Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi

Bu çalışmanın amacı, TR Dizin ve Yök Tez veri tabanlarında Fen eğitimi ile (teknoloji veya STEM veya çoklu ortam) anahtar kelimelerini içeren makale ve tezlerin içerik analizi yapmaktır. Araştırmada toplam 15 makale ve 19 tez araştırma yöntemi, katılımcılar, veri toplama araçları, bağımlı değişkenler ve amaç cümleleri açısından analiz edilmiştir. Fen eğitiminde eğitim teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmaları ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma önem arz etmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, fen eğitiminde eğitim teknolojilerinin kullanıldığı çalışmalarda özellikle 2017 yılında ciddi bir artışın olduğu gözlenmiştir. Çalışmalarda araştırma yöntemi olarak nicel araştırmaların daha çok tercih edildiği, katılımcılar açısından K-12 öğrencileri ile lisans öğrencilerinin önde olduğu, veri toplama araçlarında ise en çok ölçek ve ön-test ve son-testlerin başı çektiği görülmüştür. Son olarak incelenen çalışmalarda bağımlı değişken olarak en fazla akademik performansın yer aldığı ortaya çıkmıştır.

Studies Related to Educational Technologies in Science Education: Content Analysis

The aim of the study was to present the results of content analysis on the articles and theses related to science educational and (technology or STEM or multimedia) in TR Dizin index and thesis database of The Council of Higher Education of Turkey. A total of 15 papers and 19 thesis were examined to determine the research methods, participants, data collection tools, dependent variables and purposes. The study is considered to be important since it tried to reveal the studies related to educational technology in science education. The results of the study revealed a considerable increase in the number of studies involving the use of education technologies in science education especially in 2017. It is seen in these studies that the quantitative research design was favored more as the research method, that the participants were mostly k-12 students; and that pretest-posttest and scales were among the most popular data collection tools. Lastly, academic performance was the most common dependent variable in the studies.

___

 • Ali, N., Santos, I. M., & Areepattamannil, S. (2017). Pre-service teachers’ perception of quick response (qr) code integration in classroom activities. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(1), 93-100.
 • Bacanak, A., & Değirmenci, S. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Büyükkol Köse, E., & Çetin, G. (2018). Kalıtım neden zor? UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi. 26-28 Ekim 2018, Balıkesir.
 • Büyükkol Köse, E., Çetin, G., Yünkül, E. (2018). A content analysis of studies related to educational technologies in biology education. Journal of Educational Technology & Online Learning, 1(2), 1-15.
 • Çetin, O., & Günay, Y. (2011). Fen eğitimine yönelik örnek bir web tabanlı öğretim materyalinin hazırlanması ve bu materyalin öğretmen öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 12(2), 175-202.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Durak, G., Özkeskin, E. E., & Ataizi, M. (2016). QR codes in education and communication. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(2), Article 4, 42-58.
 • Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 12(3), 1-26.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 12(1), 177-199.
 • Gül, S., & Sözbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93-109.
 • Gül, S., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A Content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1631-1651.
 • Hacer, T. O. R., & Erden, O. (2004). İlkögretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130.
 • Kösal, K., & Çetin, G. (2017). Design of e-material ıncluding qr code applications for biology education. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST). 18-21 Mayıs 2017,. Kuşadası, Aydın.
 • Kula, F., & Sadi, Ö. (2016). Türk fen bilimleri eğitiminde araştırma ve yönelimler: 2005-2014 yılları arası bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.
 • Küçüközer, A. (2016). An overview of the doctoral thesis in science education. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 107-141.
 • Okur, N., & Ünal, İ. (2010). Fen öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin önemi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 1-12.
 • PHET interactive simulations. https://phet.colorado.edu/tr/simulations/translated/tr.
 • Solak, M. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına karşı tutumlarının teknoloji kabul modeline göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Sakarya Üniversitesi.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi arastırmalarının analizi- I: Anahtar kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ijce508566, journal = {International Journal of Computers in Education}, issn = {2636-8722}, address = {ijce.editor@gmail.com}, publisher = {Serkan ÇANKAYA}, year = {2019}, volume = {1}, number = {2}, pages = {21 - 33}, title = {Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Yıldızay, Yaprak and Çetin, Gülcan} }
APA Yıldızay, Y. & Çetin, G. (2019). Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi . International Journal of Computers in Education , 1 (2) , 21-33 .
MLA Yıldızay, Y. , Çetin, G. "Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi" . International Journal of Computers in Education 1 (2019 ): 21-33 <
Chicago Yıldızay, Y. , Çetin, G. "Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi". International Journal of Computers in Education 1 (2019 ): 21-33
RIS TY - JOUR T1 - Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi AU - YaprakYıldızay, GülcanÇetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Computers in Education JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 33 VL - 1 IS - 2 SN - 2636-8722- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Computers in Education Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi %A Yaprak Yıldızay , Gülcan Çetin %T Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi %D 2019 %J International Journal of Computers in Education %P 2636-8722- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldızay, Yaprak , Çetin, Gülcan . "Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi". International Journal of Computers in Education 1 / 2 (Ocak 2019): 21-33 .
AMA Yıldızay Y. , Çetin G. Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi. IJCE. 2019; 1(2): 21-33.
Vancouver Yıldızay Y. , Çetin G. Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi. International Journal of Computers in Education. 2019; 1(2): 21-33.
IEEE Y. Yıldızay ve G. Çetin , "Fen Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımı: İçerik Analizi", , c. 1, sayı. 2, ss. 21-33, Oca. 2019