How Other is the "Other": Mıgırdıç Margosyan's Gavur Mahaııesi (1988/1992 TR) (Christian Quarter) , Söyle Margos Nerelisen? (1995)( Teıı Me Margos Where are You from?), Biletimiz İstanbul'a Kesildi (1998) Our Ticket is for İstanbul_(1)

Makalede, 1938 Diyarbakır doğumlu bir Türk-Ermeni taşra edebiyatı yazarı olan Mıgırdıç Margosyan'ın gerçek hayata dayalı üç eserinde, zengin, renkli kültür dokusu içinde çeşitli olaylarla "Ötekilerne" konusunu ele alışı 'incelenmektedir, Margosyan'ın espirili bir uslup ile, pek çok ortak öge olmasına rağmen insanların kendilerini tanımlarna ve karşıdakini yabancılaştırma yöntemini kullandıklarını, öteiemenin etnitisizm, dini ayrılıklar, cinsel ayırımcılık, yörecilik, kent-taşra gibi pek çok düzlemde varolabildiğini, çok renkli ve çok kültürlü toplumun yabancılaşma ve öteleme var olmadan yaşatılması gerektiğini savunduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

How Other is the "Other": Mıgırdıç Margosyan's Gavur Mahaııesi (1988/1992 TR) (Christian Quarter) , Söyle Margos Nerelisen? (1995)( Teıı Me Margos Where are You from?), Biletimiz İstanbul'a Kesildi (1998) Our Ticket is for İstanbul_(1)

Mıgırdiç Margosyan is a Turkish-Armenian writer who was bom in Diyarbakır, a city in south-east Turkey, in 1938. He grew up in Diyarbakır and had his primary education there in a Turkish schooL. In 1953 he was among the Armenian youth recruited from Anatolia by an old Armenian master to be educated in İstanbuL. Thus his unforseen adventure, which was to change hi life totally, began with his arrival in Karagözyan Armenian ürphanage at Şişli in İstanbul (Margosyan 1998:30-31). He attended the Bezirciyan Middle School and the Getronogan Lycee. The main aim of his parents in sending him to İstanbul to be educated was to get him to learn his mother tongue, Armenian, properly. The Armenian he could understand barely or the one he was farniliar with was the one spoken by the elderly which was spiced with Kurdish, Zaza, Turkish, Arabic and Farsi words, which was only in spoken form

___

  • Metin Kaçan, (2000)"Interview:Mıgırdıç Margosyan: 'Tanrı'nın Errnenice Konuştuğunu İddia Ediyorum.'" E 17:28-33.
  • Mıgırdıç Margosyan,(l992) Gavur Mahallesi. 7th rpt. İstanbul: Aras, 1999.
  • ___ .(1995) Söyle Margos Margos Nerelisen? 5th rpt. İstanbul: Aras,1998.
  • ___ .(1998) Biletimiz İstanbul'a Kesildi. 4th rpt. İstanbul Aras.

___

APA Erol, B. (2004). How Other is the "Other": Mıgırdıç Margosyan's Gavur Mahaııesi (1988/1992 TR) (Christian Quarter) , Söyle Margos Nerelisen? (1995)( Teıı Me Margos Where are You from?), Biletimiz İstanbul'a Kesildi (1998) Our Ticket is for İstanbul_(1) . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (1) , 179-186 .