Lateral Epikondilitte Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi ve Eksantrik Egzersiz Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Son yıllarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavileri (ESWT) Lateral epikondilit tedavisinde ağrıyı azaltmak için kullanılır. Egzersizler ağrıyı azaltmak ve kas gücünü artırmak amacıyla sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmada eksantrik egzersiz ve ESWT uygulamasının lateral epikondilit tedavisinde ağrı, kavrama gücü ve fonksiyonel durumları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya lateral epikondilit tanılı 30 hasta alındı. Hastalar ESWT grubu ve ESWT+Egzersiz grubu olarak ikiye ayrıldı. ESWT uygulaması haftada 2 seans ve 2 hafta uygulandı. Eksantrik egzersiz yöntemi 2 hafta boyunca günde 1 defa 3 set ve 15 tekrar şeklinde yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrasında tüm hastaların; Visual Analog Skalası (VAS) ile ağrı, el dinamometresi ile kavrama gücü, Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH-T) ile fonksiyonel durumları değerlendirildi.Sonuç olarak ESWT ve ESWT+ egzersiz tedavisi uyguladığımız tedavi gruplarının her ikisinde de; ağrı, kavrama gücü ve fonksiyonel durumlarında anlamlı iyileşmeler görüldü (p0.05). Bu çalışmaya göre gruplar arası fark olmamasına rağmen ESWT ile beraber egzersiz yapan grupta ağrı, kavrama gücü ve fonksiyonel durumları daha fazla iyileşme görüldü. ESWT ile beraber yapılan egzersiz tedavilerinin daha fazla sayıda katılımcı ile ve daha uzun süreli takip çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğu düşünüldü.

