Examples of Childbirth Education Courses for Migrant Women in The World and Turkey: Literature Review

Avrupa ülkelerinde göçmenlere özel olarak farklı farklı dillerde hazırlanmış olan sağlık rehberleri bulunmaktadır. Bu rehberler hastane içi yönlendirmeleri ve önemli bilgileri kısaca anlatmakta ve göçmenleri ihtiyaç duydukları adreslere yönlendirmektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinden Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerde göçmen kadınların kültürel kimliklerinin ve ana dillerinin daha az engel oluşturduğu, fırsat eşitliğinin bir nebze de olsa sağlandığı, üreme sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına katkıda bulundukları ortaya çıkmıştır. Yürütmekte oldukları göçmenlere özgü doğuma hazırlık sınıfları, danışmanlık birimleri ve bilgilendirme broşürleri bulunmaktadır. Danışmanlık birimlerinde gebelik öncesi bakımdan postpartum depresyona kadar her türlü konuda danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Genellikle ebelerin açmış oldukları ve belediye destekli olan danışmanlık merkezlerinde çeviri hatalarına engel olmak amaçlı kültürlerarası tercümanlar ve kendi dillerinde danışmanlık hizmeti alabilecekleri telefon hatları bulunmaktadır. Türkiye'de ise 2017 yılından itibaren bazı devlet hastanelerinde göçmen kadınlara ebeler eşliğinde Arapça ardıl çeviri ile gebe okulu eğitimi verilmeye başlandı. Ancak ne yazık ki bu eğitimler pandemi kısıtlamaları nedeniyle kesintiye uğradı. Göçmenlere yönelik mevcut sosyal yardım ve ödeneklerin artırılması, göçmenlerin sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi ve göçmen kadınların doğum bakımı hizmetlerine uygun erişimlerinin sağlanması ile göçmen dostu hizmetlerdeki eksikliğin giderilebileceği düşünülmektedir. Bu derlemede, dünyada ve Türkiye'de göçmen kadınlara yönelik devam eden doğum eğitimi kursları örneklerinin literatür doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır.

Examples of Childbirth Education Courses for Migrant Women in The World and Turkey: Literature Review

The healthcare guidelines were prepared in different languages for migrants in hospitals of European Countries. These guidelines briefly describe referrals in-hospital and important informations and direct migrants to the addresses where they need to go. It has been determined that in America and European countries such as Germany, Switzerland and Austria, cultural identities and mother tongues of immigrant women are less barriers, equality of opportunity is provided to a certain extent, and they contribute to their use of reproductive and preventive health services. Also, they have special childbirth education courses that they conduct, counseling units and information brochures for immigrants. In counseling services, information are related pre-pregnancy care to postpartum depression were given to them. While they are giving these services in the counseling centers, they use intercultural interpreters and telephone lines, which are usually opened by midwives and supported by the municipality, to prevent translation errors. In Turkey, some state hospitals have been started childbirth education for immigrant women with the midwives accompanied by consecutive translation in Arabic since 2017. But unfortunately, these educations interrupted due to the pandemic restrictions. It is thought that the deficiency in immigrant friendly services can be overcome by increasing the available social assistance and allowances for immigrants, providing awareness trainings to increase the health literacy of immigrants, and ensuring that immigrant women have appropriate access to maternity care services. In this review, it was aimed to investigate the childbirth education for immigrant women in the World and Turkey.

