HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Göller oldukça büyük arazi parçalarının drenaj sularını aldıklarından göl ve gölü çevreleyen kara arasında süreklibir alışveriş vardır. Göller yüzeysel sular arasında kirlenmeye karşı en hassas su grubunu oluştururlar. ElazığKenti’nin güneydoğusunda yer alan Hazar Gölü Doğu Anadolu Fay Kuşağı üzerinde oluşmuş yurdumuzun enönemli tektonik göllerinden biridir. 1994 yılında Çevre Bakanlığı tarafından uluslararası öneme sahip B sınıfısulak alan ilan edilmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından göl ve çevresi turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.Hazar Gölü için yapılan bu çalışmada dokuz örnekleme noktasından ve her bir noktada farklı beş derinliktenalınan su örneklerinin fiziksel ve inorganik-kimyasal parametrelerinin analizleri yapılarak Su Kirliliği KontrolüYönetmeliğindeki (SKKY) kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri belirlenmiş ve ötrofikasyonkontrolü sınır değerleri ile de karşılaştırılmıştır. Hazar Gölü SKKY’deki sınıflandırmaya göre I ve III. sınıf sukalitesinde bulunmaktadır. Ancak toplam fosfor açısından IV. sınıf su kalitesindedir. Toplam fosfor değerleriötrofikasyon kontrolü sınır değerlerinin üzerindedir. Gölde sürekli bir izleme programının uygulanması, çevreselyönetim için oldukça yararlı bilgiler sağlayacaktır.

Kaynakça

Ellis, K.V., White, G. and Warn, A.E., Surface

Water Pollution and Its Control, Antony Rome

Ltd., Chippenham, Wiltshire, 1989.

Çakmak, L. ve Demir, T., Su Kirliliği ve

Etkileri, Çevre ve İnsan Dergisi, 36, 27-29,

-

Muslu, Y., Göl ve Haznelerde Su kalitesi

Yönetimi ve Alg Kontrolü, İSKİ, İstanbul, 2001.

Wetzel, R.G., Limnology, Saunders, London,

-

Forsberg, C., Which policies can stop large scale

eutrophication, Water Science and Technology,

(3), 193-200, 1998.

Doğru, M. ve Külahci, F., Iso-radioactivity curves

of the water of the Hazar Lake, Elazig, Turkey,

Journal of Radioanaltical and Nuclear

Chemistry, 260(3), 557-562, 2004.

Kulahci, F., Özer, A.B. and Doğru, M., Prediction

of the radioactivity in Hazar Lake (Sivrice,

Turkey) by artificial neural Networks, Journal of

Radioanalytical and Nuclear Chemistry,

(1), 63-68, 2006.

Cetin, H., Güneyli, H. and Mayer L.,

Paleoseismology of the Palu-Lake hazar segment

of the East Anatolian Fault Zone, Turkey,

Tectonophysics, 374, 163-197, 2003.

Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel ve İnorganik - Kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi A. Ünlü vd.

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No 1, 2008 127

DSİ(1971), Elazığ-Uluova Sulama Projesi,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Genel

Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

Yayınları, Ankara.

DSİ(1993), Elazığ Hatunköy Projesi Planlama

Raporu, 1993.

Çoban, F., Hazar Gölü Su Kalitesinin

Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Cici, M., Hazar Gölü Su Kalitesi, I.Hazar Gölü

ve Çevresi Sempozyumu Bildiriler, Sivrice

Kaymakamlığı Yayınları, Yayın No:2, 23-26,

Sivrice, 1995.

Ünlü, A., Uslu, G., Emiroğlu, M.E, Şekerdağ, N.,

Hazar Gölü Su Kalitesinin Araştırılması, II.

Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Sivrice

Kaymakamlığı, Sivrice, 1996.

Ünlü, A. ve Uslu, G., Hazar Gölü’nde Su

Kalitesinin Değerlendirilmesi, Ekoloji Dergisi,

, 7-13, 1999.

Şen, B., Alp, M.T. ve Koçer, M.A.T, Hazar Gölü

ve Özellikleri, XII.Ulusal Su Ürünleri

Sempozyumu, Elazığ, 87-93, 2003.

APHA, AWWA, WPCF, Standart Methods For

the Examination of Water and Wastewater,

-

Bartram, J. and Ballance, R., Water Quality

Monitoring, United Nations Environment

Programme E and FN SPON, an imprint of

Chapman and Hall, 2004.

Uslu, O. ve Türkman, A., Su Kirliliği ve

Kontrolü, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müd.

Yayınları, No:1, Ankara, 1987.

Thoman, R.V. and Mueller, J.A., Principle of

Surface Water Quality Modelling and Control,

Harper and Row Publishers, New York, 1987.

Şengül, F., Müezzinoğlu, A., Çevre Kimyası,

D.E.Ü. Çevre Mühendisliği Basım Ünitesi, İzmir,

-

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88302, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {23}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ünlü, Ayhan and Çoban, Fatih and Tunç, M. Sara} }
APA Ünlü, A , Çoban, F , Tunç, M . (2013). HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 23 (1) , .
MLA Ünlü, A , Çoban, F , Tunç, M . "HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ): <
Chicago Ünlü, A , Çoban, F , Tunç, M . "HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ayhan Ünlü , Fatih Çoban , M. Sara Tunç Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 23 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ayhan Ünlü , Fatih Çoban , M. Sara Tunç %T HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Ünlü, Ayhan , Çoban, Fatih , Tunç, M. Sara . "HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 / 1 (Şubat 2013): 0- .
AMA Ünlü A , Çoban F , Tunç M . HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(1): 0-.
Vancouver Ünlü A , Çoban F , Tunç M . HAZAR GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKSEL VE İNORGANİKKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(1): 0-.