PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA

Öz Literatürde biyometrik tanıma sistemlerine yönelik birçok başarılı teknik, yaklaşım ve algoritma geliştirilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar incelendiğinde biyometrik özellikler arasındaki ilişkinin analizine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Sunulan çalışmada parmakizi, yüz, iris, retina ve el geometrisi gibi biyometrik özellikler arasında olabilecek herhangi bir ilişkinin varlığı tartışılmakta ve kişilerin yalnızca parmakizini kullanarak yüzlerini tahmin etmeye yönelik yapay sinir ağları temelli yeni ve zeki bir sistem tanıtılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, sunulan çalışmanın bu konuda gerçekleştirilmiş bir ilk çalışma olmasına ve sonuçların hiç bir son işlemden geçirilmeden en ham şekliyle sunulmasına rağmen başarısının kabul edilebilir niteliklerde olduğunu ve gelecekte konuyla ilgili farklı çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını göstermektedir.

Kaynakça

A. K. Jain, A. Ross and S. Pankanti, Biometrics:

a tool for information security, IEEE

Transactions on Information Forensics and

Security, (2006), vol. 1, no. 2, pp. 125-143.

D. Maio, D. Maltoni, A.K. Jain and S. Prabhakar,

Handbook of fingerprint recognition, Springer-

Verlag, New York, 2003.

D. Bouchaffra and A. Amira, Structural Hidden

Markov Models for Biometrics: Fusion of Face

and Fingerprint", In Special Issue of Pattern

Recognition Journal, Feature Extraction and

Machine Learning for Robust Multimodal

Biometrics, (2007), Article in press, available

online.

A.K. Jain, L. Hong, S. Pankanti, and R. Bolle, An

identity authentication system using fingerprints,

Proceedings of the IEEE, (1997), vol. 85, no. 9,

pp. 1365-1388.

L.C. Jain, U. Halici, I. Hayashi, S.B. Lee, S.

Tsutsui, Intelligent biometric techniques in

fingerprint and face recognition, CRC press, New

York, 1999.

M.H. Yang, D.J. Kriegman, and N. Ahuja,

Detecting faces in images: a survey, IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine

Intelligence (24), No. 1, (2002), pp. 34-58.

W. Zhao, R. Chellappa, P.J. Phillips, and A.

Rosenfeld, Face recognition: a literature survey,

ACM Computing Surveys, (2003) vol. 35, pp.

-459,

J. Fierrez-Aguilar, D. Garcia-Romero, J. Ortega-

Garcia and J. Gonzalez-Rodriguez, Adapted userdependent

multimodal biometric authentication

exploiting general information, Pattern

Recognition Letters, (2005), Vol. 26, no. 16, pp.

-2639.

A.K. Jain, S. Pankanti, S. Prabhakar, L. Hong, A.

Ross, and J.L. Wayman, Biometrics: A Grand

Challenge, In Proceedings of the International

Conference on Pattern Recognition (2004),

(Cambridge, UK, August, vol. II), 935-942.

M. Indovina, U. Uludag, R. Snelick, A. Mink and

A. Jain, Multimodal biometric authentication

methods: a cots approach, Proc. MMUA 2003,

Workshop on Multimodal User Authentication,

(2003), pp. 99-106.

J. Fierrez-Aguilar, J. Ortega-Garcia, J. Gonzalez-

Rodriguez, J. Bigun, Discriminative multimodal

biometric authentication based on quality

measures, (2005), Pattern Recognition 38 (5),

–779.

A.K. Jain, L. Hong and Y. Kulkarni, F2ID: A

personal identification system using faces and

fingerprints, Proc. 14th International Conference

on Pattern Recognition, (1998), Brisbane, pp.

– 1375.

A.K. Jain, A. Ross, S. Prabhakar, An introduction

to biometric recognition, IEEE Transaction on

Circuits and Systems for Video Technology,

(2004), Vol. 14, No. 1, pp 4-19.

A. Jain, L. Hong; R. Bolle, On-line fingerprint

verification, IEEE Transactions on Pattern

Analysis and Machine Intelligence, (1997), vol.

, no. 4, pp. 302-314.

N. Ozkaya, S. Sagiroglu, A. Wani, An intelligent

automatic fingerprint recognition system design,

th International Conference on Machine

Learning and Applications, (2006), pp: 231 –

-

H. Cevikalp, M. Neamtu, M. Wilkes, and A.

Barkana, Discriminative common vectors for face

recognition, IEEE Transactions on Pattern

Analysis and Machine Intelligence, (2005), vol.

, no 1. pp. 4-13.

R. Snelick, U. Uludag, A. Mink, M. Indovina and

A. Jain, Large scale evaluation of multimodal

biometric authentication using state-of-the-art

systems, IEEE Transactions Pattern Analysis and

Machine Intelligence, (2005), vol. 27, no. 3, pp.

