TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDE EĞİTİMCİLERİN MEDYA OKUR-YAZARLIĞINA BAKIŞI

Bu araştırmanın amacı Uşak Ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul idarecisi ve öğretmenlerin Medya Okur-yazarlığı dersine yönelik düşüncelerini tespit etmek ve değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini

PERSPECTIVES OF EDUCATIONALISTS ON MEDYA LITERACY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF TURKEY

ABSTRACTThe aim of this study is to find out and evaluate the opinions of the teachers and principles working in secondary schools in Uşak about the media literacy course.  These teachers and the principles constitute the universe of the research. The time when this study carried out is spring term of 2013-2014 academic year, and the research sample involves the teachers and the principles working in different five secondary schools in the city. To collect the research data, likert scale type of questionnaire is used. The questionnaire consists of two parts. In the first part, there are questions about the participants’ qualifications. In the second part, there are twenty questions related with the teachers’ and the principles’ opinions on the media literacy course. To evaluate the data, T-test, frequency and percentages are figured out. Research findings can be said to support the data results of media literacy course. 

___

 • • Binark, M. ve Bek, M.G., (2007). Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon.
 • • İnceoğlu, Y., "Medyayı Doğru Okumak", Medya Okuryazarlığı (Ed:) Türkoğlu, N.veŞimşek, M.C., İstanbul: Kalemus Yayınları, 2007.
 • • Potter, W.J., (2004). Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach, California: Sage Publications.
 • • Potter, W.J., Media Literacy, Sage Publications, California, 2005, s. 23, 28.
 • • Thoman, E. http://www.medialit.org/reading_room/pdf/CMLskillsandstrat.pdf
 • • Vered, K.O., (2008). “Children and Media Outside the Home: Playing and Learning in After- School Care”, New York: Palgrave Macmillan.
 • • İletişim Şurası, RTÜK Yayını, 20-21 Şubat 2003, 2003; 613.
 • • 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, RTÜK, Ankara, 2011.
 • • RTÜK, İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, 2007, Ankara.
 • • Medya Okuryazarlığı Müfredat Modeli’nin Uygulanışı: http://www.mediaawareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/perfect_curriculum_1.cfm.
 • • http://www.mediaawareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/perfect_curriculum_intro.cfm.
 • • http://newsreel.org/articles/aufderhe.htm.
 • • RTÜK Resmi Web Sitesi, MedyaOkuryazarlığıTarihçesi, http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/tarihce.html).