A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini

A sınıfı buharlaşma kabının işletilmesi ve kurulmasındaki birtakım sıkıntılardan kurtulmak amacı ile kaptan olabilecek buharlaşmayı tahmin etmek için zaman içinde çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 2012 ve 2013 yıllarına ait günlük iklim parametreleri, A sınıfı buharlaşma kabından oluşabilecek günlük buharlaşmayı tahmin etmede Penman ve Linacre modellerinde kullanılmış, modellerin performansları tahmin edilen değerler ile ölçülen değerlerin karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Bu iklim parametreleri seçilen modellere uygulanmış ve elde edilen sonuçlar günlük ve aylık (günlük toplamlar kullanılarak) zaman diliminde istasyonda gözlemlenen A sınıfı buharlaşma kabı değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, günlük ölçülen A sınıfı buharlaşma kabı miktarının düşük değerleri için modellerin genellikle yüksek; çok yüksek değerler için ise modellerin genellikle düşük buharlaşma miktarları tahmin ettikleri; Penman modelinin performansının Linacre modelinden daha iyi olduğu bulunmuştur

Prediction of Daily Evaporation From Class A Evaporation Pan with the Use of Penman and Linacre Models

In order to eliminate some problems in building and running Class A evaporation pan, various models have been developed in time to predict the evaporation that can occur from the pan. The daily climate parameters and Class A evaporation pan measurements of the years 2012 and 2013 taken from Samsun Meteorology 10thDistrict Directory. The Samsun climate parameters were applied on the Penman and Linacre models and the values obtained via models were compared with the Class A evaporation pan measurements observed meteorology station in Daily and monthly (by using daily totals) periods of time. As a conclusion, for very low evaporation values the models estimates are usually high; for very high values evaporation from Class A evaporation pan the models estimate generally low amount of evaporation; the performance of the Penman model was found to be better than that of Linacre

Kaynakça

Abtew W (2001). Evaporation estimation for Lake Okeechobee in South Florida. J. Irr. Drainage Eng. Amer. Soc. Civil. Eng., 127:140-147.

Allen RG, Pereira LS, Raes D and Smith M (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome, Italy.

Burman RD (1976). Intercontinental comparison of evaporation estimates. J. Irr. Drainage Div. Amer. Soc. Civil Eng., 102(IR1): 109-119.

Burman RD and Pochop LO (1994). Evaporation, Evapotranspiration and Climate Data. Developments in Atmospheric Science. Vol. 22. Elseiver Science, Amsterdam.

Christiansen JE (1968). Pan evaporation and evapotranspiration from climatic data. J. Irr. Drain. Div. Amer. Soc. Civil Eng., 94 (IR2): 243-265.

Ertek A, Şensoy S, Yıldız M, Kabay T (2002). Açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanılarak sera koşullarında patlıcan bitkisi için en uygun sulama dozu ve aralığının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Müh. Dergisi, 5: 57-67.

Harbeck GE (1954). Water-loss Investigations: Lake Hefner Studies, Technical Report. Geological Survey Professional Paper 269, United States Government Printing Office, Washington, USA.

Hounam CE (1973). Comparison Between Pan and Lake Evaporation. Tech. Note 126, World Meteorol. Org., Geneva, Switzerland.

Irmak S ve Haman DZ (2003). Evaluation of five methods for estimating class A pan evaporation in a humid climate. Florida Agricultural Experiment Station Journal Series, R-07895: 500-509.

Jacobs AFG, Heusinkveld BG and Lucassen DC (1998). Temperature variation in a class A evaporation pan. Journal of Hydrology, 2: 75-83.

Kanber R (2002). Sulama. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-52, Adana. Kohler MA (1954). Lake and Pan Evaporation. Water Loss Investigations, vol. 1. Lake Hefner Studies. U.S. Geol. Surv., Paper 269.

Kohler MA, Nordenson TJ and Fox WE (1955). Evaporation from pans and lakes. U.S. Dept. Commerce Res. Paper 38.

Linacre ET (1977). A simple formula for estimating evaporation rates in various climates, using temperature data alone. Agr. Meteorol., 18: 409-424.

Özer Z (1990). Su Yapılarının Projelendirilmesinde Hidrolojik ve Hidrolik Esaslar. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Teknik Rehber, Ankara.

Öztekin T (2006). A Model for Estimating the Parameters of Continuous Distributions, Ümit Ofset Matbaacılık, 205 s., Ankara.

Penman HL (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Royal Soc. London, Mathematical and Physical Sciences, 193: 120-145.

Penman HL (1956). Evaporation. An introductory survey. J. Agr. Sci., 4: 9-29.

Priestley CHB and Taylor RJ (1972). On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. Monthly Weather Rev., 100: 81-92.

Rohwer C (1931). Evaporation from Free Water Surfaces. United States Department of Agriculture Washington. D. C., Technıcal Bulletin, No. 271, pp. 1-96.

Sellers WO (1965). Physical Climatology. Univ. Chicago Press, Chicago.

Terzi Ö (2004). Eğirdir Gölü’ne Ait Buharlaşma Modellerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta.

Terzi Ö and Keskin ME (2005). Modelling of Daily pan evaporation. Journal of Applied Sciences, 5(2): 368- 372.

Xu CY and Singh VP (2000). Evaluation and generalization of radiation-based methods for calculating evaporation. Hydrol. Process. 14: 339-349.

Xu CY and Singh VP (2001). Evaluation and generalization of temperature-based methods for calculating evaporation. Hydrol. Process, 15: 305-319.

Yılmaz C (2007). Bafra Ovası’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Kızılırmak Ofset Matbaacılık Tesisleri, Samsun.

Young AA (1945). Evaporation Investigation in Southern California. U.S. Soc. Conserv. Serv., Div. Irr. Water Conserv. Davis, California, USA.

Kaynak Göster