H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi

Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveler (DMÇÇÇ), deprem etkisinde plastik şekildeğiştirmelerin sadece bağ kirişlerinde oluştuğu ve yapı sistemine etkiyen deprem enerjisinin akmaya ulaşan bağ kirişlerinin dönme deformasyonları ile sönümlendiği yatay yük taşıyıcı sistemlerdir. DMÇÇÇ sistemlerde birleşimler, kolonlar, çaprazlar ve bağ kirişi dışında kalan kiriş bölümleri pekleşme etkilerinin de dikkate alındığı, bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yükleme durumu altında hesaplanan tasarım kuvvetlerini karşılayacak şekilde boyutlandırılmaktadır. Bağ kirişi dışındaki elemanların tamamen elastik kalmasının sağlanması amacıyla tasarım dayanımlarının; deprem etkileri altında hesaplanan iç kuvvetlerin tasarım büyütme katsayısı ile büyütülerek yük birleşimlerinde kullanılması ile elde edilmesi gerekmektedir. Tasarım büyütme katsayılarının hesabında esas alınan pekleşme etkileri, TBDY 2018’de tanımlanan pekleşme katsayıları ile dikkate alınmaktadır. Çalışma kapsamında Avrupa tipi I-enkesitli (dar başlıklı / IPE) ve H-enkesitli (geniş başlıklı / HEB) çelik profiller ile teşkil edilen bağ kirişleri için pekleşme katsayısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 280 adet bağ kirişinin doğrusal olmayan sonlu eleman modeli tekrarlı tersinir (çevrimsel) yükleme altında analiz edilerek, kısa, orta ve uzun bağ kirişleri için pekleşme katsayıları elde edilmiştir. Bu katsayılar değerlendirildiğinde, TBDY 2018 kapsamında 1,25 olarak belirtilen pekleşme katsayısının orta ve uzun bağ kirişleri için uygun bir değer olduğu, ancak kısa bağ kirişleri için bu değerin; IPE profil kullanılması halinde ortalama olarak 1,68, HEB profil kullanılması halinde ise, ortalama olarak 1,65 olması gerektiği sonucuna varılmıştır, ayrıca normalleştirilmiş bağ kirişi uzunluğuna bağlı olarak pekleşme katsayısı formülü geliştirilmiştir.

___

 • Roeder C.W., Popov E.P., Inelastic behavior of eccentrically braced steel frames under cyclic loadings, Earthquake Engineering Research Center, Research Report No. UCB/EERC-77/18, 1977.
 • Turkish Building Seismic Code, Disaster and Emergency Management Presidency, AFAD, Ankara, 2018.
 • Akşar B, Doğru S, Akbaş B., Amplified seismic loads in steel moment frames under strong ground motion, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (2), 439–454, 2018.
 • Akşar B., Akbaş B., Kaya E.Ş., Çakır F., Relative story displacements and torsional effects caused by strength variations in concentrically braced frames, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (1), 13–30, 2018.
 • Engelhardt M.D., Popov E.P., Behavior of long links in eccentrically braced frames, Earthquake Engineering Research Center, Research Report No. UCB/EERC-89/01, 1989.
 • Mohebkhah A., Chegeni B., Overstrength and rotation capacity for EBF links made of European IPE sections, Thin-Walled Struct., 74, 255–260, 2014.
 • Ji X., Wang Y., Ma Q., Okazaki T., Cyclic behavior of very short steel shear links, J. Struct. Eng., 142 (2), 04015114, 2016.
 • Hu S., Xiong J., Zhou Q., Lin Z., Analytical and numerical investigation of overstrength factors for very short shear links in EBFs, KSCE J. Civ. Eng., 22 (11), 4473–4482, 2018.
 • TS EN ISO 6892-1, Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature, Turkish Standard Instution, Ankara, 2010.
 • AISC 341-16. Seismic Provisions for Steel Structural Buildings. American Institute of Steel Construction. Chicago, IL, 2016.
 • ABAQUS FEA, Finite element analysis software v2019. Dassault Systems Simulia Corp., RI, USA, 2019
 • ABAQUS, User’s Manual, Version 6.14, Dassault Systems Simulia Corp., RI, USA, 2014.
 • Richards P.W., Uang C.M., Effect of flange width-thickness ratio on eccentrically braced frames link cyclic rotation capacity, J. Struct. Eng., 131(10), 1546–1552, 2005.
 • Scheider I., Brocks W., Cornec A., Procedure for the determination of true stress-strain curves from tensile tests with rectangular cross-section specimens, ASME J. Eng. Mater. Technol., 126, 70–76, 2004.
 • Yin W.H., Sun F.F., Jin H.J., Hu D.Z., Experimental and analytical study on plastic overstrength of shear links covering the full range of length ratio, Eng. Struct., 220, 110961, 2020.
 • Stratan A., Dubina D., Bolted links for eccentrically braced steel frames, Connections in Steel Structures V, Amsterdam–Netherlands, 223–232, 3–4 June, 2004.
 • Della Corte G., D’Aniello M., Landolfo R., Analytical and numerical study of plastic overstrength of shear links, J. Constr. Steel Res., 82, 19–32, 2013.

