TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI VE VERGİLENDİRİLMESİ-2

1960 yılından günümüze kadar geçen süreçte uygulanan tarım politikaları ve zirai kazancın vergilendirilmesi hususlarının açıklanmaya çalışıldığı bu makale, Türkiye’de Tarım Politikaları ve Vergilendirilmesi I başlıklı çalışmanın devamı niteliğinde olup, 1960-1980 dönemi ve 1980 den günümüze kadar olan dönem şeklinde iki ayrı zaman dilimi ele alınarak incelenmiştir. Bu kapsamda zirai kazançların vergilendirilmesi rejiminin sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesine ilişkin düzenlemeler ele alınmış, çiftçilere yapılan sübvansiyonların tarım sektörüne katkısı değerlendirilmeye çalışılmıştır

AGRICULTURAL POLICY AND TAXATION IN TURKEY-2

The aim of this article is to explain the agricultural policies and the taxation of agricultural income in the period from 1960 till the present day. This article is the convinvation of the study on Agriculture Policies and Taxation İn Turkey I. İn this papper, agriculturel policies and taxation in turkey was examined by taking into account two separate period of time between 1960-1980 and the period from 1980 until the present day. In this context, the regulations on the simplification of the taxation procedure of the agricultural earnings have been taken into consideration and the contribution of the farmers' subsidies to the agriculture sector has been tried to be evaluated