralp Tıp Dergisi. 2018;10(3): 276-81.
 • 28. Güven ŞD, Muz G, Ertürk NE, Özcan A. Use of complementary and alternative treatment in the patients with hypertension. Balıkesir Sağlık Bil Derg. 2013;2(3):160-6.
 • 29. Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Public interest to traditional medicine in Isparta. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2005;13(3):179-86.
 • 30. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002; Adv Data. 2004; 27, 1-19.
 • 31. Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: a sample of healthy people in Turkey. J Clin Nurs. 2007;16(4):761-8.
 • 32. Buda L, Lampek K, Tahin T. Correlations of alternative medicine, health status and health care in Hungary. Orvosi Hetilap. 2002;143:891–6.
 • 33. Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J, Ting W, Oz MC. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000;120:335–41.
 • 34. Faircloth A. Perceptions of acupuncture and acupressure by anesthesia providers (VCU Theses and Dissertations). Virginia, Commonwealth University. 2014