BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ

Öz Kanal kapasite sınırına yaklaşabilmek amacıyla kullanılan kanal kodlama uygulamalarından en yenisi vebaşarılısı olan turbo kodların en zorlu tasarım sorunu, kodlayıcıların bütün olası durumları için hesaplamalaryapan döngülü (iteratif) kod çözücülerin tasarımıdır. Turbo kod çözücülerde kullanılan optimal BCJR (MAP)algoritması, bölme işlemi, üstel ve logaritmik hesaplar gibi karmaşık matematiksel işlemler barındırmaktadır. Bunedenle, turbo kod çözücülerin gerçeklenmesinde BCJR algoritmasından kaçınılmış ve onun optimal-altı (suboptimal)türevleri olan Log-MAP ve Max-Log-MAP algoritmaları tercih edilmiştir. BCJR algoritması, öncekiçalışmalarda yeniden formüle edilmiş ve FPGA gerçekleştirimine uygun bir yapıya büründürülmüştür. Buçalışmada, yeniden formüle edilmiş BCJR algoritması gerçeklenmiştir. Donanımda yavaş çalışan karmaşıkmatematiksel işlemler (bölme, üstel ve logaritmik hesaplar) değer tablolarından okunmuş ve yüksek performanslıhesaplama yapıları oluşturulmuştur. Gerçeklenen sistem, benzetimler ile doğrulanmıştır. Elde edilen BERperformansının beklendiği gibi Log-MAP algoritmasından yüksek olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

Sazlı, M., H., Neural Network Applications to

Turbo Decoding, Doktora Tezi, Syracuse

Universitesi, 2003.

Shannon, C. E., “A Mathematical Theory of

Communications”, Bell System Technical

Journal, Vol. 27, pp.379-423, 623-656, 1948.

Berrou, C., Glavieux, A., Thitimajshima, P.,

“Near Shannon Limit Error-Correcting Coding

and Decoding: Turbo Codes”, Proceedings of

IEEE International Conference on

Communication, pp. 1064-1070, 1993.

Bahl, L. R., Cocke, J., Jelinek, F., Raviv, J.,

“Optimal Decoding of Linear Codes for

Minimizing The Symbol Error Rate”, IEEE

Transactions on Information Theory, Vol. 20,

pp. 284-287, 1974.

Robertson, P., Hoeher P., “Optimal and Sub-

Optimal Maximum a Posteriori Algorithms

Suitable for Turbo Decoding”, European

Transactions on Telecommunications, Vol. 8,

pp. 119-125, 1997.

Sazlı, M., H., “Neural Network Implementation

of BCJR Algorithm Based on Reformulation

Using Matrix Algebra”, IEEE International

Symposium on Signal Processing and

Information Technology, pp. 832-837, 2005.

Sazlı, M., H., “Neural Network Implementation

of BCJR Algorithm”, Digital Signal Processing,

Vol 17; pp. 353-359, 2007.

3GPP, “3GPP Technical Specification”,

http://www.3gpp.org, 2010.

Xilinx, Inc., “3GPP Turbo Decoder v4.0 Product

Specification”, Technical Journal,

http://www.xilinx.com, 2009.

Atar, O., BCJR Algoritması Kullanılan Turbo

Kod Çözücülerin FPGA Gerçekleştirimi, Yüksek

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88792, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ}, key = {cite}, author = {Atar, Onur and Sazlı, Murat H.} }
APA Atar, O , Sazlı, M . (2013). BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 26 (4) , .
MLA Atar, O , Sazlı, M . "BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): <
Chicago Atar, O , Sazlı, M . "BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ AU - Onur Atar , Murat H. Sazlı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 26 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ %A Onur Atar , Murat H. Sazlı %T BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 26 %N 4 %R %U
ISNAD Atar, Onur , Sazlı, Murat H. . "BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 / 4 (Şubat 2013): 0- .
AMA Atar O , Sazlı M . BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(4): 0-.
Vancouver Atar O , Sazlı M . BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(4): 0-.