Radyal perçinleme işlemine basınç ve zamanın etkisi

Radyal perçinleme üretim metodu özellikle otomotiv üretim sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Farklı veyaaynı malzemeden üretilmiş olan parçalar perçinle bağlandığında, ilgili parçalara hasar verilmeden veyabağlantı noktası tahrip edilmeden birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Perçinleme işleminin teknikolarak optimal olabilmesi için makine tarafından perçine uygulanan basıncın değeri ve uygulama süresibüyük önem taşır. Radyal perçin bağını oluşturmak için tasarlanmış yeni bir pnömatik perçinlememakinesinin süreç çıktılarını kontrol etmek amacıyla süreç parametrelerinin belirlenmesinde kullanılandeneysel yaklaşım açıklanmıştır. Parametrelerin elde edilme yöntemi ve deneysel olarak gözlenen değerler,perçinleme ile ilgili literatürde ilk kez dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. Yayında, tasarım ve imalatıyapılan yeni bir radyal perçin bağı oluşturma makinesinin çalışma parametrelerini belirlemek amacıylaplanlanan denemeler ve sonuçları tartışılmıştır. Tam faktöriyel deneysel tasarım yaklaşımına dayanan planlı deneyler yoluyla, optimum kafa oluşumu için gerekli perçinleme basıncı ve süre değerleri belirlenmiştir.Tespit edilen bu değerlerin doğrulaması için de doğrulama denemeleri yapılmıştır

Effects of pressure and time on radial riveting process

Radial riveting production method is frequently used especially in the automotive industry. When parts madeof different or the same materials are connected with rivets, it is not possible to separate them withoutdamaging related parts or destruction of the joint. In the optimal riveting process, the value of the rivetingpressure applied by the machine on the rivet and the duration of the application are of great importance. Within this study an experimental approach used to determine process parameters to control the processoutputs in a new designed pneumatic riveting machine. The method of obtaining these parameters and theexperimental observed values were evaluated and considered for the first time in the riveting relatedliterature. In this paper, the planned experiments and its results for a new radial riveting machine, which wasrecently designed and manufactured, were discussed. Through planned experiments based on a full factorialexperimental design approach, the riveting pressure and the duration values required for an optimal headformation were determined. Verification tests have also been conducted to validate these specified values

