«TARiHîLiK)) ve « TARiHSiZLiK))

Öz Bu yazı << Felsefe Arkivi >> için yazılmış ve cilt I, say1 2-3 (1946) de yayımlanmıştı. Arkivin bu sayısı tükendiğinden, ogretim için gerekli olan yazıyı, asistan UluğNutku'nun yeni çevirisiyle yayımlıyoruz. - T. M.

___

Chicago Mengüşoğlu, T . "«TARiHîLiK)) ve « TARiHSiZLiK))". Felsefe Arkivi 0 (2014 ): 115-130