Android Cihazlarda Kullanılabilecek Örnek Bir Okul Destek Programının Oluşturulması

Bu makalede, Android cihazlarda kullanılabilecek bir okul destek programının nasıl oluşturulduğu açıklanmaktadır. Geliştirilen Okul Destek Programı, 5. Sınıf öğrencilerinin, okulda öğrendiği Matematik, Türkçe ve Fen bilgisi derslerini, Android cihazlarında çeşitli ders anlatım videoları ve ders içeriklerine uygun hazırlanmış oyunlarla tekrar etmesi imkânını sunmaktadır. Bu uygulamada yukarıda belirtilen derslerin farklı konularına ait konu anlatım videoları bulunmaktadır. Bu sayede öğrenci okulda tam olarak anlamadığı konularla ilgili bu videoları izleyebilmekte ve bu konuları daha iyi bir şekilde öğrenebilmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin pedagojik yaklaşımla hazırlanmış oyunlarla da konu tekrarlarını istekli bir şekilde yapmaları ve öğrenmenin içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yazılımı geliştirmek amacıyla, Java programlama dilini temel alan Android Studio programı kullanılmaktadır. Yazılım geliştirme sürecinin aşamaları, projeden ekran görselleri kullanılarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulama açılış ekranında çalışılmak istenen dersi seçmeye yönelik butonlar bulunmaktadır. Ders seçimi yapıldıktan sonra gelen ekranda seçilen derse yönelik farklı konu anlatımları ve bu konularla ilgili öğrenmeleri pekiştiren oyunlar görülmektedir. Öğrenciler bu ekrandan yapmak istedikleri aktiviteyi seçerek çalışmalarına devam edebilmektedir. Eğer istenirse, ana menüye dönerek farklı dersler için de aynı işlemleri tekrarlayabilmektedirler.

Creating a Sample School Assistance Program That Can Be Used on Android Devices

This article explains how to create a school support program that can be used on Android devices. The developed School Support Program offers the 5th-grade students the opportunity to revise the Mathematics, Turkish Language and Science lessons learned at school with various lecture videos and games prepared in accordance with the course content on their Android devices. This application contains lecture videos on different topics of the above-mentioned courses. In this way, the students can watch these videos about the topics that they do not fully understand at school and learn these subjects in a better way. In addition, it is aimed that the students will willingly revise the topics of the subjects with the games prepared with a pedagogical approach and internalize the learning. To develop the software, the Android Studio program which is based on the Java programming language is used. The stages of the software development process are explained in detail using screenshots from the project. There are buttons on the application opening screen to select the course to be studied. After the course selection is made, different lectures for the selected course and games that reinforce the learning about these topics are seen on the screen. Students can continue their studies by choosing the activity they want to do from this screen. If desired, they can return to the main menu and repeat the same procedures for different courses.

___

 • Muştu, Y. 2012. Sms ve Android tabanlı uygulamalarla sınıf içi etkileşimin arttırılması. Bilecik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik.
 • Kh’tour, M. 2015. Android tabanlı hastane uygulaması. Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
 • Dalmaz, H. 2015. Android tabanlı cihazlarda web verilerinin gerçek zamanlı değişken parametreli takibi. Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Taç, M. 2011. Android Programlama. Dikeyeksen, İstanbul.
 • Android. https://developer.android.com/about/versions (Erişim Tarihi: 24.01.2023)
 • Karaman, S., Yıldırım, S. and Kaban, A., 2008. Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 35-40.
 • Keskin, N. Ö., & Kılınç, A. G. H. 2015. Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 68-90.
 • İğci, E. 2014. Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlarda uygulama geliştirilmesi. Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Aslan, B. 2013. Web 2.0 Teknikleri ve Uygulamaları arttırılması. Kırklareli Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli.
 • Hodson, R. 2014. Android Programming Succinctly. Syncfusion Inc.
 • Aliferi, C. 2016. Android Programming Cookbook. Exelixis Media P.C.
 • Murata, D., Kohn, C., 2009, Internet Drafts: XML Media Types, Internet Engineering, Task Force.
 • Ahmad, N., 2013, Requirements analysis of android application using activity theory: A case study," Information and Communication Technology (ICoICT), 2013 International Conference of Information and Communication Technology (ICoICT), 20-22 March, Bandung, Indonesia, 145-149.
 • Wikipedia, https://en.wikipedia.org/ (Erişim Tarihi: 24.01.2023)
 • [Raphael, J.R. 2022. Android versions: A living history from 1.0 to 13. https://www.computerworld.com/article/3235946/android-versions-a-living-history-from-1-0-to-today.html? (Erişim Tarihi: 24.01.2023)