Nahcivan İmamzadesi

Nahcivan'da Şehir Mezarlığı içinde yer alan ve "İmamzade" adı verilen yapı topluluğu, iıuamzade (zaviye) ve iki türbeden oluşan bir tarikat yapısıdır. Topluluğun ilk yapısı, mimari özelliklerine göre 14. yüzyılın sonları veya i5. yüzyılın başlarına ait i Numaralı Türbe'dir. Yapıya olasılıkla Safevi döneminde İmamzade (zaviye) eklenmiş, i8. yüzyılda ise II Numaralı Türbe yapılmıştır. i Numaralı Türbe kubbe kasnağındaki makili yazı düzenlemeleri ile döneminin özelliklerini yansıtır. Kitabesi olmadığı için kesinlik taşımasa da Timurlu veya Karakoyunlu yapısı olması muhtemeldir

___

 • BRETANIKY, L. S. (ı 966). Zodçestvo Azerbaidhana Xıı-XV vv, Moskova.
 • GOLOMBEKŞ L.- Wilber, D. (I 988). The Timurid Architecture Of Iran and Turan III, Princeton.
 • İpşİRLİ, Mehmet. (1992). "Buk'a", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 6 : 386-387.
 • KÖPRÜLÜ, M. Fuad. (1947). "Ribat", vakıflar Dergisi, 2: 267-,?78.
 • OCAK, Ahmet Yaşar. (1978). "Zaviyeler", vakıflar Dergisi, 12: 247-26
 • OCAK, A. Y-FARUKI, S. (1986). "Zaviye", İslam Ansiklopedisi, ı3: 468-476.
 • SALAMZADE, A.V. (ı 964). Arhitektura Azerbaydjana xvı-xıx. Baki.
 • SALAMZADE, A.V. (1976). Acemi Ebu Bekr Oğlu ve Nahcivan Mimarlığ Abideleri. Baki: lşığ Neşriyat.
 • SALAMZADE, A.Y.-MEMED-ZADE, K. (1979). Arazboyu Abideler, Pamyatniki Na Arakse, Bakü: İlm Neşriyat.
 • SALAMZADE, A. V-MEMED-ZADE, K. (1984). Pamyatniki Arhitekturu Nahcivani, Baki.
 • SALAMZADE, A.V-MEMED-ZADE, K. (1985). Azerbaycan Mimarlığı'nın Nahcivan Mektebi Abideleri, Baki: ilm Neşriyat.
 • TANMAN, M. Baha. (1991). "Asitane", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3: 485-487.
 • TANMAN, M. Baha. (1994). "Tekkeler", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 7: 236-240.
 • TUNCER, Orhan Cezmi. (1992). Anadolu Kümbetleri-3-Beylikler Ve Osmanlı Dönemi, Ankara: Adalet Matbaacılık.
 • USEYNOV, M.-BRETANİSKY, L.-SALAMZADE, A. (I 963). İstoria Arhitekturu Azerbaidhana, Moskova.

___

APA Yazar, T. (2005). Nahcivan İmamzadesi . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (3) , 147-168 .