___

 • Acarturk, C., Mcgrath, M., Roberts, B., Ilkkursun, Z., Cuijpers, P., Sijbrandij, M., Sondorp, E., Ventevogel, P., Mckee, M., Fuhr, D. C., & Strengths Consortium (2021). Prevalence and predictors of common mental disorders among syrian refugees in Istanbul, Turkey: A Cross-Sectional Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 56(3), 475–484. http://doi.org/10.1007/s00127-020-01941-6
 • Aksu, H., Yağcan, H., Özvurmaz, S., & Türe, M. (2021). Aydın iline olan iç göçün kadınların genel sağlık ve üreme sağlığı durumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(2), 213-22. http://doi.org/ 10.31125/hunhemsire.968908
 • Aşılar, R. H., & Yıldırım, A. (2018). Göçün sosyal ve ruhsal etkileri ve hemşirelik. İ. A. Avcı İçinde, Göç ve Göçmen Sağlığı (S. 10-20). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Byrskog, U., Ahrne, M., Small, R., Andersson, E., Essen, B., Adan, A., Ahmed, F.H., Tesser, K., Lidén, Y., Israelsson, M., Åhman-Berndtsson, A., & Schytt, E. (2019). Rationale, development and feasibility of group antenatal care for immigrant women in Sweden: a study protocol for the Hooyo Project. BMJ Open, 31, 9(7), e030314. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030314
 • Croix-Rouge Suisse, (2017). İsviçre Sağlık Rehberi. 4. Baskı. Alscher Text & Design, Interlaken, Retrieved From: https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/zshH9wNlaC2GmsMIoCW8Q/cb837dfb0ec872caf1a19f1cedd16332/Gesundheitswegweiser-T__rikisch-WEB.pdf
 • Çalım, S. İ., Kavlak, O., & Sevil, Ü. (2012). Evrensel bir sorun: Göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli. Sağlık ve Toplum Dergisi, 22(2), 11-18.
 • Çelik, N., & Sevil, Ü. (2016). Göç ve Kadın. Turkiye Klinikleri Journal Of Obstetric-Women's Health And Diseases Nursing-Special Topics, 2(2), 74-79.
 • Dadras, O., Taghizade, Z., Dadras, F., Alizade, L., Seyedalinaghi, S., Ono-Kihara, M. ve diğerleri. (2020). “It is good, but I can’t afford it …” potential barriers to adequate prenatal care among Afghan women in Iran: a qualitative study in South Tehran. BMC Pregnancy Childbirth, 20, 274.
 • Dağ, H. (2017). The nursing care given for immigrant women with language barrier in clinics of gynecology and obstetrics of Turkey. JOJ Nurse Health Care, 2(1), 555578. http://doi.org/10.19080/JOJNHC.2017.02.555578
 • Danış, A. D. (2004). Yeni göç hareketleri ve Türkiye. Birikim Dergisi, 184-185, 216-224.
 • Danış D. & Ekiz Gökmen Ç. (2020). Göç Teorileri, Göçmen Emeği ve Entegrasyon: Kadınların Yeri. (2020). Biehl K. & Danış D. İçinde, Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları:18-37. İstanbul: Su Gender ve Göç Araştırmaları Derneği.
 • Dinç, H., Yazıcı, S., Yılmaz, T. & Günaydın, S. (2015). Gebe eğitimi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(1), 68-76. https://doi.org/10.17681/hsp.99216
 • Drostin, C., Calleson, D. (2010). Spanish Childbirth Education: A Program Plan and Evaluation. A Master Thesis in the Public Health Leadership Program, The Faculty of the University of North Carolina, Chapel Hill. http://doi.org/10.1016/j.ogc.2008.04.005
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve insan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 9-22. https://doi.org/10.20493/bt.71783
 • Frauen- Viyana Kadın Sağlığı Programı. (2022). Startklar!. Retrieved From: https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/startklar-tuerkisch.pdf
 • Gebe okulu. (2022). Mülteci Kadınlar için Annelik ve Gebe Okulu. Retrieved From: http://www.gebeokulu.org/
 • Günay, E., Atılgan, D., & Serin, E. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de göç yönetimi. KSÜ İİBF Dergisi,7(2), 37-60.
 • Higginbottom, G. M., Morgan, M., Alexandre, M., Chiu, Y., Forgeron, J., Kocay, D., & Barolia, R. (2015). Immigrant women's experiences of maternity-care services in Canada: A systematic review using a narrative synthesis. Systematic Reviews Journal, 13(4).
