5. OTURUM İMAR, PLANLAMA, MÜLKİYET, KAMU YARARI

Programımızın ikinci gününü açıyorum. Bu oturumda, beşinci oturumda üç tane değerli konuşmacımız var: Bilal Çalışkan Beyefendi Danıştay 5. Daire Üyemiz, Yard. Doç. Dr. Cenk Yaşar Şahin İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz ve Doç. Dr. Melikşah Yasin yine İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz. Sözü birinci konuşmacı Sayın Bilal Çalışkan’a vermek istiyorum. Kendisinin konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Danıştay’ın Mülkiyet Hakkına Yaklaşımı, buyrunuz efendim.
Anahtar Kelimeler:

İMAR, PLANLAMA, MÜLKİYET

___

  • .