Diyanet ve Örgütlü Dini Yapı ve Cemaatler

Bu yazıda, anayasal bir kurum olarak varlığını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün gelinen noktada gündeme gelen tartışmalar eşliğinde kendi dışındaki grup ve cemaatlerle olan ilişkisini, bu ilişkisinin dayandığı temelleri ve olası kamusal beklentileri tartışacağım. Böylece yazıda, “Diyanet ve Örgütlü Dinî Yapı ve Cemaatler” başlığı altında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslamî referans ve kodlarla kendini tanımlayan, varlık gerekçelerini bu çerçeve içerisinde takdim eden grup ve cemaatler hakkındaki yaklaşımlarını ele almak istiyorum. Söz konusu yapıların belli başlı özelliklerini, ortaya koydukları söylem ve ideolojilerle ilgili belli başlı parametreleri ve tabii ki bütün bunların ortaya çıkardığı sonuçları tahlil etmeye çalışacağım.

___

  • Subaşı, N. (2017) Diyanet ve Örgütlü Dini Yapı ve Cemaatler. İnsan & Toplum. 7 (1), 223-232