TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Özellikle devlet vasfıyla beraber iç içe yoğrulmuş ve tarihigelişmelerin olumsuzlukları getirdiği süreçler toplumlar arasında kimizaman psikolojik bir travmaya da dönüşmektedir. Yüzyıllara dayanılan buyoğrulma nasıl oluyor da aynı unsurları birbirlerine düşman haline getirirgibi sorular ve beraberinde getirdiği tartışmalar ise çoğu zaman kararalıcıları da etkilemektedir. Türk-Ermeni ilişkilerinde benzer bir sürecinyaşandığı ve karar alıcıların söylemlerini, politikalarını bu düzlemdedeğerlendirdiği gözlerden kaçırılmaması gerekmektedir. Her ne kadarkarar alıcılar tarihi gelişmeleri ve gerginliği bir kenara bırakıp politikalarüretmeye çalışsa da iç ve dış politikadaki dinamikler buna engelolmaktadır. Ermeni diasporasının sözde soykırımı kabul ettirme çabaları,toplumlardaki yeni nesillerin düşmanca söylemlerle gelecekte yeni kararalıcılar olarak yer almaları ve buna benzer bir çok dinamik temelsorunsallar olarak karşımıza çıkmaya devam edeceklerdir. Karar alıcılarıntutumları ve söylemlerinin bu dinamiklerle örtüşmesi, psikolojik olarak bugelişmelerin örneklendirilmesi uluslararası ilişkiler temelinde buçalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu psikolojik çerçevede ikiliilişkilerin uluslararası siyasette karar alıcılar yönündeki boyutu farklıçalışmalardan örnekler ve gelişmelerle somut bir şekilde ele alınmayaçalışılacaktır

PERCEPTIONS AND DECISION MAKERS AT TURKISH-ARMENIAN RELATIONS, AN ANALYSIS OF REFLECTIONS IN HISTORY

Processes with negative developments in history which areinterfered with state fact, sometimes transform to psychological traumas atintersociety. From centuries to today this transform effect decision makersmany times with carrying the arguments and the questions about hostilitiesbetween the same factors. It is required that there is the same process betweenTurkish-Armenian relations and decision makers evaluate their policy in thiscontext. Although decision makers work for generate new policies withouthistorical developlments and tensions, dynamics in domestic and foreignpolicy prevent this situation. Efforts for establishing so-called genocide,taking part the new generations as a new actor in the future with unfriendlydiscourses and so on dynamics are main problems. The main subject of thisstudy is decision makers’ attitudes, discourses and their harmony with thesedynamics, exemplifying these developments as a psychological with thecontext of international relations. In this psychological context, the dimensionof bilateral relations from the way of decision makers in international politicswill be dealt with different examples and developments as a concrete

Kaynakça

Akgün, Birol ve Murat Çemrek, Türk Dış Politikasında Ermeni Sorunu: Tarihsel Açmaz İçin Çözüm Önerileri, SDE Analiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 2010.

Balcı, Ali Türkiye Dış Politikası, İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2013

Çevik, Abdülkadir “Mağduriyet Psikolojisi ve Toplumsal Yansımaları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı:2, Aralık-Ocak-Şubat, 2012-2013.

Çevik, Bahar Senem ve Abdülkadir Çevik, Psiko-Politik Bir Yaklaşım İle Türk-Ermeni İlişkileri, Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, Uşak, 2011.

Engindeniz, Şahan İdil Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Mayıs-Ağustos 2014 Raporu (1. Bölüm), Hrant Dink Vakfı, İstanbul, 2014

Ghazaryan, Armine Psychological Peculiarities of the “Normalizing” Armenian-Turkish Relations, The Armenican Center for National and International Studies, Yerevan, 2009.

Göka, Erol ve Murat Beyazyüz, “Türk-Ermeni Sorununun Psikolojik Boyutu”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 44, 2013.

İbicioğlu, Hasan, İbrahim Özmen, Sebahattin Taş, “Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2009, C.14.

Kapani, Münci Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınev, Ankara,14 Basım, 2002. Kösebalaban, Hasan Türk Dış Politikası: İslam, Milliyetçilik ve Küreselleşme, Çev. Hüsamettin İnaç, BigBang Yayınları, Ankara, 2014.

Laçiner, Sedat Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, USAK Yayınları, Ankara, 2008.

Oran, Baskın “Son Tabunun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2006.

Oran, Baskın Türk Dış Politikası: Cilt II, 1980-2001, İletişim Yayınları, İstanbul, 8. Baskı, 2005.

Oran, Baskın Türk Dış Politikası: Cilt III, 2001-2012, İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2013.

Perez, Adela Garzon “Political Psychology as Disipline and Resource”, Political Psychology, Vol 22, No. 2, 2001.

Ulu, Cafer “Cumhuriyet Türkiye’sinde Siyaset ve Parlamentoda Ermeniler”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Ed. Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Süleyman Beyoğlu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Zürcher, Erik Jan İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, İletişim Yayınları, İstanbul, 6. Baskı, 2011.

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma520396, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {51 - 69}, doi = {}, title = {TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Aktaş, Hayati and Güntay, Vahit} }
APA Aktaş, H , Güntay, V . (2016). TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ . Ermeni Araştırmaları , (54) , 51-69 .
MLA Aktaş, H , Güntay, V . "TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ" . Ermeni Araştırmaları (2016 ): 51-69 <
Chicago Aktaş, H , Güntay, V . "TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ". Ermeni Araştırmaları (2016 ): 51-69
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Hayati Aktaş , Vahit Güntay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 69 VL - IS - 54 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Hayati Aktaş , Vahit Güntay %T TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2016 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 54 %R %U
ISNAD Aktaş, Hayati , Güntay, Vahit . "TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ". Ermeni Araştırmaları / 54 (Eylül 2016): 51-69 .
AMA Aktaş H , Güntay V . TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ. Ermeni Araştırmaları. 2016; (54): 51-69.
Vancouver Aktaş H , Güntay V . TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ. Ermeni Araştırmaları. 2016; (54): 51-69.
IEEE H. Aktaş ve V. Güntay , "TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE ALGILAR VE KARAR ALICILAR, TARİHİN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ", Ermeni Araştırmaları, sayı. 54, ss. 51-69, Eyl. 2016