–455.

http://www.neurotechnologija.com/vf_sdk.html

I.J. Cox, J. Ghosn and P.N. Yianilos, Feature-

Based Face Recognition Using Mixture Distance,

Computer Vision and Pattern Recognition

(CVPR), 1996, (209-216).

S. Haykin, Neural Networks: A Comprehensive

Foundation, Macmillan College Publishing

Company, New York, 1994.

Ş. Sağıroğlu, E. Beşdok, ve M. Erler,

Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları I:

Yapay Sinir Ağları, Ufuk Kitabevi, Ağustos

-

V.K. Sagar, K.J.A. Beng, Hybrid Fuzzy Logic

And Neural Network Model For Fingerprint

Minutiae Extraction, International Joint Conference on Neural Networks, (1999), pp.

-3259.

K.A. Nagaty, Fingerprints classification using

artificial neural networks: a combined. Structural

and statistical approach, Neural Networks, Vol.14

(2001), pp. 1293-1305.

D. Maio, D. Maltoni, Neural network based

minutiae filtering in fingerprints, 14th

International Conference on Pattern Recognition,

(1998), pp. 1654 -1658.

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help

/toolbox/nnet/nnet.html?/access/helpdesk/help/to

olbox,

M.F. Moller, A Scaled Conjugate Gradient

Algorithm. for Fast Supervised Learning, Neurall

Networks, 6, 1993,. p. 525-533.

N. Ozkaya, S. Sagiroglu, Intelligent Face Border

Generation System from Fingerprints, IEEE

International Conference on Fuzzy Systems

(FUZZ-IEEE 2008) in IEEE World Congress on

Computational Intelligence (WCCI 2008), IEEE

Catalog number: CFP08FUZ-CDR, ISBN: 978-1-

-1819-0, ISSN: 1098-7584, Congress:

, 1-6 June 2008, Hong Kong.

S. Sagiroglu, N. Ozkaya, An Intelligent

Automatic Face Contour Prediction System,

Advances in Artificial Intelligence, The 21.

Canadian Conference on Artificial Intelligence

(AI 2008), Lecture Notes in Computer Science,

Springer Berlin / Heidelberg, ISSN: 0302-9743

(Print) 1611-3349 (Online), ISBN 978-3-540-

-1, Volume: 5032/2008, Pages 246-258,

(DOI 10.1007/978-3-540-68825-9_24), 28-30

May 2008, Ontario.

S. Sagiroglu, N. Ozkaya, An Intelligent

Automatic Face Model Prediction System,

International Conference on Multivariate

Statistical Modelling & High Dimensional Data

Mining (HDM 2008), 19-23 June 2008, Turkey.

N. Ozkaya, S. Sagiroglu, Intelligent Face Mask

Prediction System, International Joint Conference

on Neural Networks (IJCNN 2008) in IEEE

World Congress on Computational Intelligence

(WCCI 2008), IEEE Catalog number: CFP08IJSCDR,

ISBN: 978-1-4244-1821-3, ISSN: 1098-

, Library of Congress: 2007907698, 1-6 June

, Hong Kong.

N. Ozkaya, S. Sagiroglu, Translating the

Fingerprints to the Faces: A New Approach,

IEEE 16th Signal Processing, Communication

and Applications Conference (SIU 2008), IEEE

Catalog number: CFP08559 – CDR, ISBN: 978-

-4244-1999-9, Library of Congress:

, 20-22 April 2008, Turkey. (In

Turkish)

S. Sagiroglu, N. Ozkaya, Artificial Neural

Network Based Automatic Face Model

Generation System from Only One Fingerprint,

The Third International Workshop on Artificial

Neural Networks in Pattern Recognition

(ANNPR), LNAI, 2-4 July 2008, Paris, France.

S. Prabhakar and A. K. Jain, Decision-level

fusion in fingerprint verification, Pattern

Recognition, (2002), 35, no. 4, pp. 861–874.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88541, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {23}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA}, key = {cite}, author = {Özkaya, Necla and Sağıroğlu, Şeref} }
APA Özkaya, N , Sağıroğlu, Ş . (2013). PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 23 (4) , .
MLA Özkaya, N , Sağıroğlu, Ş . "PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ): <
Chicago Özkaya, N , Sağıroğlu, Ş . "PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA AU - Necla Özkaya , Şeref Sağıroğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 23 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA %A Necla Özkaya , Şeref Sağıroğlu %T PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD Özkaya, Necla , Sağıroğlu, Şeref . "PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 / 4 (Şubat 2013): 0- .
AMA Özkaya N , Sağıroğlu Ş . PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(4): 0-.
Vancouver Özkaya N , Sağıroğlu Ş . PARMAKİZİNDEN YÜZ TANIMA. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(4): 0-.