Kürşad Demirci, Nesturi Hristiyanlık ve Antakya Teolojisi, İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2018

Nesturiler, kristoloji konusunda 'insan ve tanrı' olma bakımından İsa'nın her iki tabiatı birbirine karışmadan aynı anda taşıdığı görüşünü benimsedikleri için Diyofizit olarak tanımlanmaktadırlar. Her ne kadar Efes Konsili'nde dışlanmış olsalar da bugün hem Katolik hem de Ortodoks Hıristiyanlığın Diyofizit görüşte olması, Nesturiliğin etkisini göstermesi açısından önemli bir ipucudur. İncelediğimiz çalışmada da ana hatlarıyla Antakya teoloji geleneğinin takipçisi olarak Nesturi mezhebi ve onu ortaya çıkartan tarihsel arka planın ortaya konulması amaçlanmıştır.

___

ISNAD Yıkar, Ömer Faruk . "Kürşad Demirci, Nesturi Hristiyanlık ve Antakya Teolojisi, İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2018". İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 2 / 2 (Aralık 2022): 412-418 .