 • IOM- International Organization For Migration. (2020). World Migration Report 2020. Retrieved from: www.iom.int/wmr
 • IOM UN Migration. (2022). IOM UN Migration. Retrieved from: https://www.iom.int/node/102743
 • IOM. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. R. Perruchoud ve J., R. Cross (Ed.), Uluslararası Göç Hukuku içinde (s. 85), 2. Baskı, No: 31.
 • Islam, M. M., & Gagnon, A. J. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. BMCWomen's Health, 16(15).
 • İlhan, M. N., Gözlü, M., Atasever, M., Dündar, M. A., Büyükgök, D., & Barkan, O. B. (2016). Göç ve Halk Sağlığı. Ankara: Sasam Enstitüsü.
 • Kaeser Schmid, B. (2022). Göçmen Bayanlar İçin Doğuma Hazırlık Kursu. Retrieved from: https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Departemente/DBBB/Frauenklinik/Geburtshilfe_u._SS-Medizin/Mamamundo/USB-Broschuere-A5-6S-Mamamundo-Tuerk_20210122-LR.pdf
 • Kazik, C. (2016). Doulas could improve foreign-born women’s perinatal and postpartum satisfaction and increase health providers’ cultural competency in a multicultural urban area of the United States. International Development, Community and Environment (IDCE), 68. Retrived From: https://commons.clarku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=idce_masters_papers
 • Kaufmann, B., Helfer, T., Pedemonte, D., Simon, M., & Colvin, S. (2020). Communication challenges between nurses and migrant paediatric patients. Journal of Research in Nursing, 25(3), 256-274. http://doi.org/ 10.1177/1744987120909414
 • Lutenbacher, M., Elkins, T., Dietrich, M.S., Riggs, A. (2018). The efficacy of using peer mentors to improve maternal and infant health outcomes in Hispanic families: Findings from a randomized clinical trial. Maternal and Child Health Journal, 22(suppl 1), 92-104. http://doi.org/10.1007/s10995-018-2532-z
 • Luque, J. S., Soulen, G., Davila, C. B., & Cartmell, K. (2018). Access to health care for uninsured Latina immigrants in South Carolina. BMC Health Services Research, 18(1), 310. http://doi.org/10.1186/s12913-018-3138-2
 • Mamamundo (2022). Antenatal Classes for Pregnant Women with a Migration Background. Retrieved From: https://www.mamamundo.ch/en/
 • Mardin, D., Özvarış Bahar, Ş., Sakarya, S., Kayı, S., Gürsoy, G., Yukarıkır, N., & Başpınar, A. (2020). Covid-19 sürecinde Türkiye’de göçmen ve mültecilerin durumu. Sağlık ve Toplum, Özel Sayı. 112-118.
