İDEAL DEVLET VE İYİ YÖNETİM: TEMEL İLKELER, KURALLAR VE KURUMLAR

Devlet, medeni bir sosyal yaşam için gerekli bir kurumdur. Asıl önemli olan ideal devletin tasarımı ve iyi bir yönetimin tesis edilebilmesi için gerekli olan kural ve kurumların anlaşılması, üzerinde uzlaşılması ve uygulanmasıdır. Bu kısa çalışma içerisinde ideal devlet ve iyi yönetim için gerekli kurallar ve kurumlar incelenmektedir

IDEAL GOVERNMENT and GOOD GOVERNANCE: BASIC PRINCIPLES, RULES and INSTITUTIONS

Government is a necessary organization for a civilized social life. The most important issue is to understand, agree and implement the rules and institutions which are essential for designing an ideal government and establishing good governance. In this short essay, the rules and institutions will be explored towards an ideal government and good governance