ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE PEYZAJ PLANLAMA VE DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGISININ BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI KAMPÜSÜ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversite yerleşkelerinin fiziksel organizasyonu ve rekreasyon imkanları öğrencilerin huzuruna tesir etmektedir. Bu çalışmada Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin üniversite kampüslerinin genel fiziksel gereklilikleri konusundaki algısı ve eğitim gördükleri Ağdacı Kampüsü’nün sahip olduğu fiziksel kapasiteler hususundaki memnuniyeti anketle sorgulanmıştır. Anket bilhassa öğrencilerin, sırasıyla genel olarak üniversite kampüsleri ve mevcut kampüsleri hususundaki verdikleri tasdikin derecesini ifade eden geri dönüşleri kapsamaktadır. Anket sonuçlarına göre öğrenciler, genel olarak, kendilerine ankette bahsedilen üniversitelerin fiziksel gereksinimleri hakkında çok ve tamamen katıldıklarını ifade ettiler. Öte yandan, kendilerine bahsedilen mevcut kampüslerinin fiziksel kapasiteleri ile ilgili olarak ise, az katıldıklarını ortaya koydular. Netice olarak, peyzaj planlama ve tasarım kriterlerini esas alan ve aynı zamanda öğrenci algısını da önemseyen bir yaklaşımla üniversite kampüslerinin fiziksel inşası, sürdürülebilir kampüslere öncülük edecektir.

EVALUATION OF STUDENT PERCEPTION ON LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN OF UNIVERSITY CAMPUSES AROUND THE CASE OF AĞDACI CAMPUS, BARTIN UNIVERSITY, TURKEY

Physical organization and recreational capacities of the university campuses influence the wellbeing of the students. In this study, the perception of the Landscape Architecture students of Bartın University about the physical necessities of the overall university campuses and their content on the physical capacities of their own Ağdacı Campus were analyzed by questionnaire. The questionnaire particularly involved the replies of the students indicating the level of their affirmation on the “necessities and capacities” of the overall and existing university campuses respectively. According to the results of the questionnaire, in general, the students highly and completely affirmed the physical necessities of the overall university campuses which were referred in the questionnaire. On the other hand, they replied with the low affirmation for the physical capacities of their existing campus. Consequently, the physical construction of the university campuses based on the landscape planning and design criteria that also consider student perceptions will lead to sustainable campuses.

___

 • REFERENCES
 • Altınsoy, S. 2011. Yenidevletüniversiteleriningelişimi: Sorunlarvepolitikaönerileri. YükseköğretimveBilimDergisi. 1(2): 98-104.
 • Carrus, G., Scopelliti, M.,Lafortezza, R., Colangelo, G., Ferrini, F.,Salbitano, F., Agrimi, M., Luigi Portoghesi, L., Semenzato, P., Sanesi, G.Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the
 • well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas. Landscape and Urban Planning. 134: 221-228.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F., Çabuk, S. 2015.Üniversiteyerleşkelerininplanlarınailişkinöğrencigörüşleri. UluslararasıHakemliTasarımveMimarlıkDergisi. 6: 1-11.
 • Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L. 2010. Üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi örneği). KastamonuÜniversitesi, OrmanFakültesiDergisi. 10(1): 55-67.
 • Gül, S., Küçük, V. 2001. Kentselaçık-yeşilalanlarveIspartakentiörneğindeirdelenmesi.SüleymanDemirelÜniversitesi, OrmanFakültesiDergisi.2: 27-48.
 • Hipp, J.A., Gulwadi, G.B., Alves, S., Sequeira, S. 2015. The relationship between perceived greenness, perceived restorativeness of university campuses and student-reported quality of life. Environment and Behavior. 1-17. DOI: 10.1177/0013916515598200.
 • Karakaş, N.B. 1999. ÜniversitekampuslerininFizikselGelişimPlanıHazırlamaSüreciveBartınOrmanFakültesinin Bu Bağlamdaİrdelenmesi, ZonguldakKaraelmasÜniversitesi, Fen BilimleriEnstitüsü, YüksekLisanstezi, s. 202, Bartın.
 • Korkut, A.B., Çilek, M.S. 2005. ÜniversiteYerleşkeleriPeyzajPlanlamaİlkeleri, II. UlusalÜniversiteYerleşkePlanlamasıveÇevreDüzenlemesiÇalıştayı, 9-10 Haziran, Kahramanmaraş.
 • Lau, S.S.Y., Yang, F. 2009. Introducing healing gardens into a compact university campus: Design natural space to create healthy and sustainable campuses. Landscape Research. 34(1): 55-81.
 • Likert, R. 1932. "A Technique for the Measurement of Attitudes". Archives of Psychology 140: 1–55.
 • McFarland, A.L., Waliczek, T.M., Zajicek, J.M. 2008.The relationship between student use of campus green spaces and perceptions of quality of life. HortTechnology. 18(2): 232-238.
 • Topay, M., Kaya, L.G., Yildirim, B., İkiz, E., Demirtaş, S.Ö. 2003. ZKÜ BartınYerleşkesiKampüsBilgiSistemi. 5(5): 71-77.
 • Townend, J. 2001. Practical Statistics for Environmental and Biological Scientists. John Wiley & Sons, Ltd. West Sussex, England.
 • Turgut, H., Yeşil, P., Yilmaz, S. 2009. Determining the recreational demands and tendenciesof students at Atatürk University through questionnaires. Scientific Research and Essay. 4(3): 152-158.

___

APA Öztürk, M. , Gökyer, E. & Çorbacı, Ö. L. (2016). EVALUATION OF STUDENT PERCEPTION ON LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN OF UNIVERSITY CAMPUSES AROUND THE CASE OF AĞDACI CAMPUS, BARTIN UNIVERSITY, TURKEY . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 6 (13) , 49-55 .