Etabilierungsprozess der Türkei Musik durch Einwanderung in der Bundesrepublik-Türkiye Müziğinin göç ile birlikte gelen Federal Almanya’daki kuruluş süreci

Müzik Etnolojisinden bilmekteyiz‘ki, bir fenomen olarak müziğin fiziksel özellikleri; akustik, frekans veya seslerin dışında daha fazlasından oluştuğudur. Buna göre Müzik, dünyanın bircok ülke ve kültürlerinde otonom bir dil olarak görülmekte ve algılanmaktadır. Böylece onun bireye olan sosyokültürel önemi ve psikolojik etkileri her etnik kültürde farklı ve değişiktir. Bu çalışmada, Aleviler ve Türk göçmenleri bağlamında Alman Müzik Yüksek Okullarındaki Türk Müziğinin ihtiyacı konu ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler:

-

___

APA Bulgan, M. (2015). Etabilierungsprozess der Türkei Musik durch Einwanderung in der Bundesrepublik-Türkiye Müziğinin göç ile birlikte gelen Federal Almanya’daki kuruluş süreci . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 5 (12) , .