BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Ege ve Marmara Bö!çsinde sanayileşmeyle birlikte şehirlerde artan nüfusun bir sonucu olarak süt, yoğurt ve peynir gibi ürünlere olan talepde artmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

BORNOVA, SAANEN, KİLİS

Kaynakça

1.Akman, N., Ttıncel, E., t984. Akkeçilerde Erken Kastrasyonun Süt İçme Dönemindeki Büyüme Porformansına Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1984)' 3: 17-23'

2. Düzgüneş' o., Kesici, T., Kavuncu, o.' Gürbüz' F.' |987' Araştırma ve Deneme Metodlan (lstatisük Metodlan-Il), A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınlan lo2l. Ders Kitabı: 295. Ankara.

3. SAS, f988. SAS User's Guide: Statistics. SAS Inst. Inc. Cary. NC.

4. Sönmez, R., Şengonca, M., Alplaz, A., l97l. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirien Malta Keçilerinin Çeşitli Özellikleri ve Verimleri Üzerinde Bir Araştırma. B.Ü.z.R. Dergisi, Cilt: 8' Sayı: l, Ayn Baslu.

5. Sönmez, R., Kaymakçı, M., 1974, Saanen x Malta Melez oğlaklann Büyütülmesinde Süt Emme Süresinin Gelişme Gücüne Etkisi. E.U.Z'F. Dergisi, Cilt: l1, Sayı: l, Ayn Baskı.

6. Şengonca, M., Sönmez, R., Alpbaz' A.' |97o. E.Ü. Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Saanen x Kıl ve Malta x Kıl Birinci Generasyon Melezlerinin Çeşitli Özellikleri ve Verimleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt: 7, Sayı: l' Ayn Baskı.

7. Şengonca, M., Sönmez, R., Ifuymakçı ' IN,d'' |974.Islah Edilmiş Beyaz Alman Keçilerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu ve Verimleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. dĞrgisi, Cilü ll, Sayı: 3' |974, Ayn Baslıu.

8. Tüncel, E., Eker, M., Cengiz, F.' 1983. Saanen ve Saanen x Kilis Melezi, G Tekeler Kullanılarak Kilis Keçilerinin Islahı Olanakları. Doğa Bilim Dergisi, Veterinerlik ve Ha5rvarrcılık, Cilt: 7 ' T99-2oa.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { hayuretim919895, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1994}, volume = {35}, pages = {63 - 69}, doi = {}, title = {BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Demirören, Erdinç and Taşkın, Turgay} }
APA Demirören, E , Taşkın, T . (1994). BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Hayvansal Üretim , 35 (1) , 63-69 .
MLA Demirören, E , Taşkın, T . "BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Hayvansal Üretim 35 (1994 ): 63-69 <
Chicago Demirören, E , Taşkın, T . "BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hayvansal Üretim 35 (1994 ): 63-69
RIS TY - JOUR T1 - BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Erdinç Demirören , Turgay Taşkın Y1 - 1994 PY - 1994 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 69 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Erdinç Demirören , Turgay Taşkın %T BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 1994 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Demirören, Erdinç , Taşkın, Turgay . "BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hayvansal Üretim 35 / 1 (Aralık 1994): 63-69 .
AMA Demirören E , Taşkın T . BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hayvansal Üretim. 1994; 35(1): 63-69.
Vancouver Demirören E , Taşkın T . BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hayvansal Üretim. 1994; 35(1): 63-69.
IEEE E. Demirören ve T. Taşkın , "BORNOVA, SAANEN VE SAANEN * KİLİS GENOTİPİNE AİT OĞLAKLARDA GELİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Hayvansal Üretim, c. 35, sayı. 1, ss. 63-69, Ara. 1995