SURVIVING THE CAPITAL: A DARWINIAN ANALYSIS OF ELIZABETH GASKELL’S NORTH AND SOUTH

Victoria döneminde sanayiciliğin ve kapitalizmin hızlı ilerlemesi, yazarları eserlerinde insanlığın değişen vaziyetini yansıtmaya teşvik etti. Sermaye sahipleri ve çalışanları arasındaki ilişkinin sınırları, iş yerlerinin korkunç koşulları ve insan yaşamının önemsizliği ile ilgili sorunlar Victoria dönemi edebiyatında yaygın olarak tartışılmaya başlandı. Elizabeth Gaskell'ın Kuzey ve Güney’i (1854) benzer şekilde, sanayileşmiş şehirler ile kırsal yaşam arasındaki radikal kontrastı kahramanı Margaret'in gözünden yansıtıyor. Margaret'in sanayileşmiş bir şehre taşınması ve ilk kez karşılaştıklarında işçi sınıfından insanlara karşı meraklı bakışları, Margaret ve işçilerin birbirlerini farklı türlere aitmiş gibi gözlemlemeleri sanayileşmenin insan yaşamını nasıl önemsizleştirdiğini vurgulamaktadır. Gaskell'ın romanında birbirlerini inceleyen iki yabancı grubun çatışması, Charles Darwin'in Tazı Yolculuğu (1839) eserinde seyahat grubunun vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan yerli insanlarla karşılaşmasına benzer. İki grup arasındaki yabancılaşma etkisinin nedenlerini ortaya sunmak için, Marksist terimler altyapı, üstyapı ve hegemonya kullanılarak açıklanacaktır. Ayrıca, yerli halk ile işçi sınıfının hayatta kalma mücadelesi arasındaki paralelliğe dayanarak, Darwin’in en güçlünün hayatta kalması ve varoluş mücadelesi teorileri (1859) ile Gaskell'ın romanı arasında bağlantı kurulacaktır. Darwin'in teorisine paralel olarak, romanda fiziksel olarak zayıf karakterlerin sert yaşam koşullarına uyum sağlayamayıp tek tek yok olmalarına, Margaret ve Thornton’ın ise yaşam koşullarına en iyi ayak sağlayan bireyler olarak evlenmelerine ve gelecek nesil için daha güçlü yavrular üretebilecek olma potansiyellerine dikkat çekilecektir.

SURVIVING THE CAPITAL: A DARWINIAN ANALYSIS OF ELIZABETH GASKELL’S NORTH AND SOUTH

The rapid progression of industrialism and capitalism in the Victorian era influenced the authors to reflect the changing human condition in their literary works. Questions about the borders of the relationship between capital owners and their workers, terrible conditions of the workplaces and the insignificance of human life started to be discussed widely in the Victorian literature. Elizabeth Gaskell’s North and South (1854) similarly reflects the radical contrast between the industrialized cities and the rural life through the eyes of the protagonist Margaret. Margaret’s travel to an industrialized town and her curious gazes on the working-class people when she encounters them for the first time emphasize how industrialization trifles with human life, as Margaret and the working-class people observe each other as if they belong to different species. The confrontation of two alienated groups who examine each other in Gaskell’s novel bears a resemblance to Charles Darwin’s encounter with the indigenous people who live primitively and try to survive in the wild nature in The Voyage of the Beagle (1839). To provide reasons for the alienation effect between the two group, Marxist terms base, superstructure and hegemony will be used and explained. Furthermore, depending on the parallelism between the indigenous people and the working-class people whose only concern is to survive under harsh conditions, this article is going to connect Darwin’s theories of the struggle for existence and the survival of the fittest in On the Origin of Species (1859) with Gaskell’s novel. In accordance with Darwin’s theory, it will be pointed out that while physically weak characters cannot adapt to the harsh living conditions and gradually die one by one, Margaret and Thornton get married because they are preserved as the fittest members to create stronger offsprings for the next generation.

___

 • Anderson, K., & Satalino, K. (2013). 'An honest up and down fight': Confrontation and Social Change in North and South. The Gaskell Journal, pp. 108-125.
 • Darwin, C. (2008). The Voyage of the Beagle. the UK: Dodo Press.
 • Darwin, C. (2009). On the Origin of the Species. London: Public Domain Books.
 • Dredge, S. (2012). NEGOTIATING "A WOMAN'S WORK": PHILANTHROPY TO SOCIAL SCIENCE IN GASKELL'S NORTH AND SOUTH. Victorian Literature and Culture, pp. 83-97.
 • Engels, F. (1987). The Condition of the Working Class in England. (V. Kiernan, Ed.) London: Penguin Classics . Gaskell, E. (1973). North and South. Oxford: Oxford University Press.
 • Goldstone, J. A. (2002). Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the "Rise of the West" and the Industrial Revolution. Journal of World History (13), pp. 323-389.
 • Griffin, E. (2014). Patterns of Industrialisation. (M. Hewitt, Ed.), The Victorian World. London: Routledge.
 • Harrison, R. (1965). Before the Socialists: Studies in Labour and Politics, 1861-1881. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Martin, C. A. (1983). GASKELL, DARWIN, AND "NORTH AND SOUTH". Baltimore: The Johns Hopkins University Press. https://www.jstor.org/stable/29532209
 • Marx, K. (1859). A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress Publishers.
 • Runkle, G. (1961). Marxism and Charles Darwin. The Journal of Politics, 23(1), pp. 108-126. http://www.jstor.org/stable/2127074
 • Tyson, L. (2006). Critical Theory Today: A User-friendly Guide. New York: Routledge.
 • Williams, R. (1973). The Country and The City. London: The Hogarth Press.
 • Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Reading, Berkshire: Oxford University Press.

___

APA Uysal, G. (2021). SURVIVING THE CAPITAL: A DARWINIAN ANALYSIS OF ELIZABETH GASKELL’S NORTH AND SOUTH . International Journal of Media Culture and Literature , 7 (1) , 11-26 .