SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ

Öz Bu çalışmada, U-tipi montaj hattı dengeleme problemi için, işçilerin performans değerlerini, harcadığı enerjimiktarlarını ve görevler arasındaki uyumsuzluk ilişkilerini dikkate alan yeni bir matematiksel modelsunulmaktadır. U-tipi montaj hattı dengeleme problemiyle ilgili çoğu araştırma istasyon sayısını azaltmayıamaçlamaktadır. Ancak, bu durum işçiye aşırı iş yükü atanmasına neden olabilmektedir. İşçiye atanan iş yükükapasitesini aştığında, yorgunluk ve dikkatsizlik görülebilir ve bu yüzden hattın üretim hızının değişmesiolasılığı, kalite problemleri ve iş kazaları riski artabilir. Sözü edilen bu problemlerin üstesinden gelebilmek vesürdürülebilir dengeyi sağlamak için ergonomik faktörleri de içeren yeni bir tam sayılı programlama modeliönerilmiştir. Bu faktörleri dikkate alan çeşitli model varyasyonları literatürden alınmış test problemleri üzerindeuygulanmıştır. Önerilen modelin, U-tipi montaj hatlarında işçilere görev atama kararlarının verilmesinde yararlıolacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Urban, T.L., “Note. Optimal Balancing of UShaped

Assembly Lines”, Management

Science, Cilt 44, No 5, 738-741, 1998.

Ağpak, K., Gökçen, H., Saray, N.N. ve Özel, S.,

“Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi

Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Bir

Sezgisel”, Journal of the Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, Cilt 17, No 4, 115-124, 2002.

Miltenburg, G.J. and Wijngaard, J., “The U-line

Line Balancing Problem”, Management

Science, Cilt 40, No 10, 1378–1388, 1994.

Gökçen, H. and Ağpak, K., “A Goal

programming Approach to Simple U-Line

Balancing Problem”, European Journal of

Operational Research, Cilt 171, 577–585,

-

Ajenblit, D.A. and Wainwright, R.L., “Applying

Genetic Algorithms To The U-Shaped Assembly

Line Balancing Problem”, Proceedings of the

IEEE Conference on Evolutionary

Computation, 96-101, 1998.

Scholl, A. and Klein, R., “ULINO: Optimally

balancing U-shaped JIT assembly lines”,

International Journal of Production Research,

Cilt 37, No 4, 721-736, 1999.

Ağpak, K. ve Gökçen, H., “U Tipi Montaj

Hatlarının Dengelenmesi İçin Bir Sezgisel

Metot: Düzenlenmiş Comsoal (U-Comsoal)”,

Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt 12, No 2,

-32, 2001.

Aase, G.R., Schniederjans, M.J. and Olson, J.R.,

“U-OPT: an analysis of exact U-shaped line

balancing procedures”, International Journal of

Production Research, Cilt 41, No 17, 4185-

, 2003.

Okur, A.S., Yalın Üretim 2000’li Yıllara Doğru

Türkiye Sanayii İçin Yapılanma Modeli, 2.

Baskı, Tofaş Söz Yayın, İstanbul, 1997.

Gunther, R.E., Johnson, G.D. ve Peterson, R.S.,

“Currently Practiced Formulations For the

Assembly Line Balance Problem”, Journal of

Operations Management, Cilt 3, No 4, 209–

, 1983.

Boudreau, J., Hopp, W., McClain, J.O. ve

Thomas, L.J., “On the Interface Between

Operations and Human Resource Management”,

Manufacturing & Service Operations

Management, Cilt 5, No 3, 179-202, 2003.

Huey, B.M. and Wickens, C., Workload

Transition: Implications for Individual and

Team Performance, National Academic Press,

Washington, DC, 1993.

Corominas, A., Pastor, R. ve Plans, J.,

“Balancing Assembly Line with Skilled and

Unskilled Workers”, Omega, Cilt 36, No 6,

–1132, 2008.

Choi, G., “A goal programming mixed-model

line balancing for processing time and physical

workload”, Computers & Industrial

Engineering, Cilt 57, 395-400, 2009.

Costa, A.M. and Miralles, C., “Job rotation in

assembly lines employing disabled workers”,

International Journal of Production

Economics, Cilt 120, No 2, 625-632, 2009.

Babalık, F. C., Mühendisler İçin ERGONOMİ

İşbilim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.

Jackson, J.R., “A computing procedure for a line

balancing problem”, Management Science, Cilt

, 261-272, 1956.

Buxey, G.M., “Assembly Line Balancing with

Multiple Stations”, Management Science, Cilt

, No 6, 1010–1021, 1974.

http://www.assembly-line-balancing.de/ (Erişim

Tarihi: 21.03.2008).

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88655, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {27}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ}, key = {cite}, author = {Güner, Banu and Hasgül, Servet} }
APA Güner, B , Hasgül, S . (2013). SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27 (2) , .
MLA Güner, B , Hasgül, S . "SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ): <
Chicago Güner, B , Hasgül, S . "SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ AU - Banu Güner , Servet Hasgül Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 27 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ %A Banu Güner , Servet Hasgül %T SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 27 %N 2 %R %U
ISNAD Güner, Banu , Hasgül, Servet . "SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Güner B , Hasgül S . SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(2): 0-.
Vancouver Güner B , Hasgül S . SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE İÇİN ERGONOMİK FAKTÖRLERİ İÇEREN U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(2): 0-.