___

 • 1. Babalık F.C. ve Çavdar K., Machine Elements and Construction Samples, 8th Edition, Dora Yayınevi, Bursa, 2015.
 • 2. Liu Y., Zhang L., Liu W., Wang P.C., Single-sided piercing riveting for adhesive bonding in vehicle body assembly, Journal of Manufacturing Systems, 32, 498– 504, 2013.
 • 3. Mori K., Bay N., Fratini L., Micari F., Tekkaya A.E., Joining by plastic deformation, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 62, 673–694, 2013.
 • 4. Neugebauer R., Todtermuschke M., Mauermann R., Riedel F., Overview on the state of development and the application potential of dieless mechanical joining processes, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 8 (4), 51-60, 2008.
 • 5. Cao Z., Cardew-Hall M., Interference-fit riveting technique in fiber composite laminates, Aerospace Science and Technology, 10, 327–330, 2006.
 • 6. Zimmer K., Ehrhardt M., Lorenz P., Stephan T., Ebert R., Braun A., Joining of molybdenum thin films with copper printed circuit board by laser micro-riveting, Optics & Laser Technology, 49, 320–324, 2013.
 • 7. Lepretre E., Chataigner S., Dieng L., Gaillet L., Cannardet H., Numerical and experimental investigations of hot driven riveting process on old metal structures, Engineering Structures, 127, 583–593, 2016.
 • 8. Blanchot V., Daidie A., Riveted assembly modelling: Study and numerical characterisation of a riveting process, Journal of Materials Processing Technology, 180, 201–209, 2006.
 • 9. Skorupa M., Machniewicz T., Skorupa A. ve Korbel A., Fatigue life predictions for riveted lap joints, International Journal of Fatigue, 94, 41–57, 2017.
 • 10. Mahmoudi M., Baha M.S., Khajehpour P. ve Yousufi A., Experimental and analytical comparison in orbital riveting machine and radial riveting unit in an orbital machine, 3rd Int. Conf. on Research in Science and Technology, Berlin, Germany, 9 July, 2016.
 • 11. Han L., Thornton M., Li D., Shergold M., Effect of Setting Velocity on Self-Piercing Riveting Process and Joint Behaviour for Automotive Applications, SAE International, 2010-01-0966.
 • 12. Ryan L., Monaghan J., Failure mechanism of riveted joint in fibre metal laminates, Journal of Materials Processing Technology, 103, 36-43, 2000.
 • 13. Abibe A.B., Amancio-Filho S.T., dos Santos J.F., Hage Jr. E., Mechanical and failure behaviour of hybrid polymer–metal staked joints, Materials and Design, 46, 338–347, 2013.
 • 14. Luo A., Lee T., Carter J., Self-Pierce Riveting of Magnesium to Aluminum Alloys, SAE Int. J. Mater. Manuf., 4 (1), 158-165, 2011.
 • 15. Pinar A.M., Güllü A., Optimization of numerical controlled hydraulic driven positioning system via Taguchi method, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (1), 93-100, 2010.
 • 16. Iç Y.T., Yildirim S., Improvement of a product design using multi criteria decision making methods with Taguchi method, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27 (2), 447-458, 2012.
 • 17. Bali O., A dynamic multi criteria decision making model under uncertainties, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29 (1), 131-140, 2014.
 • 18. Ghani J.A., Jamaluddin H., Ramli R., Ab Rahman M.N., Deros B.M., Che Haron C. H., DOE in Solving Industrial Problem: Case Study of the Application of Taguchi Method in Riveting Process, Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Istanbul, Turkey, 3 – 6 July, 2012.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-1884
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 1986
 • Yayıncı: Oğuzhan YILMAZ
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilen alaşımsız ve hardoks çeliklerin mikroyapı ve sertlik özelliklerinin araştırılması

Mehmet Akif ERDEN, Mustafa BOZ, Uğur ÇALIGÜLÜ, Süleyman GÜNDÜZ

Akşehir Gölü’ndeki su seviye çekilmesinin meteorolojik ve uydu verileri ile incelenmesi

Senayi DÖNMEZ

Lityum Bor Karbür (LiBC) Bileşiğinin Yapısal, Elektronik ve Mekanik Özelliklerinin Basınç Altında Değişimi

Sezgin AYDIN

Küresel grafitli dökme demir malzemesinde östemperleme işleminin mekanik dayanım ve yorulma çatlak ilerleme davranışına etkisinin araştırılması

Kubilay ASLANTAŞ, Nihal YUMAK

AISI 304L Paslanmaz çeliğin sıvama parametrelerinin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi

Zafer TEKİNER, Kemal YAMAN, Murat ÖZCAN

Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesinde Östemperleme İşleminin Yorulma Çatlak İlerleme Davranışına Etkisinin Araştırılması

Nihal YUMAK, Kubilay ASLANTAŞ

YAMADAĞ VOLKANİTLERİ İÇERİSİNDE SİLİSLİ SÜSTAŞLARI: Mineralojik, Jeokimyasal, Gemolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemleri, Arguvan-Malatya

Zeynel BAŞIBÜYÜK, İlkay KAYDU AKBUDAK, Meltem GÜRBÜZ, Ayten ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL, Fikret İŞLER

MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERDE DAYANIM FARKLILIĞI SONUCU OLUŞAN BURULMA ETKİLERİ

Bora AKŞAR, Bülent AKBAŞ, Ercan Şerif KAYA, Ferit ÇAKIR

Radyal perçinleme işlemine basınç ve zamanın etkisi

Ali DURMUŞ, Kadir ÇAVDAR

TOZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ALAŞIMSIZ VE HARDOKS ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehmet Akif ERDEN, Süleyman GÜNDÜZ, Uğur ÇALIGÜLÜ, Mustafa BOZ