 • Miller, E., Decker, M. R., Silverman, J. G., & Raj, A. (2007). Migration, sexual exploitation, and women's health: A case report from a community health center. Violence Against Women, 13(5), 486–497. http://doi.org/10.1177/1077801207301614
 • MİMİ. (2019). Anne Sağlığı: Bilgiler ve İrtibat Partneriniz. Göçmen Kadınlar için Çok Dilli Rehber. 3.Baskı, Almanya. Retrieved From: https://www.mimi-bestellportal.de/wp-content/uploads/2020/07/WW_Mutter_2019_TR_web.pdf
 • Mülteciler.Org. (2022). Türkiye'deki Suriyeli Sayısı. Retrieved from: https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ adresinden alındı
 • Nyström, M.E., Larsson, E.C., Pukk Härenstam, K., Tolf, S., (2022). Improving care for immigrant women before, during, and after childbirth – what can we learn from regional interventions within a national program in Sweden?. BMC Health Services Research, 22, 662. http://doi.org/10.1186/s12913-022-08054-7
 • Panmilar. (2022). Kendi Dilinizde Doğum. Retrieved from: https://www.panmilar.ch/
 • Phillimore J. (2016). Migrant maternity in an era of superdiversity: new migrants’ access to, and experience of, antenatal care in the west midlands, UK. Social Science & Medicine, 148:152–159. http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.030
 • Salisbury, C., O'cathain, A., Edwards, L., Thomas, C., Gaunt, D., Hollinghurst, S., Nicholl, J., Large, S., Yardley, L., Lewis, G., Foster, A., Garner, K., Horspool, K., Man, M. S., Rogers, A., Pope, C., Dixon, P., & Montgomery, A. A. (2016). Effectiveness of an integrated telehealth service for patients with depression: A pragmatic randomised controlled trial of a complex intervention. The Lancet. Psychiatry, 3(6), 515–525. http://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00083-3
 • Salman, R., Brökmann, L., Kromm-Kostjuk, E., Norton-Erichsen, N., & Przybyla L. Anne Sağlığı. (2022). Göçmen Kadınlar İçin Çok Dilli Rehber. Retrieved from: https://admin.integreat-app.de/lkrottal-inn/wp-content/uploads/sites/88/2016/03/ww_mtter_tr_web.pdf
 • Santepsy. (2022). Göçmenler İçin Doğuma Hazırlık. Retrieved from: https://www.santepsy.ch/fr/pages/ressources-turc-1052
 • Sexual Health Info. (2022). Göçmen Kadınlar İçin Cinsel Sağlık Gebelik Doğum. Retrieved from: https://www.sex-i.ch/tr/hamilelik/gebelik-dogum-ve-emzirme
 • Small, R., Roth, C., Raval, M., Shafiei, T., Korfker, D., Heaman, M. McCourt, C., & Gagnon, A. (2014). Immigrant and non-immigrant women’ experiences of maternity care: a systematic and comparative review of studies in five countries. BMC Pregnancy and Childbirth, 14:152. http://doi.org/10.1186/1471-2393-14-152
 • Smith, A. C., Levoy, M., Mahmood, T., & Mercer, C. (2016). Migrant Women’s Health Issues. Retrieved from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/330092/6-migrant-womens-health-issues-irregular-status.pdf
 • Söğüt, K. & Bilge, Ç. (2021). Mülteci kadınlar için sağlığın korunması ve geliştirilmesi: Hemşirelik yaklaşımı. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 192-206 . https://doi.org/10.53048/johass.879451
 • Starklar! (2022). Doğuma Hazırlık. Retrieved from: https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/startklar-tuerkisch.pdf
 • Sudhinaraset, M., Cabanting, N., & Ramos, M. (2019). The health profile of newly-arrived refugee women and girls and the role of region of origin: Using A population-based dataset in California between 2013 and 2017. International Journal For Equity In Health, 18(1), 158. http://doi.org/10.1186/s12939-019-1066-3
 • TTB- Türk Tabipler Birliği. (2016). Savaş, Göç ve Sağlık, 1. Publishing Ankara: 22.
 • Tortumluoğlu, G. (2004). Transkültürel hemşirelik ve kültürel bakim modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2), 47-57. http://doi.org/
 • Tuzcu, A. & Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66.
 • Varol, N. & Gültekin, T. (2016). Etkin bir göç faktörü: Afetler. AÜDTCF Antropoloji Dergisi, 32: 43-51. https://doi.org/10.1501/antro_0000000337
 • Yağmur, Y. & Aytekin, S. (2018). Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları ve çözüm önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1), 56-60.
 • Yılmaz, A. (2014). International periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic. Turkish Studies, 9(2), 1685-1704. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6274
 • Zielinski, R., Ackerson, K. & Kane Low, L. (2015). Planned home birth: Benefits, risks, and opportunities. International Journal of Women's Health, 7: 361–377. http://doi.org/10.2147/IJWH.S55561