KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Öz Bu çalışmada işletmelerin tüm fonksiyonlarını başlangıçtan bitişe kadar bütünleşik bir bilgi ve veri sistemi ile gerçekleştiren geniş kapsamlı ve modüler yazılım paketi olan Kurumsal Kaynak Planlamasının (KKP) işletmelerdeki işleyişi bir anket yardımı ile incelenmiştir. KKP paket programı kurulumu ve kurulmasından sonra işletmelerin yaşadıkları sorunlar hazırlanan anket çalışması yardımı ile araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yaşanan bu sorunların hangi modüllerde daha fazla görüldüğü, sorunu çözmek için ne tip yöntemlerin kullanıldığı, çıkan sorunların nedenlerinin ne olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Modüllerde çıkan sorunların giderilmesi için kullanılan yöntemlerin etkinliği bulanık kümeler yaklaşımı ile incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir

Kaynakça

http://www.e-cozumevi.com/erp.html (16.03.2004).

Akça, U., Kurumsal yönetim sistemleri bilgi paylaşım sitesi, http://www.erpcrm.com (15.03.2004).

http://www.iletisimbilgisayar.com/mrperp.html (13.03.2004).

Yegül, F., Kurumsal kaynak planlama (KKP) ve Türkiye’deki uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Tinham, B., ERP what next?, http://www.absoft.co.uk/absoft/web/site/ NewsEvents/newsarchive/News_01_05_04_asp.html (01.07.2004).

http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/7/baki/baki.html (15.03.2004).

Holland, C. P., Light, B., A critical success factors model for ERP implementation, IEEE Software, Manchester, 30-36, 1999.

Mabert, A. M., Soni, A. and Venkataramanan M. A., Enterprise resource planning: common myths versus evolving reality, Business Horizons, Bloomington, 69-76, 2001.

Gupta, A., Enterprise resource planning: the emerging organizational value systems, Industrial Management and Data Systems, New Delhi, 114-118, 2000.

Zimmermann, H. J., Fuzzy set theory and its applications 2nd ed., Kluwer Academic Publishers, Boston, 1-47, 241-272, 1991.

Zadeh, L. A.,The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, Information Science, Berkeley, 199-250, 301-35, 1975.

Nalbant, M., ZİS 1996 birinci ulusal zeki imalat sistemleri sempozyum bildiriler kitabı, Birinci Ulusal Zeki İmalat Sistemleri Sempozyumu, Sakarya, 103-116, 1996.

Sanchez, E., Fuzzy automata and decision processes, North-Holland Publ. Comp., Amsterdam, 221-234, 1977.

Bingi, P., Godla, J. K., Sharma, M. K., Critical issues affecting an ERP implementation, Information Systems Management, Atlanta, 7-15, 1999.

Erdem, S. K., Kurumsal kaynak planlaması (ERP) kullanıcısı işletmelerin memnu-niyetlerini ölçmeye yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12-19, 2002.

Gottwald, S., Bandemer, H., Fuzzy sets, fuzzy logic fuzzy methods with applications, John Wiley and Sons Ltd., West Sussex, 1-27, 1995.

http://www.erpassist.com (01.04.2004).

http://www.infotechtrends.com (13.03.2004).

http://www.oracle.com (20.04.2004).

http://www.sap.com.tr (20.04.2004).

Türkbey, O., Makina sıralama problemlerinde çok amaçlı bulanık küme yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Der., 63-77, 2003.

Tinham, B., The MRP/ERP user satisfaction survey 1999, Manufacturing Computer Solutions, Manchester, 19-29, 1999.

Yegül, F., Türkiye’de ERP uygulamaları değerlendirme anketi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Zadeh, L. A., Fuzzy sets, Information and Control, Berkeley, 338-353, 1965

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88818, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {21}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {Karadede, Aysel and Baykoç, Ömer} }
APA Karadede, A , Baykoç, Ö . (2013). KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 21 (1) , .
MLA Karadede, A , Baykoç, Ö . "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 21 (2013 ): <
Chicago Karadede, A , Baykoç, Ö . "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 21 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR AU - Aysel Karadede , Ömer Baykoç Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 21 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR %A Aysel Karadede , Ömer Baykoç %T KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Karadede, Aysel , Baykoç, Ömer . "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 21 / 1 (Mart 2013): 0- .
AMA Karadede A , Baykoç Ö . KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 21(1): 0-.
Vancouver Karadede A , Baykoç Ö . KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) UYGULAMASI SONRASI İŞLETMELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 21(1): 0-.