ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Sovyetler Birliği döneminde geçen 71 yıl sonrasında 1991 yılındaErmenistan bağımsızlığını ilan etmiş bir cumhuriyettir ve hâlâ geçişsürecini yaşamaktadır. Ermenistan Anayasası herkesin konuşma ve ifadeözgürlüğüne sahip olduğunu garanti altına almaktadır. Ülkede en önemlikitle iletişim aracı televizyondur. Online medya da giderek gelişmekte veönemli bir bilgi kaynağı haline gelmektedir. Sansür 2004 yılında çıkarılanbir medya yasası ile yasaklanmıştır. Ancak Ermenistan medyası hala çokönemli sorunlara sahiptir. Gazeteciler arasında kritik konularda kendikendine sansür eğilimi yaygındır, Dağlık Karabağ, güvenlik sorunları veyolsuzluklar gibi. Ülkede medyanın daha demokratik ve aktif halegetirilmesi acil bir gerekliliktir. Ayrıca medyanın daha sorumlu olmasıda(özellikle nefret söylemi, tam ve doğru enformasyon, etik alandakisorunlarda vb.) bir başka önemli gerekliliktir

(MEDIA IN ARMENIA A GENERAL APPROACH)

Since becoming the Republic of Armenia in 1991, after 71 yearsunder the Soviet Union, Armenia is still a country in transition. Theconstitution confirms that every person has the right to freedom of speechand expression. Everyone has the right to seek, receive, convey anddisseminate information. Television was and still is the most popular massmedia in Armenia. Online media is becoming a more popular source ofinformation. Censorship is prohibited under a 2004 media law. ButArmenian media has still a lot of important problems. But self-censorshipis common in Armenia - particularly in coverage of corruption, securityand the Nagorno-Karabakh situation. There is an urgent need to make themedia ın country more democratic and more active. There is also need tomake the media more responsible (such as issues like hate speech, accurateinformation, ethical problems ext.)

Kaynakça

Binark, Mutlu (derleyen), Yeni Medya Çalışmaları (içinde), Mehmet Güzel, “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, Dipnot Yayınları, Ankara,(2007)

Budak Leyla, “Ermenistan’da Medya: Bağımsızlık Sonrası Dönem, Gelişmeler ve Genel Sorunlar”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 12-13, (Kış 2003 - İlkbahar 2004)

Danielyan, E. “Country Report –Armenia”. Freedom House: Countries at the Crossroads. A Survey of Democratic Governance, Lanham: Rowman and Littlefield, (2006).

Freedom In The World 2014, Freedom House Publicatons, Rowman&LittleField, USA,(2015)

Greenberg, Paul “Electricity, Politics and Television in the Caucusus”, PostSoviet Media Law & Policy Newsletter, Issue 21 Benjamin N. Cardozo School of Law September 27 , (1995)

Karapetıan, Rıta “The Future Of The Russian Language Media In Armenia”, Transcaucasus Media Bulletin, Caucasus Media Support Project Publications, Number 5, January, (1999)

Karaca, Birsen, “Ermeni Sorununda Gözden Kaçırdıklarımızın Ermeni Basınındaki İz Düşümleri”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 19, Sonbahar (2005)

Tadevosyan, Ara “State Policy And Minority Media In Sovyet Armenia”, Transcaucasus Media Bulletin, Caucasus Media Support Project Publications, No 5, (1999)

Toloyan, Khachig. “Elites and Institutions in the Armenian Diaspora” Diaspora. Vol. 9, No. 1. , University of Toronto Press, (2000).

Ural, Selçuk & Güzin Çaykıran “Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Dış Politikası”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı Number 8, (Sonbahar 2011)

“Armenia” Press Reference http://www.pressreference.com/A-Be/Armenia. html Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Law of the Republic of Armenia on Press and Mass Media” University of Texas - Arlington, https://www.uta.edu/cpsees/armmedia.htm Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Law on Advertising” Parliament of the Republic of Armenia http://www.parliament.am/law_docs/250596HO55eng.pdf?lang=eng Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Fundamental Human and Civil Rights and Freedoms” The Constitution of the Republic of Armenia, Chapter 2 http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=eng#2 Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Legislation in Armenia” The World Law Guide http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwearm.htm Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Ermeniler kitle iletişim araçlarına güvenmiyor” News.am http://news.am/tur/news/10413.html Son Erişim: 1 Haziran 2015 “Armenia - Media Landscape” European Neighborhood, Journalism Network http://www.journalismnetwork.eu/index.php/_en/country_profiles/armeni a/ Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Freedom of the Press – 2013 Armenia” Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedompress/2013/armenia#.VUKb7ZVxnIU Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Media Landscapes - Armenia” European Journalism Centre http://ejc.net/media_landscapes/armenia Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Freedom of the Press – 2014 Armenia” Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/armenia #.VUU76J VxnIU Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Armenia - Internet usage, broadband and telecommunications reports” Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/asia/am.htm Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Freedom House Armenia Report; 2013” Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/armenia #.VU4X L5VxnIU Son Erişim: 1 Haziran 2015

Sarkissian, N. “The Market Of The Electronic Media”, Internews <http://internews.am/sites/default/files/Market of the Electronic Media_eng.pdf> (2003) Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Hate Speech in the Media of South Caucasus “ Yerevan Press Club http://ypc.am/studies/hate-speech-in-the-media-of-south-caucasus/ Son Erişim: 1 Haziran 2015

“Media-Freedom-Landscape-2014_Armenia”, Yerevan Press Club <<http://ypc.am/wp-content/uploads/2015/03/EaP-Media-FreedomLandscape-2014_Armenia .ENG.pdf> Son Erişim: 1 Haziran 2015

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma520817, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {107 - 123}, doi = {}, title = {ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Budak, Leyla} }
APA Budak, L . (2015). ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME . Ermeni Araştırmaları , (50) , 107-123 .
MLA Budak, L . "ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME" . Ermeni Araştırmaları (2015 ): 107-123 <
Chicago Budak, L . "ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Ermeni Araştırmaları (2015 ): 107-123
RIS TY - JOUR T1 - ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME AU - Leyla Budak Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 123 VL - IS - 50 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME %A Leyla Budak %T ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME %D 2015 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 50 %R %U
ISNAD Budak, Leyla . "ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Ermeni Araştırmaları / 50 (Haziran 2015): 107-123 .
AMA Budak L . ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Ermeni Araştırmaları. 2015; (50): 107-123.
Vancouver Budak L . ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Ermeni Araştırmaları. 2015; (50): 107-123.
IEEE L. Budak , "ERMENİSTAN’DA MEDYA GENEL BİR DEĞERLENDİRME", Ermeni Araştırmaları, sayı. 50, ss. 107-123, Haz. 2015