___

 • Stasinopoulos D, Johnson MI. Cyriax physiotherapy for tennis elbow/ lateral epicondylitis. Br J Sports Med. 2004, 38: 675-7.
 • Krischek O, Hopf C, Nafe B, Rompe JD. Shock-Wave Therapy for Tennis and Golfer’s Elbow-1 Year Follow-Up. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery.1999; 119: 62-6.
 • Wuori JL, Overend TJ, Kramer JF, MacDermid J. Strength and pain measures associated with lateral epicondylitis bracing. Arch Phys Med Rehabil.1998; 79:832-7.
 • Nirschl RP, Ashman ES. Tennis Elbow Tendinosis (epicondylitis). Nirschl Orthopedic Sports Medicine Clinic, Virginia Hospital Center, Arlington, Virginia, USA Instructional Course Lectures.2004; 53:587-98.
 • Viola L. A critical review of the current conservative therapies for tennis elbow (Lateral epicondylitis). Australas Chiropr Osteopathy. 1998:7(2): 53-67.
 • Bisset L, Paungmali A, Vicenzino B, Beller E. A systematic review and meta-analysis of clinical trials on physical interventions for lateral epicondylalgia. British Journal of Sports Medicine.2005; 39 (7): 411-22. 13.
 • Lee SS, Kang S, Park NK, Lee CW, Song HS, Sohn MK, et al. Effectiveness of Initial Extracorporeal Shock Wave Therapy on the Newly Diagnosed Lateral or Medial Epicondylitis. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine.2012; 36 (5): 681-687.
 • Lingeman JE, Mc Ateer JA, Kempson SA. Bioeffects of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: Strategy for Research and Treatment. Urologic Clinics of North America.1998; 15 (3): 507-514.
 • Haupt G. Shock Waves in Orthopaedics. Urologe-Austgabe. 1997;36 (3): 233-8.
 • Hedayatpour N, Falla D. Physiological and Neural Adaptations to Eccentric Exercise: Mechanisms and Considerations for Training. Biomed Res Int. 2015:1-7.
 • Peterson M, Butler S, Eriksson M, Svardsudd K. A randomized controlled trial of eccentric vs. concentric graded exercise in chronic tennis elbow (lateral elbow tendinopathy). Clinical Rehabilitation. 2014; 28(9):862-72.
 • Testa, G., Vescio, A., Perez, S., Consoli, A., Costarella, L., Sessa, G., & Pavone, V. Extracorporeal Shockwave Therapy Treatment in Upper Limb Diseases: A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine,2020; 9(2), 453.
 • Cline, M. E., Herman, J., Shaw, E. R., & Morton, R. D. Standardization of the visual analogue scale. Nursing research.1992.
 • J Dorf ER, Chhabra AB. Effect of elbow position on grip strength in the evaluation of lateral epicondylitis. Hand Surg. 2007;32(6):882-6.
 • Düger, T., Yakut, E., Öksüz, Ç., Yörükan, S., Bilgütay, B.S., Ayhan, Ç., Leblebicioğlu, G., Kayıhan, H., Kırdı, N., Yakut, Y. and Güler, Ç.,Kol, omuz ve el sorunları (disabilities of the arm, shoulder and hand-DASH) anketi Türkçe uyarlamasının güvenirliği ve geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2006;17(3):99-107.
 • Radwan YA, ElSobhi G, Badawy W, Reda A, Khalid S. Resistant tennis elbow: shock wave therapy versus percutaneous tenotomy. Int Orthop. 2008; 32:671-677.
 • Çetinoğlu FO. Lateral Epikondilit Tedavisinde Steroid Enjeksiyonu ve Ultrasonun Etkinliğinin Araştırılması, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği. İstanbul, 2009.
 • Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik: Omega Araştırma, 2011
 • Crowther MA, Bannister GC, Huma H, Rooker GD. A prospective, randomised study to compare extracorporeal shock-wave therapy and injection of steroid for the treatment of tennis elbow. J Bone Joint Surg [Br].2002; 84: 678-9.
 • Devrimsel G, Türkkyılmaz A, Yıldırım M, Ulaşlı A. Lateral Epikondilitte Lazer ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014; 60:194-8.
 • Bayram K, Yeşil H, Doğan E. Northem Clinics of İstanbul. 2014; 1(1): 33-38.
 • Howitt SD. Lateral Epcondylosis: A Case Study of Conservative Care Utilizing ART and Rehabilitation. The Journal of the Canadian Chiropractic Association.2006; 50 (3): 182-9.
 • Murtaugh B, Ihm JM. Eccentric training for the treatment of tendinopathies. Current Sports Medicine Reports. 2013; 12 (3): 175-82.
 • Bisset L, Beller E, Jull G, Brooks P, Darnell R, Vicenzino B. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomized trial. BMJ. 2006; 10: 1136–1142.
 • Tuna S, Bilecik N, Nur A, Türkmen F, Korucu H, Toker S. Extracorporeal Shockwave Therapy In Patients With Lateral Epicondylitis. Eur J Med Sci. 2014; 1(4): 131-135.
 • Wadsworth TG. Tennis elbow: Conservative surgical and manipulative treatment. Br Med J, 1987; 294: 621-3.
 • Yürük Z, Kırdı N, Şimşek N. Lateral epikondilitli olgularda radyal ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ağrı, kavrama kuvveti ve fonksiyonellik üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma. Clinical and Experimental Health Sciences. 2016;107-115.
 • Eraslan L. Lateral Epikondilitli Hastalarda Farklı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamalarının Ağrı, Fonksiyon ve Kavrama Kuvveti Üzerindeki Erken Dönem Cevaplarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Ankara, 2014.
 • Akın C, Öken Ö, Köseoğlu F. Short-Term Effectiveness of Ultrasound Treatment in Patients with Lateral Epicondylitis: Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled, Prospective Study. Turk J Rheumatol. 2010;25: 50-5.

___

Vancouver Yıldırım H. , Atılgan E. , Kayıran S. Lateral Epikondilitte Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi ve Eksantrik Egzersiz Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 99-106.