Yalın Alpay, Yapı(t)söküm, İstanbul: Destek Yayınları, 2020, 324 s

Yalın Alpay’ın, Derrida’nın “yapısöküm” teriminden esinlenerek adlandırdığı kitabı “Yapı(t) söküm”, yazarın seçkilerinden oluşan sanatçıların ve eserlerinin çok yönlü incelemelerini içeriyor. Felsefi referanslar vererek, “sanat yapıtını nereye kadar sökebiliriz?” sorusuna cevap arayan Alpay, halihazırda çeşitli mecralarda yayınlanmış yazılarını ve söyleşilerini düzenleyip bir araya getiriyor. Resim, heykel, müzik, edebiyat, çizgi roman, sinema ve söyleşiler kısımlarından oluşan 314 sayfalık kitap Alpay’ın sekizinci eseri. Genç yaşına karşın entelektüel altyapısını çok yönlü olarak geliştirmeyi başaran ve birbirinden farklı alanlarda eserler veren Alpay, bu kez sanat alanındaki bilgi birikimini okurlara sunuyor.
Anahtar Kelimeler:

Yalın Alpay, yapısöküm, sanat

___

APA Sarıçoban, C. (2021). Yalın Alpay, Yapı(t)söküm, İstanbul: Destek Yayınları, 2020, 324 s . İnsan ve Toplum , 11 (1) , 293-298 .