___

Bibtex @araştırma makalesi { gazimmfd1074538, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {38}, number = {2}, pages = {975 - 988}, doi = {10.17341/gazimmfd.1074538}, title = {H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Alçiçek, Haluk Emre and Vatansever, Cüneyt} }
APA Alçiçek, H. E. & Vatansever, C. (2022). H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 975-988 . DOI: 10.17341/gazimmfd.1074538
MLA Alçiçek, H. E. , Vatansever, C. "H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 (2022 ): 975-988 <
Chicago Alçiçek, H. E. , Vatansever, C. "H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 (2022 ): 975-988
RIS TY - JOUR T1 - H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi AU - Haluk EmreAlçiçek, CüneytVatansever Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17341/gazimmfd.1074538 DO - 10.17341/gazimmfd.1074538 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 975 EP - 988 VL - 38 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gazimmfd.1074538 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi %A Haluk Emre Alçiçek , Cüneyt Vatansever %T H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 38 %N 2 %R doi: 10.17341/gazimmfd.1074538 %U 10.17341/gazimmfd.1074538
ISNAD Alçiçek, Haluk Emre , Vatansever, Cüneyt . "H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 / 2 (Ekim 2022): 975-988 .
AMA Alçiçek H. E. , Vatansever C. H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi. GUMMFD. 2022; 38(2): 975-988.
Vancouver Alçiçek H. E. , Vatansever C. H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2022; 38(2): 975-988.
IEEE H. E. Alçiçek ve C. Vatansever , "H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi", , c. 38, sayı. 2, ss. 975-988, Eki. 2022, doi:10.17341/gazimmfd.1074538
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1300-1884
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Jeneratör kabinlerinin akış özelliklerinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Mustafa ATMACA, Barbaros MAZLUMCU

Pandemi döneminde konut satın alma problemi için yeni bir bulanık grup karar verme yaklaşımı

Ahmet ÇALIK, Ahmet ERGÜLEN

Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri

Faruk ORAL, Niyazi Yılmaz ÇOLAK, Doğan ŞİMŞEK

Domates yapraklarında hastalık tespiti için önerilen hafif evrişimli sinir ağı ile önceden eğitilmiş ağların performans karşılaştırması

İrem Nur ECEMİŞ, Hamza O.İLHAN

Toz metal Al2O3 takviyeli Mg5Sn matrisli kompozitler: Üretim ve karakterizasyon

Ali ERÇETİN, Özgür ÖZGÜN, Kubilay ASLANTAŞ

IoT uygulamalarında çok etmenli sistemlerin (MAS) birlikte çalışabilirliğinin rolü: Akıllı üretim sistemlerindeki son gelişmeler üzerine bir araştırma

Banu ÇALIŞ USLU

FV-termal güç sistemlerinde balina optimizasyon algoritması tabanlı otomatik üretim kontrolörü

Özay CAN, Hasan EROĞLU, Ali ÖZTÜRK

Bina cepheleri pencere/duvar oranı ve pencere özelliklerinin enerji performansına etkisi

Gonca ÖZER

Piksel seviyesinde yüzey hata tespiti için InceptionV3 tabanlı zenginleştirilmiş öznitelik entegrasyon ağ mimarisi

Hüseyin ÜZEN, Muammer TÜRKOĞLU, Ali ARI, Davut HANBAY

Torsiyonel yorulma testi sırasında kırılan kardan miline ait çatallı flanş parçasının hasar analizi

Onur AKKAŞ, Efe IŞIK, Osman ÇULHA