Immanuel Kant’ın “Ahlakın Metafiziği Hukuk Öğretisi” Adlı Kitabının İncelemesi

Immanuel Kant, görüşleriyle felsefe tarihini derinden etkilemiş Alman filozoflardan biridir. Kant'ın ahlak felsefesine yaptığı katkının yanında hukuk öğretisine yaptığı katkı da oldukça önemlidir. İncelemeye konu olan kitapta düşünür, hukuku ahlak metafiziğinden hareketle açıklarken ahlakla hukuk arasında bir ayrım oluşturma gayreti içinde olmuş ve kendi etik anlayışından ileri gelen bir sınır noktası oluşturmuştur. Günümüzde pozitif hukukun liberal temellerinin kavranması ve düşünürü doğal hukuk perspektifinden yorumlamanın yeniden sorgulanması için eser büyük bir öneme sahiptir.

Book Review of Immanuel Kant's “Metaphysics of Morals, Doct-rine of Law”